Vår politik | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Vår politik

Vår vision

Vi är ett parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och

samhörighet i samhället. Vi önskar ett varmare samhälle där människor känner

trygghet, visar omtanke och tar ansvar för varandra. Denna gemenskap är en

förutsättning för en fungerande arbetsmarknad, en gemensamt finansierad

välfärd och en låg brottslighet.

Splitring

Nej till splittringspolitik

Vi ser med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar och har gjort att det vuxit fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att förena människor kring grundläggande värderingar som en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet och demokrati.

Valfard

En stark och gemensamt finansierad välfärd

Vi förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in och hjälper när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben.

Vag

Varken ett höger- eller vänsterparti

Vi tror på ett starkt välfärdssamhälle, samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- och vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vi kan av dessa skäl inte placeras in på den klassiska vänster-högerskalan, och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

Våra viktigaste frågor

Sverigedemokraterna i Stockholms stad sätter stockholmarna främst!

Invandring

Invandring

Det är vår övertygelse att det är invandringen som ska anpassas efter Sverige och inte tvärtom. Stockholm har idag varken bostäder eller infrastruktur för att hantera en stor invandring.

pengarTiggeri

Det utbredda organiserade tiggeriet i Stockholm är ett problem och måste upphöra. Vi vill arbeta både på lokal och nationell nivå för stävja missbruket av den fria rörligheten.

Cityscape

Stadsmiljö

Vi vill bevara det vackra och unika i Stockholms stad. Vi tar som enda parti kraftfullt avstånd från den ”förtätningshets” som råder idag. Vi vill istället se en stad som växer på bredden.

Vi sätter Stockholm främst

Sverigedemokraterna sätter Sveriges väl i första rummet, och vi stockholmare har det särskilda ansvaret att förvalta vår fantastiska huvudstad – såväl dess innerstad som dess ytterstad – med dess unika historiska arv. Stockholms stad är idag en kommun som styrs av politiska krafter med ambitioner att helt förändra stadsbilden. Skyskrapor, förtätning och experimentella byggnader hotar att förstöra stadens unika profil. Det är en utveckling vi kraftfullt säger nej till. Samtidigt som man talar om att bygga nytt har staden en kraftig ökning av befolkningen på grund av den ansvarslösa invandringspolitiken. Konsekvenserna ser vi i form av en akut bostadsbrist, våldsamma upplopp i stadens ytterkanter, trängsel på tunnelbanan och ett otryggare, mindre sammanhållet Stockholm. Lägg därtill den sociala katastrof som det hitresta tiggeriet utgör, och det står klart att staden står inför stora utmaningar. Vi är beredda att ta tag i de problem som andra partier sopar under mattan, att ta de tuffa beslut som krävs för att ge Stockholm tillbaka till stockholmarna. Vår målsättning är att staden ska vara den bästa kommunen att födas, leva och bli gammal i. För att den visionen ska bli verklighet måste politikerna börja prioritera stockholmarna igen. Mot dagens styrande som inte respekterar det Sverige eller det Stockholm vi har fått ärva, kommer vi försvara och förvalta vår huvudstad och dess unika historiska arv som en central del av Sverige och den svenska kulturen. Ökad trygghet, förbud mot det hitresta tiggeriet, god tillgång till bostäder inklusive hyresrätter, bättre vård till våra äldre som byggde vårt land – det är några av våra löften till stockholmarna.

Arbete

Arbetsmarknad

I vårt Sverige och vårt Stockholm är det lätt och billigt att anställa. Det lönar sig att arbeta samtidigt som det finns en trygghet för den som blir arbetslös.

Skola

Utbildning och barnomsorg

I vårt Stockholm är skolan inriktad på kunskap och levande traditionsförmedling. Där råder lugn, trygghet och ordning i klassrummen. Och det är en miljö fri från styrd genuspedagogik.

 turism

Turism

Stockholm är en gammal europeisk kulturstad och allmänt ansedd som en av världens vackraste städer. Den lockar hundratusentals turister varje år. Detta vill vi bygga vidare på.

djurskydd

Miljö och djurskydd

För oss som parti är det viktigt att värna våra parker, stockholmarna behöver sina andningshål. Vi säger nej till att ritualslaktat kött köps in i den kommunala verksamheten.

 fotboll

Kultur och idrott

Vi vill värna den breda kulturen och se till att det finns god tillgång på idrottshallar för våra idrottare och motionsutövare.

Day Old Baby Sierra

Sjukvård

I vårt Stockholm får vi vård i tid, vi kan lita på att ambulansen kommer när vi ringer, och våra barn utsätts inte för övergrepp med hänvisning till religion.

 infra

Kollektivtrafik och infrastruktur

Stockholm står inför stora trafikutmaningar eftersom staden vuxit snabbare än infrastrukturen klarar av. Vi stödjer förbifart Stockholm, Bromma flygplats och en utbyggd tunnelbana.

bostad

Bostad

Bostadsbristen i hela regionen är akut, och det är en följd av en alltför stor befolkningsökning. Vi vill bygga ut staden, inte bygga igen den.

Aldreomsorg

Äldrevård och funktionsnedsättning

Våra äldre har förtjänat rätten att njuta av vällagad mat och ett ömt omhändertagande.Vi måste också ge funktionshindrande en plats i samhället. 

trygghet 

Trygghet

Trygghet är baserat på tillit i samhället, och vi vill ge stockholmarna detta genom bland annat krafttag mot brottslighet, ökat värnande om brottsoffer, och befrämjande av större ansvarstagande i civilsamhället.