Välbesökt medlemsmöte 23 augusti | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välbesökt medlemsmöte 23 augusti

Vid mötet med SD Stockholms stad i Landstingssalen berättade ordföranden och vice ordföranden i distriktet, David Lång respektive Jakob Eriksson, om de många arrangemang och andra verksamheter som drar igång nu under hösten.

Många aktiviter kommer att bedrivas i de arbetsgrupper för kretsföreningar (6 stycken) som startats upp.

David Lång redogjorde också för de kommande kyrkovalen och möjligheterna för SD att påverka frågor inom Svenska Kyrkan. Du som är intresserad att kandidera; kontakta oss!

Per Ossmer, gruppledare i kommunfullmäktige, lämnade sin syn på hur det är att vara förtroendevald och hur arbetet går till i Stadshuset respektive i kommunfullmäktige.

Nya möten äger rum 30 augusti då David Lång (ordförande och riksdagsledamot) skall redogöra för SD:s politiska syn i några viktiga frågor samt 6 september då PeterWallmark från distriktsstyrelsen berättar om partiets trygghetspolitik.