Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2017-2018 | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2017-2018

Presidiet med Jakob Eriksson, David Lång och Jenny Ribsskog

Ordförande: David Lång
Vice ordförande: Jakob Eriksson
Andre vice ordförande: Jenny Ribsskog

Ledamöter:
Dan Kareliusson
Peter Wallmark
Katja Nyberg
Madeleine Eriksson
Martin Westmont
Leif Söderström

Föreslagna suppleanter:
1. Linnéa Cortés
2. Per Ossmer
3. Lotta Nordfeldt
4. Inge Pihlström
5. Tobias Karlsson
6. Per Sefastsson

Här kan ni läsa mer om personerna som ingår i valberedningens förslag.