Vägval Stockholm – Förslag till budget 2020 för Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Vägval Stockholm – Förslag till budget 2020 för Stockholms stad

73200135_753764278383722_5245278283968282624_n

Vägval Stockholm – Förslag till budget 2020 för Stockholms stad

Sverigedemokraterna sätter alltid stockholmarnas trygghet först

Stockholm står inför ett vägval. Stadens ekonomi är minst sagt ansträngd och vi måste spara. Förutom den
ansträngda ekonomin upplever allt fler stockholmare otrygghet i sin vardag.

Sverigedemokraterna anser att stockholmarnas trygghet ska prioriteras. Därför satsar vi mer än något annat
parti på att öka tryggheten för stadens invånare.

Våra trygghetssatsningar:

Övergripande trygghetsskapande åtgärder: 100 miljoner

Ökade resurser till svenska medborgare som drabbats av hemlöshet: 15 miljoner

Ökat stöd till kvinnojourer: 5 miljoner

Extra stödåtgärder för barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa: 15 miljoner

Ökad ljussättning i stadsmiljön: 8 miljoner

Fler trygghetskameror: 20 miljoner

Mer pengar till brottsofferjouren: 2 miljoner

Underlätta grannsamverkan: 12 miljoner

Trygghetsåtgärder i stadens simhallar och badhus: 7 miljoner

Uppförandet av fler trygghetshinder i staden: 7 miljoner

Mer resurser till geofencing: 8 miljoner

Några av våra övriga satsningar:

Ökade anslag till vård av stadens kulturbyggnader: 15 miljoner

Prova på verksamheter för barn och ungdomar inom idrotten: 10 miljoner

Satsning på fler lärlingsplatser i kommunal och privat regi: 20 miljoner

Läs budgeten här!