Turism | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Turism

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Ordna säkrare transportmöjligheter för turister

  • Placera ut fler informationsskyltar över stadens sevärdheter

  • Underlätta för fler kryssningsfartyg att besöka Stockholm

     

  • Erbjuda fler sommarjobb till unga stockholmare inom turistsektorn

  • Öppna upp för mer underjord- & takturism

  • Sluta att kalla Stockholm ”the Capital of Scandinavia”

     

Stockholmsregionen med Sveriges huvudstad i fokus är en av landets största turistattraktioner och turistnäringen i Stockholms stad sysselsätter idag ett mycket stort antal människor. Vi vill utveckla den befintliga turistnäringen i Stockholm och samtidigt skapa nya intressanta attraktioner som lockar ännu fler besökare.

Ett nytt svenskt kulturmuseum med vikingaprägel har alla förutsättningar att bli en turistmagnet likt Vasamuseet, och det är därför glädjande att det som Sverigedemokraterna har förespråkat under många år nu är verklighet ute på Djurgården.

Turismen är en viktig näringsgren och vi är måna om att våra turister känner sig trygga och uppfattar Stockholm som en gästvänlig stad. Därför är det av vikt att vi omreglerar taxinäringen och underlättar för våra turister att transportera sig från och till våra flygplatser som hamnar.

Kryssningsturismen växer stadigt till vår stad, vi måste i ett tidigt skede se till att utbyggnaden av våra hamnar uppfyller de krav som nya större kryssningsfartyg ställer så vi kan möta framtidens efterfrågan.