Tiggeri | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Tiggeri

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Tillämpa det lokala förbudet mot insamling av pengar utan tillstånd

  • Införa visumtvång för personer från varje EU-land som missbrukar den fria rörligheten

  • Verka för ett nationellt förbud mot tiggeri

  •  

  • Stoppa tillgången till svensk välfärd för hitresta tiggare

  • Riva illegala bosättningar och debitera nedskräpningen

  • Debitera hemlandet för övriga kostnader som är förenade med hitrest tiggeri

Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare, som ger människor möjlighet att röra sig fritt inom unionen. Dock så kan den fria rörligheten missbrukas. Det tydligaste exemplet på detta är det organiserade tiggeri som numera förekommer i större delen av Sverige, i synnerhet i större orter. Huvudsakligen är det fråga om hitresta medborgare från Rumänien och Bulgarien. Tiggeriet är delvis frivilligt, men det finns också rapporter om att tvång och prostitution är förknippade med det hitresta tiggeriet. Även byggandet av illegala kåkstäder med massiv nedskräpning som följd är ett växande problem inom Stockholms stad.

Det är inte en hållbar situation att Stockholms stad ska ta ansvar för andra europeiska länders medborgare och därför vill vi se ett förbud mot tiggeri. Sverigedemokraterna har sammanställt en rapport om tiggeriet som du kan läsa genom att klicka här.