Sverigedemokraternas Stockholms stads budget för 2017 | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Sverigedemokraternas Stockholms stads budget för 2017

budgetomslag 2017

Klicka för att se hela budgeten!

Här är Sverigedemokraternas budgetförslag för 2017. När den rödgröna majoriteten väljer att höja skatten och att låna pengar så väljer vi att sänka skatten med 20 öre.

Vi avvecklar verkningslösa projekt som demokratiråd och särlösningar för nyanlända invandrare. Vi gör en extra stor satsning i denna budget på fler ordningsvakter och bättre möjligheter för grannsamverkan.

Budgetdebatten inleds kl. 10:00 på onsdag den 16 november och håller på till ca kl. 22:00. Samma tider gäller torsdag den 17 november. Till er medlemmar som är intresserade så är debatterna öppna för allmänheten. Ingen föranmälan krävs och ingång till åhörarläktaren är från borgargården, från Stadshusets långsida på Hantverkargatan 1

Sverigedemokraternas största satsningar:

 • Fler säkerhetsåtgärder på otrygga platser
 • Svenskt kulturcenter i ytterstaden
 • Storsatsning på ett kommunalt återvandringsbidrag
 • Bättre matkvalité för våra äldre
 • Förberedelseskola för nyanlända
 • Modulhus för bostadssökande stockholmare
 • Lokala återvändarcenter
 • Skadeståndfond för dem som drabbas av god mans försummelser
 • Innovationsfond i Stockholm
 • Satsning på begåvade barn
 • Fler feriejobb och satsning på lärlingsplatser
 • Nej till den nyligen införda parkeringsstrategin

Sverigedemokraternas största besparingar:

 • Slopad assistans till nyanlända genom Intro Stockholm
 • Slopat SL-kort för dem som uppbär ekonomiskt bistånd
 • Effektiviserad hemspråksundervisning
 • Särskilda insatser för illegala utlänningar
 • Nej till genuspedagogiska projekt i förskolan
 • Effektivisering av föreningsstödet
 • Slopat stöd till demokratiutveckling och genomförandet av lokala utvecklingsprogram
 • Nedläggning av rådet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling
 • Avskaffa den sociala investeringsfonden