Sverigedemokraterna på Kollektivtrafikdagen 2014 | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Sverigedemokraterna på Kollektivtrafikdagen 2014

Vår ledamot Rickard Wall deltog på Kollektivtrafikdagen 2014, här är hans rapport

Kollektivtrafikdagen 2014Sverigedemokraterna ska ta plats i Landstingshuset efter valet. Där är kollektivtrafiken en av de allra största verksamhetsområdena. Då föll det sig naturligt att Sverigedemokraterna närvarande vid årets Kollektivtrafikdag som gick av stapeln som en heldagskonferens i Stockholm tisdag den 6 maj. Dagen avslutades med att några ledamöter ur Riksdagens trafikutskott deltog i en paneldiskussion. Sverigedemokraternas representant bland konferensdeltagarna frågade socialdemokraten Anders Ygeman och miljöpartisten Stina Bergström om deras respektive planer för projektet Förbifart Stockholm. S svarade att man ska bygga och MP svarade att man vill stoppa. Konferenciern frågade dem då: ”Men hur blir det egentligen om ni vinner valet, och ska samregera i höst?”. Både S och MP svarade att det blir en förhandlingsfråga. Med en röst på Sverigedemokraterna vet man att det är en röst för en byggd Förbifart Stockholm – och utbyggd kollektivtrafik. Vi kan ordna finansiering till båda genom att styra om skattepengar från dagens onyttiga resursspill och slöseri till angelägen nyttoverksamhet.