Stockholms kommunfullmäktige den 19 oktober | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Stockholms kommunfullmäktige den 19 oktober

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde beslöts bl.a. byggandet av nya skolor i Årsta och Älvsjö. För hur Stockholm skall utvecklas under de närmaste 25 åren fastställdes en plan: Vision 40 –ett Stockholm för alla.

Moderaterna hade lagt en motion, Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum. I motionen yrkades att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att hemställa hos regeringen om översyn av gällande lagstiftning, så att illegala bosättningar -av främst EU-migranter – kunde stängas. Staden skulle också ges möjligheter att i större utsträckning kunna använda sig av ordningsvakter för att upprätthålla ordningsföreskrifter.

SD:s ledamöter stödde vid flera framträdanden den ganska så försiktiga motionen. Debatten blev intensiv, men vänsterblockets linje, att inte göra något åt problemen (avslag på motionen), segrade.

Vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2 november kommer SD:s motion om förbud mot tiggeri i Stockholm att behandlas.

 

Nedan följer en av replikerna från SD Stockholms stads representant Per Ossmer.