Stadsmiljö | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Stadsmiljö

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Stoppa förtätningen av befintliga bostadsområden

  • Stoppa exploateringen av våra unika vattendrag och grönområden

  • Prioritera kulturminnesvården

  • Förhindra byggnation som inte passar in i stadsmiljön

  • Värna Stockholms unika stadssilhuett och kulturmiljöer

  • Att nybyggnationer i Stockholm ska göras tilltalande för majoriteten av invånarna

  • Stoppa nybyggen i parker och grönområden som nyttjas av stockholmarna

  • Att Stockholm ska växa på bredden

Stadsplaneringen i Stockholm ska ha som ledmotiv att byggandet ska skapa trivsamma miljöer för Stockholms invånare. Sverigedemokraterna Stockholms stad ser det som viktigt att stadens invånare får vara med och påverka vilka stora projekt som ska genomföras och vilka som ska avfärdas. Därför är vi positiva till folkomröstningar. Det är betydligt viktigare att Stockholms invånare får leva i trivsamma miljöer som de kan identifiera sig med än att ett kotteri av arkitekter, konstnärer och politiker får förverkliga sina ambitioner. Ekonomiska medel ska avsättas till att bevara, restaurera och ytterligare förfina staden i betydligt större utsträckning än vad som görs i dagsläget.

 

Stockholms karaktäristiska stadssilhuett med relativt låg bebyggelse där främst kyrktorn reser sig mot himlen är unik. Detta blir ännu tydligare när man kombinerar silhuetten med det särpräglade landskapet, som egentligen är ett skärgårdslandskap med en mängd öar, vikar och stora vattenspeglar. Stockholm är en gammal europeisk kulturstad med en mängd sakrala och profana märkesbyggnader.

 

Vi vill bevara det vackra och unika i Stockholm. Vi vill skydda Stockholms natur- och kulturvärden från en upprepning av 1950- och 60-talens historielösa förstöring av ovärderliga miljöer. Våra gröna lungor och stadens vattenytor som är nästintill unika måste bevaras.

 

Vi tar som enda parti kraftfullt avstånd från den ”förtätningshets” som råder i Stockholms stad idag. För oss handlar det inte bara om att skapa fler bostäder utan även om att se till att stockholmarna känner en trygghet och trivsel i det egna hemmet. Vi sätter stockholmarna i första rummet.