Stadsfullmäktige 16 oktober – allt från råttor i stan till stadens bidrag till utvisade/papperslösa barn | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Stadsfullmäktige 16 oktober – allt från råttor i stan till stadens bidrag till utvisade/papperslösa barn

Som synes så var det varierande frågor som fullmäktige hade att behandla. Råttproblemen i stan som egentligen inte är något att skratta åt även om råttorna möjligen minskar för tillfället – beroende av väderlek och vilka gifter som får användas- gav upphov till en del lustiga inpass. I New York låter man terriers  få syssla med sin gamla specialitet, nämligen att jaga råttor. Och SD påminde om att långt in på 30-talet (?) betalade kommunen fickpengar för uppvisade råttsvansar, där banemännen var ynglingar med fällor eller luftgevär.

 

Frågestund

Under frågestunden var kulturborgarrådets Mogert medialt uppmärksammade och starkt kritiserade artikel i SvD om ordningen på biblioteken uppe flera gånger – givetvis även från SD:s sida. Mogert skrev b l a att de som vill ha tyst på biblioteken och bara talar om stök och bråk går de högerextrema krafternas väg. De biblioteksanställda (brottsoffren) har också med all rätt blivit förbannade på honom. Eller menade han vad hans skrev? Själv tyckes han nu mena att han ville fästa uppmärksamheten på hur mycket biblioteken hade att erbjuda den bildningstörstige. Ja, f-n troet!

Beslutsärendena handlade nästan undantagslöst om fastighetsaffärer, försäljning av tomter eller byggande. Och de ärendena avverkades mycket snabbt. Men så körde man fast.

 

Nytt polishus i Rinkeby

Det gällde då ”AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby – Reviderat genomförandebeslut”. Nu var det inte vilken fastighet som helst – det var den sedan många år efterfrågade polisstationen i Rinkeby, som plötsligt kostade 350 milj. kronor mer än tidigare planerat. Debatten handlade inte så mycket om byggnationen utan desto mer om majoritetens ansvar för (bristen på)  trygghet m.m. i Rinkeby, varför det tagit så lång tid att få spaden i jorden (vi är inte där än) och givetvis kostnaden. Ordföranden hade också fullt schå med att återföra talarna till ämnet, d.vs. byggandet.

 

Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Men kvällens egentliga bromskloss blev ärendet som handlade om ”Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd”. Socialtjänsten har riktlinjer som egentligen är en (bra) handledning, Nu gällde det bistånd till barn utvisade tillsammans med sina föräldrar. Att redogöra för lagstiftning och migrations-verkets riktlinjer med alla invandrarvänliga undantag låter sig inte här göras. Klart är att kommuner sedan domstolsutslag i somras inte har någon skyldighet att ge försörjningsstöd till papperslösa och andra som illegalt uppehåller sig i riket. Det är emellertid inte förbjudet för en kommun som ändock vill använda sina skattemedel.

Nu ville majoriteten att barn till de som illegalt uppehåller sig i landet skulle få ekonomiskt bistånd, främst kläder, materiella ting och förmodligen övriga förmåner på hälso-/skolområdet mm. För vuxna menar man att akut nödbistånd kan komma i fråga (anm. hur lång tid sträcker det sig?). Förslaget från staden skapar en motstridighet mot andan i lagstiftningen och mot Migrationsverkets arbetssätt och åligganden. Sverigedemokraterna har också i augusti i motion (2017: 48) krävt att överhuvud inga medel skall utbetalas till dem som illegalt uppehåller sig i landet. Så SD:s inställning är helt klar.

Alliansen var ganska så splittrad och konturlös i sin uppfattning. Moderaterna gick mest på laglighetslinjen och yrkade dock avslag även om man som alla, förutom SD, uttryckte att man ”tyckte synd om barnen som inte fick vinterkläder”.

Under debatten ställde undertecknad frågan: Vad händer om ett skepp kommer lastat med 1000 st. (riktiga) 10-åringar från exempelvis Marocko. Det kommer ju ta något år innan man i bästa fall lyckats skeppa ut dem till hemlandet. Får de liksom andra papperslösa och utvisade barn tillgång till ekonomiskt bistånd och övriga förmåner?

På denna fråga gavs inget svar!

 

Majoritetens förslag vann som vanligt bifall.

 

Per Ossmer

 

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige