Sjukvård | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Sjukvård

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Underlätta planeringen genom att delegera från läkare till specialsjuksköterskor

  • Säga nej till särbehandling på grund av kön eller religion

  • Att all vårdpersonal ska kunna göra sig förstådd på god svenska

  • Förbjuda omskärelse av andra skäl än rent medicinska

  • Öka samarbetet mellan skolhälsovården och landstingen

  • Fokusera mer på och ge mer resurser till ungdomar som lider av depression

  • Verka för ett utbud av aktörer både inom offentlig och privat sektor

  • Att utlänningar som vistas här illegalt endast ska ha rätt till akutsjukvård

Sverigedemokraterna anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet. För att förtroende för det gemensamma svenska välfärdssystemet ska kunna återställas krävs att vården lever upp till de krav och förväntningar som befolkningen har.

Vi vill förbättra vårdgarantin. Detta skulle innebära att primärvården erbjuder kontakt eller besök samma dag som vård söks. För oss är det inte avgörande vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs offentligt eller i privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.

Alla människor ska bemötas likvärdigt, man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier. De som ställer religiösa, kulturella eller etniska grundade särkrav får emellertid vända sig till annan vårdgivare och själv bekosta vården.