Sjukvård | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Sjukvård

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Underlätta planeringen genom att delegera från läkare till specialsjuksköterskor

  • Ändra vårdgarantin från dagens 0- 7- 90- 90, till 0- 3- 30- 30

  • Att all vårdpersonal ska kunna göra sig förstådd på god svenska

  • Förbjuda omskärelse av andra skäl än rent medicinska

  • Öka samarbetet mellan skolhälsovården och landstingen

  • Fokusera mer på och ge mer resurser till ungdomar som lider av depression, fetma och ätstörning

  • Återföra ansvaret för ambulansverksamheten till landstinget

  • Att utlänningar som vistas här illegalt endast ska ha rätt till akutsjukvård

Sverigedemokraterna anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet. För att förtroende för det gemensamma svenska välfärdssystemet ska kunna återställas krävs att vården lever upp till de krav och förväntningar som befolkningen har.

Vi vill förbättra vårdgarantin från dagens 0-7-90-90-system till 0-3-30-30 för samtliga vårdtagare. Detta skulle innebära att primärvården erbjuder kontakt eller besök samma dag som vård söks,. Läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar. När beslut om remiss fattats måste behandling påbörjas inom 30 dagar. En vårdtagare skulle då inte behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling påbörjas, att jämföra med dagens 187.

För oss är det inte avgörande vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs offentligt eller i privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.

Alla människor ska bemötas likvärdigt i landstingets verksamhet. Man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier,. De som ställer religiösa, kulturella eller etniska grundade särkrav får emellertid vända sig till annan vårdgivare och själv bekosta vården.

Landstinget ska tillhandahålla vård enligt medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. För att hålla en hög nivå är det av stor vikt att sjukvården håller sig väl uppdaterad om den internationella utvecklingen när det gäller forskning, medicinering och diagnoser.