SD Stockholms stads kampanj till stöd för svenska hemlösa | Sverigedemokraterna Stockholms stad

SD Stockholms stads kampanj till stöd för svenska hemlösa

Ska svenska hemlösa behöva söka asyl för att få bostad

Vi har en nationell skyldighet att skydda och värna om utsatta individer. Distriktsstyrelsen SD Stockholms stad tar sig nu an denna fråga och sätter en av de mest utsatta grupperna i det svenska samhället på den politiska kartan, nämligen de svenska hemlösa. Det kontrakt som en gång upprättades mellan Stockholm stad och de svenska hemlösa är i denna fråga mer eller mindre brutet.

Om du är hemlös ska du kunna få plats på ett härbärge. I Stockholm fungerar inte den här garantin. Här finns mer än 800 akut hemlösa svenskar men endast ca 200 platser på härbärge. Det finns inte heller någon nationell aktör eller hemlöshetsstrategi som håller frågan levande. Vad vi däremot noterat är att det de senaste åren öppnats flera härbärgen enbart avsedda för ”EU-migranter”, till exempel råd- och stödcentret Crossroads och projekt Vinternatt. En övervägande del av migranterna kommer från Rumänien.

Självklart ska ingen människa behöva sova ute i kylan men här borde Rumänien ta ett ökat ekonomiskt ansvar för de rumänska medborgare som lever i hemlöshet i Sverige och använda de projektmedel som finns via den Europeiska socialfonden.

Vad gäller arbetet med hemlösa i Stockholm görs inga extra insatser utan man hänvisar till att det redan finns tak över huvudet-garantin som anses vara tillräckligt även under årets kalla månader. Det här är en bekräftelse på att arbetet för de svenska hemlösa får stå tillbaka. Sammantaget växer en bild fram som går i direkt opposition med grundläggande demokratiska tankar om empati och medkänsla. Det här vill vi i SD Stockholm stad ändra på.

SD Stockholms stad och de svenska hemlösa

När en större del av våra resurser används på migranter blir det mindre resurser kvar för de svenska hemlösa. Bristen på resurser och den särbehandling som vi nu ser ställer inte bara dessa grupper mot varandra det ökar också polariseringen och de svenska hemlösas utsatthet. Avsaknaden av politisk vilja, handlingskraft och särbehandling av de svenska hemlösa är bakgrunden till varför SD Stockholm stad nu drar igång projektet ”De svenska hemlösa”.

Distriktsstyrelsen för Sverigedemokraterna i Stockholms stad beslutade den 17/1 2016

att bilda en arbetsgrupp med uppgift att tillsammans med särskilda talespersoner för hemlösa i Stockholm verka för att svenska hemlösa skall omfattas av samma rättigheter till vård och omsorg som EU-migranter får i Sverige: gratis tandvård, gratis läkarvård, gratis mediciner och ett anständigt boende.

Vid ett föredrag i Landstingshuset den 8/12 2015, som arrangerades av SD Stockholms stad, var en hemlös man, vid namn Lars Bick, särskilt inbjuden för att ställa frågor om hur Sverigedemokraterna förhåller sig till svenska hemlösas svåra levnadssituation i Sverige. Under efterföljande frågestund framkom graverande uppgifter om hur illa Stockholms stad såväl bemöter som hanterar de hemlösas utsatta läge.

Noterbart är att av de 150 Sverigevänner som bevistade detta föredrag förfasades samtliga över Lars Bicks beskrivning om hur han och många med honom behandlas i Stockholm. Särskilt allvarligt var det faktum att de hemlösa, i förmån för EU-migranter, avvisas sängplatser på en rad olika härbärgen runt om i Stockholm. För att säkerställa att de hemlösas svårigheter synliggörs kommer Lars Bick fr.o.m. den 17 januari 2016  fungera som en coordinator för de svenska hemlösa i Stockholm och i förlängningen kanske hela Sverige.

För att få en lägesbild över hur de hemlösa bemöts av härbärgen, myndigheter och samhället i stort ämnar SD Stockolms stad öppna en telefonlinje dit de kan ringa för att berätta om de svårigheter de tvingas hantera i sin vardag. Vi välkomnar även personer med god insikt i deras problematik att höra av sig till oss. Det går även bra att maila oss. Dessa uppgifter kommer sedan sammanställas samt ligga till grund för det fortsatta politiska arbetet. Här behövs både handlingskraft och snabba beslut.

Som det ser dagsläget ut i dagsläget kan de svenska hemlösa närmast beskrivas som att de är flyktingar i sitt eget land, med den väsentliga skillnaden att de inte värnas av samhället på samma sätt som EU-migranter. Det här vill SD Stockholms stad och den Sverigedemokratiska rörelsen ändra på.

Omtanke och empati genom ett pinsmärke

För att snabbt kunna hjälpa de svenska hemlösa kommer Sverigedemokraternas Distriktsstyrelse i Stockholms stad anslå medel för att tillverka ett särskilt pins som de hemlösa och andra engagerade personer ska kunna sälja till förmån för de hemlösa. Projektets mål är att bidra till de hemlösas möjlighet att på sikt skapa ett värdigt liv. Pinnålens symbol ska stå för omtanke och empati, vilken typ av symbol det ska vara är i dagsläget inte klart. Arbetet med framställningen av pinnålen har redan initierats.

När en svensk hemlös söker ett härbärge idag körs denne ofta på porten, i förmån för EU-migranter, detta trots att de kan vara 20 minusgrader ute.  I detta akuta läge som de hemlösa befinner sig i kommer därför intäkterna från pinnålen oavkortat gå till de 1000-tals svenska hemlösas möjlighet att få tak över huvudet och sova i en säng. Många av dem åker idag kors och tvärs med  bussar/tunnelbana över hela Stor-Stockholm för att få värme och en möjlighet att sova. Andra tvingas sova direkt på marken, på toaletter eller i parker. Under dessa kalla månader riskerar därför flertalet av dem både liv och hälsa. Så kan vi inte ha det i ett samhälle som säger sig vurma för alla utsatta individer.

Allt material som samlas in av styrelsen kommer åskådliggöra varför samhället blundar, gömmer och glömmer den hemlösas utsatta situation, varför de åsidosätts i förmån för EU-migranter och framför allt, varför de demokratiska principerna om samhällets ansvar för utsatta människor inte efterlevs.

Vi kommer fortlöpande att rapportera om hur detta viktiga arbete fortskrider. Vi kommer även öppna ett konto dit man kan skänka pengar till svenska hemlösa. Vi skall även undersöka om möjligheten att öppna ett så kallat 90-konto för våra svenska hemlösa.

Sverigedemokraternas Distriktsstyrelse Stockholms stad