SD Stockholms stads årsmöte 2019 | Sverigedemokraterna Stockholms stad

SD Stockholms stads årsmöte 2019

Under söndagen den 24 mars valde ett enhälligt årsmöte den styrelse som ska leda SD Stockholms stad de kommande två verksamhetsåren.

De valda är:

Ordförande
Peter Wallmark, omval

Vice ordförande
Linnéa Vinge, omval

Andre vice ordf
Johan Tireland, nyval

Ledamöter
Roland Johansson, omval
Christina Wallmark, kassör, omval
Lena-Karin Lifvenhjelm, omval
Anders Edin, nyval
Leif Söderström, omval
Tove Wiberg, omval
Pontus Karlsson, nyval
Inge Pihlström, sekreterare, omval

Suppleanter
1: Helena Karlsson, omval
2: Max Almflod, nyval
3: Mads Lundgaard, nyval
4: Göran Ek, omval
5. Shirley Magné, nyval
6: Henrik Åkerlund, nyval