SD Stockholms stad kräver trafikborgarrådets avgång | Sverigedemokraterna Stockholms stad

SD Stockholms stad kräver trafikborgarrådets avgång

Under kommande kommunfullmäktige den 24 april så kommer Sverigedemokraterna att kräva trafikborgarrådet Daniel Helldéns avgång.

Under en lång period har vi sett stora brister i Stockholms stads verksamheter. En snöröjning som inte fungerar, tiggare som tar över våra gator och nu senast en tragedi på Drottninggatan där politikers underlåtenhet att genomföra säkerhetsskapande åtgärder gjort det möjligt för terrorister att med hjälp av fordon mörda oskyldiga.

Under kommunfullmäktiges frågestund den 3 april, ställde vi följande fråga till Helldén: ”Vilka skyddsåtgärder vidtar trafikkontoret mot terrordåd som innefattar användning av motorfordon för att köra på och skada människor?”

Hans svar kan ses här

Enligt Helldén är det inte Stockholms stads ansvar att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra terrorbrott. Ett häpnadsväckande svar, självklart är det Stockholms stads ansvar att se till invånarnas säkerhet.

Hans svar saknar verklighetsförankring och vi kommer utkräva ansvar. En del av detta ansvar ligger på Miljöpartiets Daniel Helldén och vi anser att han ska göra det enda rätta och ställa sin post som trafikborgarråd till förfogande.