SD Stockholm Stad på Seniormässan | Sverigedemokraterna Stockholms stad

SD Stockholm Stad på Seniormässan

SD Stockholm Stad på Seniormässan

Förutom förnöjelser, pensionsplanering eller för att sälja sitt guld kunde man komma till Seniormässan för att diskutera politik. Det var våra besökare väldigt sugna på att göra. Speciellt med oss från Sverigedemokraterna Stockholm Stad. Mässan pågick från tisdagen den 15 oktober till torsdag den 17 oktober. Under SD:s tre dagar så besöktes själva mässan av dryga 11 200 pigga äldre. I montern hade vi uppskattningsvis fler än fem hundra besök.
Något som återkom i alla diskussioner med besökarna var hur vår politik faktiskt är human. Både för svenskar men även för invandrare. En hel del av de som besökte oss var just invandrade svenskar från många länder som fått nog av svensk politik. Några saker som invandrare som sympatiserade med oss tog upp var att Sverige borde ha striktare språkkrav. Alla var rörande överens om att det ges frikostigt med bidrag och SFI-stöd för att lära sig svenska (till och med för mycket bidrag) men att det som behövs är krav. Alltså tydligare förväntningar från svenskt håll på vad en invandrare ska bidra med.

Förutom invandringspolitik pratade vi mycket pension med seniorerna. Garantipensionärerna var glada att höra att SD vill höja garantipensionen. Generellt var seniorer rätt nöjda med att SD vill höja pensionen för alla. Grundtanken är ju också inom partiet att redan beskattade pengar, såsom pensionen är, inte borde beskattas igen. I den ideella världen torde alla pensionärer få behålla alla sina hoparbetade pengar och avnjuta ålderns höst. Men vi är en bit från en sådan utopi. Seniorerna och vi var rörande överens om att så borde det i alla fall vara. Många var de som var nöjda med beskedet att SD vill höja språkkraven för de som vårdare äldre i hemtjänsten och på äldreboenden. Det borde vara en självklarhet att man som äldre möter vårdpersonal och läkare som talar bra svenska. Så är ju inte alltid fallet idag.

Förutom min lille son så bestod SD:s personal i montern av Maggi och Per, båda i 60-års åldern och av Rickard ett tiotal år yngre och av mig, i 30-års åldern. Vi var således tre generationer, nästan fyra, och lika många kvinnor som män. Jag såg inte till en enda ung, arg man. Inget emot unga, arga män, de behövs de med: men det är ju nidbilden av partiet som media pekar ut, att vi endast skulle bestå av sådana. Dessutom har vi alla högskoleutbildningar: advokat, jurist, doktor och gymnasielärare.
Vi mötte de som arbetat i vården fyrtio- femtio år. De som slitet ut sig som städare. Det var gamla lärare liksom de som arbetat byggen. Vi mötte revisorer och banktjänstemän. Kort och gott människor från alla delar av samhället. Hela spektrumet. Det var intressant att höra hur de sett samhällets förändras under sina år. Vad som skett i skola, vård och omsorg. Hur respekten för äldre försvunnit allt mer och en del rätt dystra iakttagelser. Självklart fanns det positiva saker också. Speciellt när det kom till stödet för Sverigedemokraterna som de allra flesta rent självmant kom fram till oss och berättade om. Inte minst fick vi mycket beröm att framföra till Jimmie Åkesson. Men det behövdes inte då vår partiledare dök upp i egen hög person under torsdagen.
Jag kom från mässan med en djup känsla av samhörighet med de äldre och med deras situation. Fast övertygad om att vi måste hålla ihop. Vi måste hjälpa och stötta varandra och det allra bästa sättet att göra det på är at rösta för en Sverigedemokratisk politik.

mia

Mia Danielsson

Mia Danielsson, ledamot Sverigedemokraterna Stockholm Stads Styrelse, mamma och

gymnasielärare