SD Stockholm förvägras hyra lokal på Södermalm | Sverigedemokraterna Stockholms stad

SD Stockholm förvägras hyra lokal på Södermalm

Efter att Stockholms stads event på Södermalm blivit saboterat av våldsbejakande extremister har föreningen försökt boka en lokal för att kunna tillse att dem som köpt böcker men ej hann få dessa signerade skulle få en till chans. Tyvärr sätts det återigen käppar i hjulet för Sverigedemokraterna i Stockholms stad.

En företrädare för SD ringde upp ansvariga för en lokal som heter ”Pumpan” på Södermalm i morse. Lokalen hyrs centralt ut av Stockholms Stad Idrott, men det stod på hemsidan för lokalen att man kunde ringa dem och boka direkt.

Det var ”inga problem” att boka och det fanns ett ledigt datum. Bokningen gick bra tills de efterfrågade en mail-adress. När de får veta att vi ringer från SD Stockolms stad uppstår en stunds tystnad i telefonen men bokningen genomförs och samtalet avslutas. Efter 15 min ringde de ansvariga för lokalen upp igen och meddelade att ena delen av lokalen var bokad fram till 18:00 vilket de fick besked om inte var några problem från vår sida. Återigen verkade allt vara klart och samtalet avslutades.

Efter ytterligare kvart ringer en annan person från föreningen upp och påstår att det blivit något ”fel” och att båda lokalerna plötsligt är bokade av en för oss okänd person. Detta är mycket märkligt eftersom SD kollade upp bokningsläget på hemsidan innan muntlig kontakt togs och där framgick det att ingen av lokalerna var bokade. Bokningen hade dessutom innan detta bekräftats två gånger.

Efter att personen vi pratade med blivit allt mer upphetsad och arg insåg vi att andra faktorer låg bakom. Budskapet är tydligt: SD Stockholms stad är tydligen inte välkomna att boka lokaler på Södermalm trots att syftet med dessa är att de ska finnas till hands för lokala föreningar. Det är beklagligt att några personer som fått förmånen att husera över en attraktiv lokal väljer att försvåra det demokratiska samtalet i Stockholm. Detta är långt från första gången vi blir nekade att hyra lokal på grund av vilka vi är men vi tänker framöver uppmärksamma all negativ särbehandling av oss som parti.

Föreningen vi var i kontakt med är Åsö Föreningsråd

http://www.aso.nu/

För kommentar:
Christoffer Dulny
Vice ordförande

070-8183304