Kommunfullmäktige 11 december – en ganska julgemytlig stämning | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 11 december – en ganska julgemytlig stämning

Stämningen under årets sista kommunfullmäktige i Stockholms stad var en ganska julgemytlig tillställning. Konkurrensverket är missnöjt vilket Sverigedemokraterna hade tagit fäste på och frågade under frågestunden varför konkurrensverket upprepade gånger krävt viten av staden för slarvig (direkt)upphandling. Tyvärr så fick vi inget egentligt svar från finansborgarrådet Karin Wanngård mer än att rutinerna skulle bli bättre.

 

Bättre uppförande hos förtroendevalda och anställda genom styrprogram

Det skall gälla två så kallade styrprogram för förtroendevalda och personal inom Stockholms stad. Och då hamnar vi i de högre sfärerna:

 

Program för barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

Programmet grundar sig på FN:s barnkonvention som förväntas bli svensk lag 2020. Utgångspunkten för programmet är tesen om ”barnets bästa”.

 

Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Vad som eftersträvas är ett ”Stockholm för alla” med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

 

Båda programmen utgör omfattande regelverk. Alliansen som var positivt inställd, ställde i ett särskilt uttalande frågan om inte det hela blev något överdimensionerat för den praktiska verksamheten.

 

Medborgarhuset

Renoveringen av Medborgarhuset som vid byggandet 1939 kostat några tiotals miljoner har blivit något av en skräckhistoria. Kostnaderna har ökat från 270 miljoner, till 485, till 670 miljoner och är idag uppe i drygt 1000 miljoner kronor (en miljard).  Forsgrenska badet som stängde 2016 blir klart – i bästa fall 2020.

Någon borde ställas till ansvar – tyckte undertecknad. Men så blir det som bekant inte i politiken och när det gäller skattebetalarnas pengar. Det är svårt att stoppa ett beslutat projekt och nu går renoveringen vidare.

 

Utomhusbad på Järvafältet

Badet kostar (i nuläget) 310 miljoner kronor och ska inte bara vara ett bad utan är tanken är att det också ska vara en samlingsplats för boende i området. En fördel kan vara att den viktiga simkunnigheten, som är dålig bland de boende, ökar. SD varnade för ordningsstörningar liknande de vid Eriksdalsbadet.

SD har vid olika tillfällen krävt simhallar och bad för de många i Stockholm som är bosatta på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm och som vill få bättre valuta för sina skattepengar. För dessa ändamål borde stadens pengar användas och Sverigedemokraterna röstade, som enda parti, nej till Järvabadet.

 

SD kansliet i Stadshuset önskar

God Jul och Gott Nytt År!

 

Per Ossmer, gruppledare