Rödgröna höjde skatten för stockholmarna – SD emot | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Rödgröna höjde skatten för stockholmarna – SD emot

Den 27:e november valde den rödgröna majoriteten i stadshuset att höja skatten för stockholmarna. Sverigedemokraterna Stockholms stad lämnade självklart in en skriftlig reservation mot skattehöjningen.

Innan beslut togs så deltog partiets ledamöter William Hahne, Jacob Hagnell och Martin Westmont i debatten. Sverigedemokraterna föreslog bl a att det är bättre att man ser över kostnaderna te x för den kostsamma invandringen istället för att straffbeskatta stockholmarna. Tyvärr utan gehör. När beslutet om höjd skatt och mindre i plånboken för stockholmarna hade tagits utbröt applåder bland rödgrönas ledamöter.

 

Fd borgarrådet Per Ankersjö (till vänster) lyssnar och förhoppningsvis lär när Martin Westmont talar

Fd borgarrådet Per Ankersjö (till vänster) lyssnar och förhoppningsvis lär när Martin Westmont talar