Reservationer och särskilda propositioner | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Reservationer och särskilda propositioner

Mitt i stormen har vi äran att få presentera delar av vår politik för Stockholm 2015. Allt har inte fått plats i våra reservationer, men ett axplock.

Här är våra reservationer och särskilda propostioner (reservationer vi särskilt vill lyfta) mot rödgrönrosas budget i Stockholms Stadshus.

En bred politik som sätter Stockholm först!

SD Reservationer 2015

SD Särskilda Propositioner 2015

 

Maria Danielsson, ordförande, Martin Westmont politisk sekreterare

Maria Danielsson, ordförande, Martin Westmont politisk sekreterare