Rapport från Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Rapport från Kommunfullmäktige

Tomträtter var den stora stridsfrågan vid kommunfullmäktige 7 november.

För en gång skull presenterades bland alla grådaskiga motioner några roliga motioner.

Sovmorgon för skolelever.

Cp ville att barn/ungdomar om mornarna skulle få börja senare i skolan – kl 10.00 kan man tänka sig. Förslaget ansåg sig ha stöd i medicinsk expertis. Och många föräldrar som försökt få upp sina barn om mornarna kan kanske hålla med. Bortsett från ett antal praktiska problem stupade motionen på det faktum att det är rektor som enligt skollagen bestämmer när skolan skall börja, inte kommunfullmäktige.

Tour de France – sträcka i Stockholm ?

Visst vore det roligt att flytta hela Tour de France spektaklet en dag till Stockholm!  Motionen var emellertid illa förberedd vad gäller mångmiljonkostnader för staden, flyttning (med flyg) av 1000-tals personer med utrustning från Frankrike för en dag, avspärrningar långt större än Maraton etc. SD ansåg att motionärerna (två ynglingar från M) skulle komma igen med ett bättre underbyggt förslag en annan gång. Vänstermajoriteten var avvisande eftersom man priorierar breddidrott och inte evenemang som Tour de France, som ju är den ultimata professionalismen.

För den som orkar läsa – en lektion om tomträtter och kommunal ekonomi.

Stockholms stad äger mycket mark i staden. Ibland försäljs den, ibland upplåts den med tomträtt.  Tomträtt innebär att marken hyrs ut. Markhyran kallas tomträttsavgäld. Fördelen med tomträtt för den som bygger är att man slipper betala för en dyr tomt och därmed håller kostnaderna nere. Nackdelen är att man sätter sig i en ständigt varande hyresskuld till staden.

Ungefär vart 10:e år höjs markhyran och lika regelmässigt uppstår därför gräl om höjningens storlek eller om det överhuvud skall ske någon höjning.

Det är inga småpengar vi talar om. För staden betyder det hela miljarder och för hyresgäster som bor i ”fel” bostadshus kan hyran för lägenheten komma att höjas med en 1000-lapp i månaden. Ett antal tusen villaägare som inte äger sina tomter får också rejäla höjningar.

Nu ville vänstermajoriteten höja markhyran. Riktigt vad de borgerliga ville var inte klart. För alla partier som, till exempel, har villaägare som väljare är det hela en s k het potatis. Efter en hetsig diskussion blev ärendet dock föremål för en  sk minoritetsåterremiss, som förmodligen inte kommer ha någon betydelse, när ärendet kommer upp igen.

Läser man noga moderaternas budgetförslag ser man att moderaterna inte vill höja markhyran, men det klämde man inte fram. Alla insiktsfulla förstår dock att tomträttssystemet bygger på ett samband mellan stigande markpriser och höjningar av avgiften. Sverigedemokraterna menar att ett system med indexberäkning, där man undviker chockartade höjningar, vore att föredra.

Per Ossmer

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige