Rapport från Kommunfullmäktige 25 januari | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Rapport från Kommunfullmäktige 25 januari

Försök att mörklägga uppsättning av 23 nya skolpaviljonger för flyktingbarn i staden.  Liljevalchs och många andra byggen körs igång.

Kommunfullmäktigemötet i måndags blev en ganska alldaglig tillställning.

Under frågestunden hettade det till då SD ställde frågan om kommunfullmäktige skulle bli i tillfälle diskutera frågan om utbildningsförvaltningens beslut att förhyra 23 skolpaviljonger för drygt 4200 flyktingelever som skall uppställas på olika skolgårdar i staden; en s.k. ”elevexplosion”. Plats finns på andra ställen men för att, som det sägs, förhindra segregation skall hela staden hjälpa till. Borgarrådet Burell (S) menade att utbilningsförvaltningens beslut, som de närmaste åren rör drygt 400 milj. kronor i enbart hyror inte skulle upp till diskussion i kommunalfullmäktige. SD menade att frågan var av principiell beskaffenhet eller av större vikt, som kommunallagen säger, och därför skulle behandlas av kommunfullmäktige.

SD har för avsikt att vända sig till förvaltningsrätten för att få ett klarläggande.

Andra frågor rörde byggande i Hagastaden, upprustning /nybyggnation  av Liljevalchs, flyttning av slakthusområdet från Globenområdet till Farsta.

Långa diskussioner – emellanåt ganska så utsvävande – förekom om valfrihet i äldreomsorgen och risken för att privata hemtjänst-/vårdföretag m.fl. skulle återföras till kommunen.