Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 7

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Kyrkovalet 2017 – Sverigedemokraternas kampanjfilm

  Av fredrik.lindahl den 10 juli, 2017
  0

  Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin identitet.

  Vill du som vi se en kyrka som står upp för sina traditioner gör då din röst hörd. Ta diskussionen på kafferasten. Dela nyhetsartiklar. Prata med dina vänner och bekanta. Det är dags att säga ifrån och stå upp för det som är rätt. För att lyckas krävs att vi alla hjälps åt. Rösta i kyrkovalet 2017 och bli medlem i Sverigedemokraterna.

 • Kommunfullmäktige 12 juni

  Av jennyribsskog den 14 juni, 2017
  0

  Stockholmarna ger generöst kommunstöd till papperslösa

  Kommunfullmäktige 12 juni blev lite av vårterminsavslutning och slutade på kvällen traditionsenligt med en (helt torrlagd) båtfärd på Mälaren.

   

  Frågor

  SD väckte frågan om kommunens stöd till papperslösa, ofta sådana som hade erhållit besked om förpassning ur riket. Att detta sedan inte verkställs av en ineffektiv statsmakt är en annan fråga.

  Genom en färsk dom från Högsta Författningsdomstolen är det klarlagt att en kommun inte har skyldighet att ge  (försörjnings)bidrag till papperslösa och andra illegala invandrare. Men det är heller inte förbjudet för en rik(?) kommun att ge bidrag. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen kunde inte ge något svar på SD:s fråga varför Stockholms stad friskostligt skall ge bidrag. Hennes svar var närmast robotaktiga upprepningar: ”Vi måste ta vårt ansvar, vi måste ta vårt ansvar…”
  (Se frågan på vår youtube-kanal)

   

  Interpellationer

  Som vanligt var tryggheten i olika förorter uppe till debatt. Och som vanligt blev svaren från majoritet och även opposition de vanliga: Sociala insatsgrupper, fler hembesök, flytt av stadens förvaltningar mm. SD förordade mera handfasta lösningar.

   

  Beslutsärenden

  Den stora frågan som passerade närmast obemärkt  rörde d s k Sverigeförhandlingen och byggnad av tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan, Spårväg Syd, Roslagsbanan till City och  Tunnelbanestation Hagalund.

  SD Stockholm hade inga egentliga invändningar.

  Stockholm satsar 3 miljarder, men Staten, SL och kranskommunerna tar den största bördan.

  För dem som bor nära Kronobergsparken kan det noteras att det inte blir totalförbud mot alkohol i parken. I Farsta centrum blir det däremot hårdare tag mot flaskbärare.

  De s.k. Stockholmshusen är ett slagnummer från majoriteten. Husen skall på många sätt bli bra och framförallt ha låga hyror. Hur det hela skall gå till förstår ingen och inga hus är heller färdiga för inflyttning. I kanten av Nackareservatet skall nu uppföras 600 bostäder.

  Riktlinjer för den framtida bostadsförsörjningen diskuterades. Inget nytt under solen. Alla vill bygga mer. Eftersom livet för många kretsar kring bostad och arbete kunde i stort sett vad som helst diskuteras under denna punkt, exempelvis sådant som feministiskt byggande.

  En speciell bostadsfråga rörde förändringar i avtalet med byggaktören Oscar Properties ute i Hagaområdet. Nu släpper staden i ett höghus fyra våningsplan som var avsedda för olika kulturaktiviteter mot  en blygsam ersättning om 32 miljoner kr. Byggaktören kan tjäna många 10-tals miljoner på affären. SD menade att avtal skal hållas och kultur skall inte säljas ut på det här sättet. Ett mycket märkligt beteende av en vänstermajoritet vars intentioner normalt borde varit helt annorlunda.

  Två motioner om i huvudsak trafiksäkrande åtgärder och hastighetsgränser i staden med förorter var uppe till beslut. Sedan förslagen nu innefattade en 30 km gräns vid alla skolor och liknande institutioner var i stort sett alla nöjda.

  Upphandling av vård-och omsorgsboende är en komplex fråga. Även om man kanske inte tänker på det så är det primärt kommunens ansvar att sköta de här frågorna. Sedan kan det  många gånger vara bättre att använda privata entreprenörer när de åstadkommer bättre kvalitet med mindre skattepengar. Kritiken mot majoriteten bottnade främst i att kommunen av politiska skäl inte ville upphandla i konkurrens där drift i egen regi ställdes mot privata lösningar.

  I förra veckan kom en begränsad opinionsundersökning (SCB). Stockholm är som bekant jämfört med landet i övrigt ett svårskött pastorat för SD. Siffrorna för SD i Stockholm var svårbedömbara men hur som helst  kan de bli ännu bättre. Med andra ord alla SD-are måste ligga i med att sprida vårt budskap!

   

  Under juli och början av augusti är kansliet i Stadshuset i huvudsak stängt (vi närvarar bl.a. i Almedalen).

  Enklast når Du då oss på;

  per.osssmer@sd.se eller ring 070-4678282
  martin.westmont@sd.se
  jenny.ribsskog@sd.se

   

  Vi önskar er alla en trevlig sommar!

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktige 29 maj

  Av jennyribsskog den 31 maj, 2017
  0

  Skåpen töms innan sommaren

  Så här innan sommaren försöker man tömma skåpen på interpellationer och motioner som ofta hunnit ligga till sig något år eller mer och som tidens gång gjort mer eller mindre inaktuella. Eftersom borgarråd och ledamöter var frånvarande och mycket fick bordläggas blev det en ganska så stillsam debatt.

  Enkla frågor

  SD (Martin Westmont) frågade borgarrådet Anna-Margaretha Livh om hyresnivån för de av allmännyttan planerade s.k. Stockholmshusen, vilka skall bli såväl bra som billiga. Inget svar om hyran gavs. Bara krumbuktanden om hur dyrt det är att bygga i nuvarande högkonjunktur.

  Beslutsärenden

  Det fanns bara fyra beslutsärenden och två av dem var enbart av formell natur och lockade inga talare.

  Laddstolpar för elbilar

  Stockholm skall 2040, om de rödgrönrosa får bestämma, inte ha kvar några bensin-/dieselbilar. Den stora satsningen skall ske på elbilar som i sin tur kräver särskilda laddningsstolpar. Nu var det aktuellt med ytterligare 500 st. Går det som planerat skulle det bli 25.000 st här i Stockholm 2030. Ett problem är att så många laddstolpar omöjligen kan få plats på gatorna. Ett annat är att det blir väldigt dyrt i Stockholm jämfört med mindre kommuner. I till exempel Simrishamn är det 15 ggr billigare. Monopolist och nätägare här är som bekant Fortum, numera med namnet Ellevio.

  SD konstaterade att den tekniska  utvecklingen för närvarande går rasande fort. Vi har den gamla bensinmotorn (s.k. Ottomotor) och dieselmotorn med bortåt 125 år på nacken som ständigt förfinas. Vi har batteribilar, el-hybrider, induktionsmotorer (ström från ledningar i gatan), bränsleceller (vätgas). Vart utvecklingen tar vägen är svårt att säga. Därför ville SD att man skulle titta om hörnet och skynda långsamt så att mångmiljardinvesteringar i staden inte blev värdelösa, se vår youtube-kanal för mitt anförande i debatten.

  Ett socialt hållbart Stockholm

  I Stockholm finns något som heter hållbarhetskommissionen. Hur många som försörjs av denna  kommission är oklart.

  Nu presenterades på 400 sidor fyra delrapporter

  • Hållbar skolutveckling
  • Ungas etablering på arbetsmarknaden
  • Medborgarna inflytande på staden beslutsprocesser
  • Offentliga rummets (d.v.s. torg, bibliotek, kulturhus m.fl.) betydelse för en socialt hållbar samhällsutveckling.

  Svåra, oöverblickbara frågor som synes, särskilt som de var paketerade i ett socialistiskt/sociologiskt omslagspapper. Så svåra att undertecknad som är ganska van vid svåra texter inte riktigt hängde med och med sedvanlig blygsamhet avstod från att yttra sig.

  Detta gjorde däremot inte de många talarna som alla i princip var överens om något och som på olika sätt uttryckte sin uppfattning om hur Stockholm på något sätt skall bli bättre.

  Motioner

  Några motioner hanns också med.

  Om parkeringsgarage vid Nobelcentret, om det nu blir av (en konstig moderat motion) , om begravningsavgiften i staden ( som dessbättre tycks kunna stanna kvar på en låg nivå om Stockholm får fortsätta att sköta sitt begravningsväsende och slipper subventionera olika småkommuner ute landet), om felparkering av diplomatbilar (som inte är mycket att göra något åt med de konventioner som stater sin emellan ingått), om meningsfulla feriejobb för ungdomar ( där majoriteten och borgarna försökte övertyga varandra om att  det går att lösa ekvationen med att stampa fram 10-tusentals tillfälliga jobb som samtidigt skall vara kvalificerade och meningsfulla)

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

 • SD-Kvinnordagen

  Av jennyribsskog den 22 maj, 2017
  0

   

  Den 20 maj var det SD-Kvinnordagen och sverigedemokrater i hela landet var ute på gator och torg för att dela ut SD-Kvinnors nya folder, Dags för förändring.

  Även vi i SD Stockholms stad deltog och vi placerade oss på Stureplan. Det märks verkligen att stödet för oss i Stockholm ökar, inte minst bland kvinnor.

  SD-Kvinnordagen kommer att bli en årlig tillställning. Helgen den 3-4 juni, på konferensen SD2018, kommer den bästa bilden från SD-Kvinnordagen vinna ett pris i form av en föreläsning av SD-Kvinnor samt en vandringspokal.

   

  Är du kvinna och medlem i SD? Gå med i SD-Kvinnor!
  Maila ditt namn och medlemsnummer i SD till medlem@sdkvinnor.se
  Medlemskapet är helt gratis

   

 • Kommunfullmäktige 15 maj

  Av jennyribsskog den 17 maj, 2017
  0

  En dag för återhämtning

  Jämfört med föregående möte 3 maj var kommunfullmäktige 15 maj en lugn tillställning. Den var t.o.m. så lugn att oppositionsborgarrådet  Anna König Jerlemyr (M) inte visade sig i talarstolen.  På sätt och vis symptomatiskt; majoritet och opposition i Stockholm är överens i nästan alla principiella frågor, även om detaljer kan skilja.

  Interpellationerna (långt tidigare inlämnade frågor) med åtföljande debatt,  rörde förhållanden som i huvudsak varit aktuella för något år sedan, exempelvis underskott i stadsdelsnämnders verksamhet, som numera åtgärdats.

  Beslutsärenden

  Skolbiblioteken minns av många med varma känslor. Under senare decennier har de som ansett att de räcker med kommunala bibliotek haft högljudda förespråkare. Nu har vinden vänt och skolbiblioteken skall återigen få en viktig i roll i skolorna. Den diskussion som förekom rörde den mycket tunna strategiplan som majoriteten lagt fram och som inte gav så mycket vägledning.

  Många visste nog inte att Stockholm har en filmstrategi, inte undertecknad heller. Nu skall staden på olika sätt främja Stockholmsbilden och förenkla tillståndsprocessen vid filminspelningar i det fria.

  Den beslutsfråga som väckte mest debatt var förslaget om höjning av felparkeringsavgifter. Sverigedemokraterna som tidigare i höstas motsatt sig den nya parkeringsstrategin ville tillsammans med oppositionen lindra den föreslagna höjningen vid ”vanlig enkel” felparkering, exempelvis vid tidsöverskridande.

  Om denna hundralapp stod stridens vågor höga. Nu blir avgiften som majoriteten bestämde: 1.200 kr vid uppställning i exempelvis i cykelfält, 850 kr vid lindrigare förseelse och 750 kr vid s.k. mindre trafikstörande uppställning av fordonet.

  De i och för sig stora frågorna om tunnelbanestation vid Haga och en omfattande utbyggnad i Stockholms närhet av Mälarbanan lockade inga talare. Till saken hör dock att de därmed sammanhängande ekonomiska frågorna i huvudsak skall hanteras av Landstinget och kranskommuner.

  Eftersom beslutsärendena kunde avverkas på några timmar gavs tid för behandling av motioner. Några skall nämnas.

  Demokratisäkra stöd till föreningar

  Alla var för en gång skull överens om att krav skulle ställas på vissa föreningar, främst sådana med förankring i utomeuropeiska länder och sådana med en jihadistisk/salafistisk inriktning. Som alltid gäller det att ställa de rätta frågorna. Att som majoriteten i stadens respektive nämnder fråga ”är ni demokrater?” är givetvis ett skämt. Sverigedemokraterna menar att konkreta frågor om kvinnans roll, arv till kvinnor, rätt att gifta sig av kärlek, kav på klädedräkt och många andra ”kontrollfrågor” måste ställas.

  Rivningar i Stockholm

  Stopp för ett hämningslöst rivande i Stockholm ville en liberal motion. Undertecknad höll med och nämnde b.l.a. Astoriahuset och citerade Strindbergs kritiska dikt om Esplanadsystemet; ”här rivs det för att få luft och ljus” ….. osv. Men samtidigt måste man inse att allt som är gammalt behöver för den skull inte vara bra. Det krävs (svåra)avvägningar. Se f.ö. Youtube här på hemsidan.

  Inkluderande design

  Detta var en motion från Centerpartiet som ganska så ofta här i Stockholm framstår som ett lätt vänsterradikalt parti.

  För dem som inte vet vad som är inkluderande design kan nämnas att med detta menas att stadens byggnader, parker med bänkar och andra allmänna platser på något oklart sätt skall vara ”välkomnande” för alla. Inga armstöd på bänkar, som hindrar folk att sova, inga avspärrningar vid byggnader som hindrar boplatser. Bland såväl majoriteten som många borgerliga fanns det många som tyckte att motionen var bra.

   

  PS: Många frågor kommer via stadsdelsnämnder till kommunfullmäktige. Gå därför och lyssna på nämnderna när de sammanträder.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige