Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 7

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Kommunfullmäktige 28 november

  Av persefastsson den 14 december, 2016
  0

  Snöröjning och mycket annat

  Vid frågestunden tog SD upp den bristande snöröjningen för några veckor sedan. Undertecknad hade studerat kontrakten med entreprenörer och kunde konstatera att på ett stort antal punkter hade inte kontraktet följts. Bl.a. gällde detta den s.k. manuella insatsen, d.v.s. snöskottning vid busshållplatser, övergångsställen, trappor m.m. Ansvarigt borgarråd beklagade men gav inget svar utan hänvisade till kommande utredning i en (avlägsen?) framtid.

  SD frågade också vad vänstern menade när man slog på trumman för fler kommunala folkomröstningar.  Här gavs ett tydligt, men något beklämmande svar. De stora, viktiga frågorna skulle avgöras i kommunfullmäktige. Mindre, för någon stadsdel specifik fråga som rörde någon miljon kunde invånarna i stadsdelen få rösta om.

   

  En mycket lång debatt följde om uppföljning av stadens budget per 31 aug 2016.

  SD  uppmärksammade i talarstolen de kommande stora kostnaderna för nyanlända: vandrarhem, hotellplatser (40 milj.), tillfälliga boenden och förhyrningar. Summa minst 200 milj. kr.

  Finansborgarådet valde att uttrycka sitt och vänsterns missnöje med SD:s allmänt ”människofientliga” budskap.

   

  Länsstyrelsens stor hus med angränsande lokaler på Hantverkargatan, nära Kungsholms torg, skall hyras för skolverksamhet under 25 år (2.200 elever). Hyreskostnaderna blir mycket höga. Ursprungligen hade de nya fastighetsägarna tänkt att bygga om till bostadsrätter, något som normalt är lukrativt.

  Nu fick man ett ännu bättre bud från staden/skattebetalarna. SD och M yrkade förgäves på avslag.

   

  Per OssmerPer Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Budgetdebatt i Stadshuset

  Av persefastsson den 21 november, 2016
  0

  I förra veckan (16, 17 nov) förekom den årligen återkommande debatten om stadens budget för i först hand år 2017.  Vänstermajoritetens förslag till budget gick som väntat igenom på alla punkter. SD hade som bekant i likhet med oppositionspartierna presenterat en egen budget, något som kräver månader av arbete.

  Den frågvise kan givetvis ställa frågan – tjänar det något till med att långt in på natten hålla på med debatter där utgången ändå är given – trots vältaliga anföranden?

  Både Ja och Nej. Enbart på några få områden såsom rätten till vinst för privata  skolor och i välfärden  skiljer sig den borgerliga oppositionen mera markant från majoriteten. Annars är man överens om det mesta, d v s att Stockholm skall utvecklas till, som det heter, ”En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad” – minst sagt diffusa begrepp. Följden blir att lilla SD, i vart fall emellanåt, framstår som de enda oppositionella mot vänstern i fullmäktige.

  Värdet med budgetdebatten ligger nog framförallt i att det sker en genomgång av vad Staden och dess tjänstmän sysslar med.

  Det talades mycket om nya bostäder och det excellerades i statistik. Borgarnas stående argument var att det var de som åstadkommit pågående nybyggnation. På sätt och vis är det sant eftersom tiden från påbörjade planprocesser till färdigt hus kan vara tio år. Huvudfrågan: Hur skall man bygga snabbt och framförallt billigt? – hade ingen något bra svar på.

  Varje dag avslutas med omröstningar över olika yrkanden. Som nämnts så fick alla dessa en utgång, d v s avslag på den borgerliga alliansens och SD:s olika förslag.

  Spelet kring omröstningarna saknar inte intresse. Om ett förslag från ett alliansparti inte gillas av övriga i alliansen så röstar de övriga inte emot utan blankt.

  M har i media gått ut med att man numera vill förbjuda tiggeriet i Stockholm.  Det låter för bra för att vara sant – och är heller inte sant. Den motion man nyligen lagt i Kf är bara en hemställan till regeringen och SD:s klara yrkande i torsdags om förbud vågade inte M ansluta sig till utan röstade blankt.

  Övriga partier sa som väntat Nej.

   

  Per OssmerPer Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

 • Rapport från Kommunfullmäktige

  Av persefastsson den 11 november, 2016
  0

  Tomträtter var den stora stridsfrågan vid kommunfullmäktige 7 november.

  För en gång skull presenterades bland alla grådaskiga motioner några roliga motioner.

  Sovmorgon för skolelever.

  Cp ville att barn/ungdomar om mornarna skulle få börja senare i skolan – kl 10.00 kan man tänka sig. Förslaget ansåg sig ha stöd i medicinsk expertis. Och många föräldrar som försökt få upp sina barn om mornarna kan kanske hålla med. Bortsett från ett antal praktiska problem stupade motionen på det faktum att det är rektor som enligt skollagen bestämmer när skolan skall börja, inte kommunfullmäktige.

  Tour de France – sträcka i Stockholm ?

  Visst vore det roligt att flytta hela Tour de France spektaklet en dag till Stockholm!  Motionen var emellertid illa förberedd vad gäller mångmiljonkostnader för staden, flyttning (med flyg) av 1000-tals personer med utrustning från Frankrike för en dag, avspärrningar långt större än Maraton etc. SD ansåg att motionärerna (två ynglingar från M) skulle komma igen med ett bättre underbyggt förslag en annan gång. Vänstermajoriteten var avvisande eftersom man priorierar breddidrott och inte evenemang som Tour de France, som ju är den ultimata professionalismen.

  För den som orkar läsa – en lektion om tomträtter och kommunal ekonomi.

  Stockholms stad äger mycket mark i staden. Ibland försäljs den, ibland upplåts den med tomträtt.  Tomträtt innebär att marken hyrs ut. Markhyran kallas tomträttsavgäld. Fördelen med tomträtt för den som bygger är att man slipper betala för en dyr tomt och därmed håller kostnaderna nere. Nackdelen är att man sätter sig i en ständigt varande hyresskuld till staden.

  Ungefär vart 10:e år höjs markhyran och lika regelmässigt uppstår därför gräl om höjningens storlek eller om det överhuvud skall ske någon höjning.

  Det är inga småpengar vi talar om. För staden betyder det hela miljarder och för hyresgäster som bor i ”fel” bostadshus kan hyran för lägenheten komma att höjas med en 1000-lapp i månaden. Ett antal tusen villaägare som inte äger sina tomter får också rejäla höjningar.

  Nu ville vänstermajoriteten höja markhyran. Riktigt vad de borgerliga ville var inte klart. För alla partier som, till exempel, har villaägare som väljare är det hela en s k het potatis. Efter en hetsig diskussion blev ärendet dock föremål för en  sk minoritetsåterremiss, som förmodligen inte kommer ha någon betydelse, när ärendet kommer upp igen.

  Läser man noga moderaternas budgetförslag ser man att moderaterna inte vill höja markhyran, men det klämde man inte fram. Alla insiktsfulla förstår dock att tomträttssystemet bygger på ett samband mellan stigande markpriser och höjningar av avgiften. Sverigedemokraterna menar att ett system med indexberäkning, där man undviker chockartade höjningar, vore att föredra.

  Per Ossmer

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Sverigedemokraternas Stockholms stads budget för 2017

  Av persefastsson den 2 november, 2016
  0
  budgetomslag 2017

  Klicka för att se hela budgeten!

  Här är Sverigedemokraternas budgetförslag för 2017. När den rödgröna majoriteten väljer att höja skatten och att låna pengar så väljer vi att sänka skatten med 20 öre.

  Vi avvecklar verkningslösa projekt som demokratiråd och särlösningar för nyanlända invandrare. Vi gör en extra stor satsning i denna budget på fler ordningsvakter och bättre möjligheter för grannsamverkan.

  Budgetdebatten inleds kl. 10:00 på onsdag den 16 november och håller på till ca kl. 22:00. Samma tider gäller torsdag den 17 november. Till er medlemmar som är intresserade så är debatterna öppna för allmänheten. Ingen föranmälan krävs och ingång till åhörarläktaren är från borgargården, från Stadshusets långsida på Hantverkargatan 1

  Sverigedemokraternas största satsningar:

  • Fler säkerhetsåtgärder på otrygga platser
  • Svenskt kulturcenter i ytterstaden
  • Storsatsning på ett kommunalt återvandringsbidrag
  • Bättre matkvalité för våra äldre
  • Förberedelseskola för nyanlända
  • Modulhus för bostadssökande stockholmare
  • Lokala återvändarcenter
  • Skadeståndfond för dem som drabbas av god mans försummelser
  • Innovationsfond i Stockholm
  • Satsning på begåvade barn
  • Fler feriejobb och satsning på lärlingsplatser
  • Nej till den nyligen införda parkeringsstrategin

  Sverigedemokraternas största besparingar:

  • Slopad assistans till nyanlända genom Intro Stockholm
  • Slopat SL-kort för dem som uppbär ekonomiskt bistånd
  • Effektiviserad hemspråksundervisning
  • Särskilda insatser för illegala utlänningar
  • Nej till genuspedagogiska projekt i förskolan
  • Effektivisering av föreningsstödet
  • Slopat stöd till demokratiutveckling och genomförandet av lokala utvecklingsprogram
  • Nedläggning av rådet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling
  • Avskaffa den sociala investeringsfonden
 • Kommunfullmäktige 17 oktober

  Av persefastsson den 24 oktober, 2016
  0

  När det gäller antalet avverkade ärenden och beslut var kommunfullmäktige ovanligt effektivt den 17 oktober.

  Under interpellationer var en fråga från Kristdemokraterna från våren 2015 om s k ensamkomna barn från Nordafrika (Marocko) uppe.  Man ville veta vad stadens myndigheter gör åt den åtföljande, omfattande kriminaliteten. Något egentligt svar gavs inte. Borgarrådet Wanngård (S) påstod att det rörde sig om ett 40-tal personer, vilket står helt i strid med uppgifter i TV och i våra ledande tidningar, där de talats om 600-900 st.

  SD menade i sina inlägg att statens nyligen ingångna avtal med Marocko om återsändande måste fungera. I andra fall måste myndigheterna se till att förvaraungdomarna på platser där de inte kunde fortsätta att begå brott.

  SD frågade hur staden tänker lösa bostadssituationen för de flyktingar som skickas till Stockholm, nu när modulhusens öde är oklart på grund av byggbestämmelser. Blir det tal om att beslagta idrottshallar? Köpa bostadsrätter?

  Något klarläggande svar kom inte från borgarrådet Wanngård. I TV:s Aktuellt  någon dag senare kommer dock plötsligt ett annat besked från Wanngård:  Idrottshallar kan komma att användas.

  Det viktigaste beslutsärendena gällde äldrenämnden. Den kommer nu att få en central roll när det gäller upphandlingar av vård – och omsorgsboenden samt hemtjänstutövare. Dessa uppgifter ligger f n på respektive stadsdelsnämnd.

  Om det hela fungerar som man tänkt sig kommer expertisen att bli bättre samlad på ett ställe, d v s äldrenämnden.

  I Hjorthagen byggs ett stort parkeringsgarage (1.200 platser), framförallt för boende i Norra Djurgårdsstaden som har mycket ont om parkeringsplatser. Hyran per plats är inte känd, men inte kommer det att bli billigt.

  Två byggnadsärenden som rörde byggande av bostäder i nya Haga respektive Tensta kom inte så mycket handla om själva ärendena utan om de förhöjda tomträttsavgifter som aviserats och som kan komma att beröra många boende, också i gamla fastigheter. Höjda avgifter kan medföra högre hyror och kraftigt ökade kostnader för villaägare. Frågan om tomträttsavgifterna kommer på Kf:s bord senare i höst.

  Inte mindre än tre, mer än årsgamla motioner, avsåg våldsutövande extremism – främst  islamsk. Debatten kom att handla om stadens åtgärder var tillräckliga eller inte. Detta tyckte i vart fall vänstermajoriteten. SD tillstyrkte alla tre motionerna, mest för deras goda syften.

  SD tillstyrkte också en motion om central rättning av nationella prov. SD anser att rättningen skall göras med största möjliga objektivitet och skall den förhindra betygsinflation. Vänstermajoritetens uppfattning var ett ”Jaså”.

  Förslaget från liberalerna om ett minnesmärke(staty) över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock vann inte majoritet.

  När det gäller statyer på Norra Bantorget över hädangångna socialdemokrater går det bra, men inte annars.

  Per Ossmer, gruppledare.