Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 7

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • SD Stockholms stad i media

  Av jennyribsskog den 29 mars, 2017
  0

  Image may contain: 3 people, indoor

   

  Vi har samlat ett urval av debattartiklar, intervjuer och replikeringar av representanter från vårt distrikt.

  Sidan kommer att uppdateras löpande och finns under menyfliken ”Om oss”.

  Här kommer du direkt till sidan

   

   

 • Kommunfullmäktige 20 mars – följetonger i rad

  Av jennyribsskog den 22 mars, 2017
  0

  Under interpellationsdebatten (skriftliga frågor) togs b l a upp SD:s interpellation om stadens åtgärder mot hatbrott som drabbar HBT-personer i förorter. Det är väl känt att aktuella personer förföljs av (andra) invandrare som emellanåt kommer från länder, där till exempel homosexualitet är belagt med dödsstraff. Talarna från vänstermajoriteten, som delvis förnekade problemet, beskyllde SD för att utnyttja frågan som ett slagträ i invandringsdebatten. Visst stöd fick SD av KD:s representant som var väl bekant med förhållandena.

   

  Höjda tomträttsavgifter

  Sen till beslutsärendena. Och det var dags för följetongerna.  Först upp (för tredje gången) var beslut om majoritetens förslag till höjda tomträttsavgifter. Samma gamla argument tröskades ånyo.

  Det är i sig ofrånkomligt att avgifterna höjs efter mer än tio år, även om detta tyvärr kan drabba villaägare och hyresgäster som bor i fastigheter på ofri grund. SD anslöt sig dock till en borgerlig reservation ,som i praktiken innebar att man skulle  försöka vänta något åt med genomförandet i avvaktan på en lagstiftning om indexering, vilken i stället för chockhöjningar  skulle ge mindre höjningar varje år. Majoritetens förslag vann.

   

  Tekniska nämndhuset

  Så var det dags för nästa följetong. Oklart för vilken gång i ordningen. Den gäller flyttning av Tekniska nämndhusets tjänstemän till Söderstaden (gamla Hovets tomt). Tanken (2013?) var att bygga ett nytt  hus på Söder och att det nuvarande nämndhuset vid Klara Sjö helt eller delvis skulle användas för bostäder. Nu menar majoriteten att detta är en dålig affär. Det kostar för mycket med ett nytt hus jämfört med en renovering av det gamla nämndhuset och dessutom blir det en mycket god affär att sälja tomtmarken till kontor nära Globen. Den borgerliga oppositionen sköt sig som så många gånger tidigare in på att de affärsmässiga kalkylerna var för dåliga och att det framförallt av olika skäl var viktigt att stadens tjänstemän reste sig från sina taburetter i centrala Stockholm.Beslut: Stadens tjänstemän får sitta kvar.

  Därefter avverkades raskt  9 miljarder ärendet om att b l a lägga ner Bromma reningsverk och bygga en avloppstunnel till Henriksdals reningsverk.

  Vasa Real får en rejäl tillbyggnad mot nuvarande postkontoret vid Odengatan/Dalagatan och Stockholm Vatten och Avfall kan sälja sin gamla byggnad nära Centralens spårområde. SD påpekade dock att allt som kalkylen gav vid handen var inte vinst för Stockholm Vatten. Till skillnad från tidigare får man nu betala hyra ute i Ulvsunda.

   

  Ny terminal i Katarinaberget

  Kvällens kvantitativt tyngsta beslut, en utredning på 900 sidor, handlade om en bussterminal i Katarinaberget, allt  i anslutning till den pågående ombyggnaden av Slussen. I de 900 sidorna kunde man läsa om olika riskbedömningar bland annat om risken att få ett neddimpande flygplan i huvudet. SD som ställt sig skeptisk till utformningen av Slussenombyggnaden anmärkte på riskbedömningen vid attentat nere i berget och förordade en bussterminal i Nacka, som kunde byggas ut, samordnad med den nya tunnelbanan till Nacka. SD:s förslag vann ingen anklang. Stockholmarna får nu från tunnelbanan ta rulltrapporna in i Katarinaberget och till Nacka-/Värmdöbussarna.

  Bland motionerna fanns en gammal moderatmotion (2015:60) som egentligen handlade om ”bussning” av elever från invandrartäta områden till ”svensktalande” skolor. SD var givetvis uppe och kritiserade förslaget.

  Nu har det hänt saker på ett och ett halvt år i Stockholms skolvärld och motionen var inte riktigt aktuell längre. Det hela slutade med att den borgerliga oppositionen (?), hur underligt det än låter, lovprisade vänstermajoriteten för deras sätt att sköta undervisningen för nyanlända barn och ungdomar. I Stockholms stadshus gäller inte vad Anna Kinberg Batra kan ha sagt den senaste tiden. I Stadshuset står moderaterna fortfarande på Reinfeldtspåret från 2014.

   

  Per Ossmer

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Distriktsstyrelsen 2017-2018

  Av jennyribsskog den 13 mars, 2017
  0

  SD Stockholms stads valda styrelse för 2017

  Styrelsen vill tacka alla medlemmar för fortsatt förtroende!

  Efter det mest välbesökta årsmötet i distriktets historia, och med en förkrossande majoritet, fick Nystart Stockholm med ordförande David Lång i spetsen förnyat förtroende att förbereda distriktet inför valrörelserna 2017 och 2018.

  Valberedningens förslag röstades igenom och styrelsen består nu av följande sammansättning:

  Ordförande: David Lång
  Vice ordförande: Jakob Eriksson
  Andre vice ordförande: Jenny Ribsskog

  Ledamöter:
  Dan Kareliusson
  Peter Wallmark
  Katja Nyberg
  Madeleine Eriksson
  Martin Westmont
  Leif Söderström

  Suppleanter:
  1. Linnéa Cortés
  2. Per Ossmer
  3. Lotta Nordfeldt
  4. Inge Pihlström
  5. Tobias Karlsson
  6. Per Sefastsson

  Ett stort tack till alla volontärer, och ett särskilt stort tack till Ungsvenskarna som starkt bidrog till att medlemmarna kunde lämna mötet med ett leende på läpparna.

 • Kommunfullmäktige 6 mars

  Av jennyribsskog den 10 mars, 2017
  0

  Underliga debatter, men de stora besluten i det tysta

  Många dussin interpellationer, det vill säga skriftliga frågor, ligger i pipeline. Och allteftersom tiden går blir de lätt mossbelupna.

  Många av frågorna rör arbetet i nämnder och där frågeställaren själv sitter i nämnden, men eftersom man hoppas på ett bättre medialt genomslag dras frågan i kommunfullmäktige. Varför man till exempel ställer frågor om diskussioner med Svenska Fotbollsförbundet och dettas krav på hög, dyr standard på fotbollsarenor är lite underligt , när man själv sitter i idrottsnämnden och rimligen deltagit i dessa diskussioner.

  Nu skall det byggas bostäder i Stockholm. Ibland har det tagit 15 år, som med kvarteret Persikan på Södermalm (SL:s bussdepåer vid Hammarby kanal). Det är ett stort projekt liksom ett annat, också stort projekt, byggande i Farsta mot Drevviken och i området för Farsta sjukhem mm. Mot Farstaprojektet fanns invändningar, också från SD, att det var för mycket punkthus och att en mera sammanhängande stadsbebyggelse hade varit önskvärd. Annars var man överens.

  Ny tunnelbanelinje

  Men det skall inte bara byggas bostäder utan också tunnelbanelinjer. Och de behövs. Beslutet handlade om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och söderort. De flesta miljarder står SL för, men staden skall bidra med drygt 4 miljarder kronor. Och alltid brukar det bli dyrare. Ärendet klarades av på några minuter. Det var helt enkelt för stort för församlingen att engagera sig i.

  Däremot fanns det en utredning om regional centrumutveckling i förorter, som handlade om  miljö, arkitektur, kommunikationer, affärsetableringar mm.

  På något sätt kom hela den långa debatten  i stället handla om vems fel det var – vänstermajoritetens eller alliansens –  att folk känner sig otrygga i olika förortscentrum.

  Eftersom beslutsärendena klarades av  förhållandevis snabbt blev det tid att behandla motioner.

  En lite lustig motion, men med seriös bakgrund, rörde ett förslag om att det skulle finnas skolor där elever för att vara mera utsövda kunde börja senare om mornarna. Förslaget, som har en viss vetenskaplig grund, mötte lite förvånande stort motstånd även i de (vänster)radikala kretsarna.

  Freetrade

  Den allra underligaste diskussionen rörde en liberal motion om att Stockholm ska vara en ”freetrade-stad”. Med freetrade menas att ekonomiska bidrag ska lämnas för en ”rättvis handel”. Exempelvis skall Stockholm stad köpa dyrare bananer från Västafrikas fattiga bönder istället för billigare från Honduras mera effektiva plantager.

  Nu går det inte att göra så eftersom upphandlingslagstiftningen föreskriver att en kommun i första hand skall välja det billigaste alternativet (om kvalitén är samma). Den borgerliga alliansen övergav plötsligt marknadsekonomin och röstade för motionen. Inom vänstermajoriteten, som senare avslog motionen, framträdde representanter för V, Fi och Mp, vars hjärtan klappade för världens fattiga, och anslöt sig entusiastiskt till freetrade idéerna. Men de röstade som sagt för avslag!

  Freetrade diskussionen medförde att en moderat (!) motion (2015:60) om bussning av elever från fel (språk)områden/skolor till andra (”svenska”) skolor inte kom upp till behandling. Det blir nästa gång. Och då kommer SD att säga NEJ.

  Avslutningsvis registrerades en SD interpellation (2017:2) om att det är dags att bygga simhallar och sporthallar inom tullarna, inte bara i förorterna.

  SD:s motion (2016:89) om inrättande av en s.k. förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar har nu fått ett skriftligt svar. SD:s förslag om att dessa elever successivt efter svenskstudier ska ”inplanteras” i vanliga klasser möter motstånd hos samtliga övriga partier.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2017-2018

  Av jennyribsskog den 27 februari, 2017
  0

  Presidiet med Jakob Eriksson, David Lång och Jenny Ribsskog

  Ordförande: David Lång
  Vice ordförande: Jakob Eriksson
  Andre vice ordförande: Jenny Ribsskog

  Ledamöter:
  Dan Kareliusson
  Peter Wallmark
  Katja Nyberg
  Madeleine Eriksson
  Martin Westmont
  Leif Söderström

  Föreslagna suppleanter:
  1. Linnéa Cortés
  2. Per Ossmer
  3. Lotta Nordfeldt
  4. Inge Pihlström
  5. Tobias Karlsson
  6. Per Sefastsson

  Här kan ni läsa mer om personerna som ingår i valberedningens förslag.