Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 6

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Kommunfullmäktige 13 februari

  Av jennyribsskog den 23 februari, 2017
  0

  Fastigheter och idrottsanläggningar i en lång rad

  Diskussionerna i fullmäktige kom mest att handla om fastigheter: byggande, byte, köp och flyttningar.

  I Slakthusområdet beslutades om vad som i realiteten är byten mellan olika staden förvaltningar; allt för att där med tiden skapa en ny stadsdel med kontor och boende. Stadens del i Söderhallarna försäljs till ett privat fastighetsbolag som redan äger hälften.

  Men sen brann det till med besked! Det stora tekniska nämndhuset har en gång varit tänkt att med personal flytta till Globen/Slakthusområdet. Nämndhuset skulle byggas om till bostäder (för att uttrycka det hela enkelt).  Nu menar majoriteten att projektet med flytt, ombyggnad, nytt hus blir för dyrt och att marken för det nya huset kan tas i anspråk för andra mer lönsamma investeringar. Stridshästar som sitter i och har suttit i Fastighetsnämnden i många år stegrade sig i talarstolen. Alliansen ville att de ursprungliga planerna om flytt skulle ligga fast. Majoritetens nya kalkyler om lönsamheten dömdes ut som ofullständiga. Mycket i diskussionen handlade om vem som var värst rättshaverist. SD röstade för en gång skull med majoriteten. Man kan bli klokare med åren och låta bli att kasta goda pengar efter dåliga. Nu kommer nämndhuset (från 50-talet) att renoveras och en del kompletterande bostäder byggs.

  Sedan var det dags för olika träningsarenor och hallar – närmare bestämt tre stycken i  Söderförorterna. När det gällde träning för bandy, där projektet några år suttit på avbytarbänken i Tallkrogen (som blev för dyrt) blir det en hall vid Gubbängens idrottsplats. SD röstade för, men var bekymrade över att nästan inga idrotts-/simanläggningar finns norr om Slussen. Dessutom undrade SD vad som skulle hända med den nya hallen om Gubbängen, enligt Vinter OS planerna, fick en jättearena med hastighetsåkning för skridsko (200 m lång, 100 m bred och 30 m hög). Ansvarigt borgarråd hade inget begripligt svar på den frågan.

  Det blev också i olika sammanhang en diskussion om spårvagnar i stan (d.s.k. NK-expressen). När nu enorma belopp satsats på detta projekt är det bra att förlängning sker till Kungsbron. Många ansåg också att det var på tiden att spårvägen förlängdes från Djurgårdsbron, förbi frihamnen och till nya Norra Djurgårdsstaden. En sådan utbyggnad förespråkas av en majoritet i fullmäktige och markreservationer har gjorts. Dock finns det en stoppbock för spårvagnen. SL som beslutar och betalar det mesta vill skjuta utbyggnaden in i framtiden.

   

  Per Ossmer
  Gruppledare, KF

   

 • Kommunfullmäktige 30 jan

  Av persefastsson den 2 februari, 2017
  0

  Flera bad om ursäkt för hur de röstade.

  Frågorna med social anknytning tog en hel del plats. Utanförskapsområden var en del, en annan hedersrelaterat våld. Både vänster/Fi majoriteten och det borgerliga blocket har ungefär samma recept – mer sociala insatser! SD ville ge en annan vinkling på dessa i många avseenden för Sverige självförvållade problem: mer ordning och reda, fler och bättre poliser, sätt förövare i förvar eller utvisa.

  Vänstermajoriteten är som bekant ingen anhängare av fri företagsamhet inom skola och omsorg. När de gäller hemtjänsten kommer upphandlingar att frysas och kraven, med hithörande kostnader, på olika detaljer som omklädningsrum att öka.

  Som vanligt var många byggnadsfrågor uppe. SD kritiserade de ständigt förekommande kostnadsöverskridandena, d v s dåliga kalkyler i stadens förvaltningar.

  En långkörare, snart 15 år (?) var uppe – kv Plankan på Söder Mälarstrand.

  Partierna har svängt hit och dit – inte minst kommunister och miljöpartister.

  Nu kommer det att byggas hus inne på den stora innegården. SD som hela tiden varit emot byggnationen begärde votering. Röstsiffrorna blev 92 Ja och 2 Nej –nedslående, men det roliga var att den ene efter den andra stegade fram och förklarade att egentligen hade man velat röst Nej men av olika (krystade) skäl så kunde man inte det.

  Vision Stockholm 40 – ett program med några hundra sidor ”snömos” om hur staden skall bli bäst i världen om 25 år behandlades för andra gången. Efter det att Visionen var uppe till behandling i höstas, blev vänsterns beslut överklagat och det hela fick tas om på grund av formfel. Nu handlade debatten inte så mycket om själva sakfrågan utan om det var fel eller inte att utnyttja befintliga lagar till överklaga och därmed försinka (?) de stolta planerna.

   

  Per OssmerPer Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktige 28 november

  Av persefastsson den 14 december, 2016
  0

  Snöröjning och mycket annat

  Vid frågestunden tog SD upp den bristande snöröjningen för några veckor sedan. Undertecknad hade studerat kontrakten med entreprenörer och kunde konstatera att på ett stort antal punkter hade inte kontraktet följts. Bl.a. gällde detta den s.k. manuella insatsen, d.v.s. snöskottning vid busshållplatser, övergångsställen, trappor m.m. Ansvarigt borgarråd beklagade men gav inget svar utan hänvisade till kommande utredning i en (avlägsen?) framtid.

  SD frågade också vad vänstern menade när man slog på trumman för fler kommunala folkomröstningar.  Här gavs ett tydligt, men något beklämmande svar. De stora, viktiga frågorna skulle avgöras i kommunfullmäktige. Mindre, för någon stadsdel specifik fråga som rörde någon miljon kunde invånarna i stadsdelen få rösta om.

   

  En mycket lång debatt följde om uppföljning av stadens budget per 31 aug 2016.

  SD  uppmärksammade i talarstolen de kommande stora kostnaderna för nyanlända: vandrarhem, hotellplatser (40 milj.), tillfälliga boenden och förhyrningar. Summa minst 200 milj. kr.

  Finansborgarådet valde att uttrycka sitt och vänsterns missnöje med SD:s allmänt ”människofientliga” budskap.

   

  Länsstyrelsens stor hus med angränsande lokaler på Hantverkargatan, nära Kungsholms torg, skall hyras för skolverksamhet under 25 år (2.200 elever). Hyreskostnaderna blir mycket höga. Ursprungligen hade de nya fastighetsägarna tänkt att bygga om till bostadsrätter, något som normalt är lukrativt.

  Nu fick man ett ännu bättre bud från staden/skattebetalarna. SD och M yrkade förgäves på avslag.

   

  Per OssmerPer Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Budgetdebatt i Stadshuset

  Av persefastsson den 21 november, 2016
  0

  I förra veckan (16, 17 nov) förekom den årligen återkommande debatten om stadens budget för i först hand år 2017.  Vänstermajoritetens förslag till budget gick som väntat igenom på alla punkter. SD hade som bekant i likhet med oppositionspartierna presenterat en egen budget, något som kräver månader av arbete.

  Den frågvise kan givetvis ställa frågan – tjänar det något till med att långt in på natten hålla på med debatter där utgången ändå är given – trots vältaliga anföranden?

  Både Ja och Nej. Enbart på några få områden såsom rätten till vinst för privata  skolor och i välfärden  skiljer sig den borgerliga oppositionen mera markant från majoriteten. Annars är man överens om det mesta, d v s att Stockholm skall utvecklas till, som det heter, ”En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad” – minst sagt diffusa begrepp. Följden blir att lilla SD, i vart fall emellanåt, framstår som de enda oppositionella mot vänstern i fullmäktige.

  Värdet med budgetdebatten ligger nog framförallt i att det sker en genomgång av vad Staden och dess tjänstmän sysslar med.

  Det talades mycket om nya bostäder och det excellerades i statistik. Borgarnas stående argument var att det var de som åstadkommit pågående nybyggnation. På sätt och vis är det sant eftersom tiden från påbörjade planprocesser till färdigt hus kan vara tio år. Huvudfrågan: Hur skall man bygga snabbt och framförallt billigt? – hade ingen något bra svar på.

  Varje dag avslutas med omröstningar över olika yrkanden. Som nämnts så fick alla dessa en utgång, d v s avslag på den borgerliga alliansens och SD:s olika förslag.

  Spelet kring omröstningarna saknar inte intresse. Om ett förslag från ett alliansparti inte gillas av övriga i alliansen så röstar de övriga inte emot utan blankt.

  M har i media gått ut med att man numera vill förbjuda tiggeriet i Stockholm.  Det låter för bra för att vara sant – och är heller inte sant. Den motion man nyligen lagt i Kf är bara en hemställan till regeringen och SD:s klara yrkande i torsdags om förbud vågade inte M ansluta sig till utan röstade blankt.

  Övriga partier sa som väntat Nej.

   

  Per OssmerPer Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

 • Rapport från Kommunfullmäktige

  Av persefastsson den 11 november, 2016
  0

  Tomträtter var den stora stridsfrågan vid kommunfullmäktige 7 november.

  För en gång skull presenterades bland alla grådaskiga motioner några roliga motioner.

  Sovmorgon för skolelever.

  Cp ville att barn/ungdomar om mornarna skulle få börja senare i skolan – kl 10.00 kan man tänka sig. Förslaget ansåg sig ha stöd i medicinsk expertis. Och många föräldrar som försökt få upp sina barn om mornarna kan kanske hålla med. Bortsett från ett antal praktiska problem stupade motionen på det faktum att det är rektor som enligt skollagen bestämmer när skolan skall börja, inte kommunfullmäktige.

  Tour de France – sträcka i Stockholm ?

  Visst vore det roligt att flytta hela Tour de France spektaklet en dag till Stockholm!  Motionen var emellertid illa förberedd vad gäller mångmiljonkostnader för staden, flyttning (med flyg) av 1000-tals personer med utrustning från Frankrike för en dag, avspärrningar långt större än Maraton etc. SD ansåg att motionärerna (två ynglingar från M) skulle komma igen med ett bättre underbyggt förslag en annan gång. Vänstermajoriteten var avvisande eftersom man priorierar breddidrott och inte evenemang som Tour de France, som ju är den ultimata professionalismen.

  För den som orkar läsa – en lektion om tomträtter och kommunal ekonomi.

  Stockholms stad äger mycket mark i staden. Ibland försäljs den, ibland upplåts den med tomträtt.  Tomträtt innebär att marken hyrs ut. Markhyran kallas tomträttsavgäld. Fördelen med tomträtt för den som bygger är att man slipper betala för en dyr tomt och därmed håller kostnaderna nere. Nackdelen är att man sätter sig i en ständigt varande hyresskuld till staden.

  Ungefär vart 10:e år höjs markhyran och lika regelmässigt uppstår därför gräl om höjningens storlek eller om det överhuvud skall ske någon höjning.

  Det är inga småpengar vi talar om. För staden betyder det hela miljarder och för hyresgäster som bor i ”fel” bostadshus kan hyran för lägenheten komma att höjas med en 1000-lapp i månaden. Ett antal tusen villaägare som inte äger sina tomter får också rejäla höjningar.

  Nu ville vänstermajoriteten höja markhyran. Riktigt vad de borgerliga ville var inte klart. För alla partier som, till exempel, har villaägare som väljare är det hela en s k het potatis. Efter en hetsig diskussion blev ärendet dock föremål för en  sk minoritetsåterremiss, som förmodligen inte kommer ha någon betydelse, när ärendet kommer upp igen.

  Läser man noga moderaternas budgetförslag ser man att moderaterna inte vill höja markhyran, men det klämde man inte fram. Alla insiktsfulla förstår dock att tomträttssystemet bygger på ett samband mellan stigande markpriser och höjningar av avgiften. Sverigedemokraterna menar att ett system med indexberäkning, där man undviker chockartade höjningar, vore att föredra.

  Per Ossmer

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige