Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 6

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • SD-Kvinnordagen

  Av jennyribsskog den 22 maj, 2017
  0

   

  Den 20 maj var det SD-Kvinnordagen och sverigedemokrater i hela landet var ute på gator och torg för att dela ut SD-Kvinnors nya folder, Dags för förändring.

  Även vi i SD Stockholms stad deltog och vi placerade oss på Stureplan. Det märks verkligen att stödet för oss i Stockholm ökar, inte minst bland kvinnor.

  SD-Kvinnordagen kommer att bli en årlig tillställning. Helgen den 3-4 juni, på konferensen SD2018, kommer den bästa bilden från SD-Kvinnordagen vinna ett pris i form av en föreläsning av SD-Kvinnor samt en vandringspokal.

   

  Är du kvinna och medlem i SD? Gå med i SD-Kvinnor!
  Maila ditt namn och medlemsnummer i SD till medlem@sdkvinnor.se
  Medlemskapet är helt gratis

   

 • Kommunfullmäktige 15 maj

  Av jennyribsskog den 17 maj, 2017
  0

  En dag för återhämtning

  Jämfört med föregående möte 3 maj var kommunfullmäktige 15 maj en lugn tillställning. Den var t.o.m. så lugn att oppositionsborgarrådet  Anna König Jerlemyr (M) inte visade sig i talarstolen.  På sätt och vis symptomatiskt; majoritet och opposition i Stockholm är överens i nästan alla principiella frågor, även om detaljer kan skilja.

  Interpellationerna (långt tidigare inlämnade frågor) med åtföljande debatt,  rörde förhållanden som i huvudsak varit aktuella för något år sedan, exempelvis underskott i stadsdelsnämnders verksamhet, som numera åtgärdats.

  Beslutsärenden

  Skolbiblioteken minns av många med varma känslor. Under senare decennier har de som ansett att de räcker med kommunala bibliotek haft högljudda förespråkare. Nu har vinden vänt och skolbiblioteken skall återigen få en viktig i roll i skolorna. Den diskussion som förekom rörde den mycket tunna strategiplan som majoriteten lagt fram och som inte gav så mycket vägledning.

  Många visste nog inte att Stockholm har en filmstrategi, inte undertecknad heller. Nu skall staden på olika sätt främja Stockholmsbilden och förenkla tillståndsprocessen vid filminspelningar i det fria.

  Den beslutsfråga som väckte mest debatt var förslaget om höjning av felparkeringsavgifter. Sverigedemokraterna som tidigare i höstas motsatt sig den nya parkeringsstrategin ville tillsammans med oppositionen lindra den föreslagna höjningen vid ”vanlig enkel” felparkering, exempelvis vid tidsöverskridande.

  Om denna hundralapp stod stridens vågor höga. Nu blir avgiften som majoriteten bestämde: 1.200 kr vid uppställning i exempelvis i cykelfält, 850 kr vid lindrigare förseelse och 750 kr vid s.k. mindre trafikstörande uppställning av fordonet.

  De i och för sig stora frågorna om tunnelbanestation vid Haga och en omfattande utbyggnad i Stockholms närhet av Mälarbanan lockade inga talare. Till saken hör dock att de därmed sammanhängande ekonomiska frågorna i huvudsak skall hanteras av Landstinget och kranskommuner.

  Eftersom beslutsärendena kunde avverkas på några timmar gavs tid för behandling av motioner. Några skall nämnas.

  Demokratisäkra stöd till föreningar

  Alla var för en gång skull överens om att krav skulle ställas på vissa föreningar, främst sådana med förankring i utomeuropeiska länder och sådana med en jihadistisk/salafistisk inriktning. Som alltid gäller det att ställa de rätta frågorna. Att som majoriteten i stadens respektive nämnder fråga ”är ni demokrater?” är givetvis ett skämt. Sverigedemokraterna menar att konkreta frågor om kvinnans roll, arv till kvinnor, rätt att gifta sig av kärlek, kav på klädedräkt och många andra ”kontrollfrågor” måste ställas.

  Rivningar i Stockholm

  Stopp för ett hämningslöst rivande i Stockholm ville en liberal motion. Undertecknad höll med och nämnde b.l.a. Astoriahuset och citerade Strindbergs kritiska dikt om Esplanadsystemet; ”här rivs det för att få luft och ljus” ….. osv. Men samtidigt måste man inse att allt som är gammalt behöver för den skull inte vara bra. Det krävs (svåra)avvägningar. Se f.ö. Youtube här på hemsidan.

  Inkluderande design

  Detta var en motion från Centerpartiet som ganska så ofta här i Stockholm framstår som ett lätt vänsterradikalt parti.

  För dem som inte vet vad som är inkluderande design kan nämnas att med detta menas att stadens byggnader, parker med bänkar och andra allmänna platser på något oklart sätt skall vara ”välkomnande” för alla. Inga armstöd på bänkar, som hindrar folk att sova, inga avspärrningar vid byggnader som hindrar boplatser. Bland såväl majoriteten som många borgerliga fanns det många som tyckte att motionen var bra.

   

  PS: Många frågor kommer via stadsdelsnämnder till kommunfullmäktige. Gå därför och lyssna på nämnderna när de sammanträder.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

 • Kommunfullmäktige 24 april

  Av jennyribsskog den 26 april, 2017
  0

  Livligt möte där SD kom att stå i centrum

  Terrordådet 7 april

  Mot bakgrund av terrordådet 7 april och de krav på fordonshinder som undertecknad ställt på trafikkontoret  vid fullmäktige 3 april ställdes nya frågor till trafikborgarrådet Daniel Helldén.  Som bekant svarade borgarrådet 3 april att inga åtgärder vidtagits eller planerades. Om det fanns ett ansvar så åvilade detta polisen. Som också bekant har borgarrådet numera, åtminstone delvis, ändrat uppfattning.

  Eftersom det med borgarrådets passiva inställning kunnat bli ett liknande händelseförlopp – låt oss säga om ett halvår – fanns det anledning att ställa frågan om borgarrådet funderade på att avgå. Särskilt som Trafikkontoret dessutom skakats av en korruptionsskandal och snöröjningen i höstas slutade i kaos. Borgarrådet föreföll dock inte ha några planer på att avgå.

   

  Stadshagen

  Stadshagen med grönområden och idrottsplats/fobollsplaner (”där som barn jag lekt”;  se Heidenstam) skattas nu i huvudsak åt förgängelsen. Där skall byggas hela 1.900 bostäder. Med hjälp av skohorn kommer det dock klämmas in en liten och en större fotbollsplan. En fullstor fotbollsplan skall nu istället placeras i Fredhällsparken. Utvecklingen måste, som det ju heter, ha sin gång.

   

  Upprörda inlägg

  Antalet beslutsärenden var inte många och kvällens tyngdpunkt kom att ligga på motionerna.

  I februari 2016 hade SD lagt en motion om att bland alla sifferuppgifter från Staden skulle det finnas en särredovisning av kostnaderna för flykting-invandring och illegala invandrare. Det kan gälla skola, bostäder, försörjningsstöd och många andra kostnader. En sådan särredovisning är inte  särskilt komplicerad, snarare är det fråga om bokföringskurs nr 1.

  Nu bröt stormen lös. Som i alla stormar är det svårt att redovisa allt som flög i luften. Men här är några exempel:

   

  Vänsterns epitet om SD

  Vidriga, lögnare, absurda, borde skämmas m.fl.

  Vänstern försök (?) till resonemang

  Man kan inte sätta pris på människor, kostnader spelar ingen roll, det är fel att ställa grupper mot varandra, inga barn kan avvisas, krama flyktingar hör till livets glädjeämnen  m fl

  Vänsterns sakliga argument

  Inga som hade med motionens förslag till redovisningstekniska åtgärder.

   

  Gråt och tandagnisslan

  Som nog kan förstås blev debatten minst sagt livlig och även helt konturlös.. Några  s.k. borgerliga deltog och det  ställdes bl.a. den underliga frågan om vem som skulle betala SD:s ledamöter pensioner.

  Att vänstern och många borgerliga gnisslar tänder mot SD är vanligt i fullmäktige men nu gick talare fram och grät i sin upprördhet över den ”ondska” man mötte i rådssalen, och det är onekligen mera ovanligt.

  När känsloutbrotten var över kom det till beslut. Som väntat: Avslag på motionen.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • SD Stockholms stad kräver trafikborgarrådets avgång

  Av jennyribsskog den 11 april, 2017
  0

  Under kommande kommunfullmäktige den 24 april så kommer Sverigedemokraterna att kräva trafikborgarrådet Daniel Helldéns avgång.

  Under en lång period har vi sett stora brister i Stockholms stads verksamheter. En snöröjning som inte fungerar, tiggare som tar över våra gator och nu senast en tragedi på Drottninggatan där politikers underlåtenhet att genomföra säkerhetsskapande åtgärder gjort det möjligt för terrorister att med hjälp av fordon mörda oskyldiga.

  Under kommunfullmäktiges frågestund den 3 april, ställde vi följande fråga till Helldén: ”Vilka skyddsåtgärder vidtar trafikkontoret mot terrordåd som innefattar användning av motorfordon för att köra på och skada människor?”

  Hans svar kan ses här

  Enligt Helldén är det inte Stockholms stads ansvar att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra terrorbrott. Ett häpnadsväckande svar, självklart är det Stockholms stads ansvar att se till invånarnas säkerhet.

  Hans svar saknar verklighetsförankring och vi kommer utkräva ansvar. En del av detta ansvar ligger på Miljöpartiets Daniel Helldén och vi anser att han ska göra det enda rätta och ställa sin post som trafikborgarråd till förfogande.

 • Kommunfullmäktige 3 april

  Av jennyribsskog den 5 april, 2017
  0

  Ledamöterna manglades i nästan åtta timmar

  Under den allmänna frågestunden tog SD upp frågan vad staden, särskilt trafikkontoret, gör för att förhindra terrorattentat där förövaren använder sig av ett fordon för att döda och skada vanliga, oskyldiga människor. Särskilt gällde frågan platser som Stureplan, Kungsträdgården, Biblioteksgatan. Svaret blev, inte oväntat: Inget görs! Några skyddsanordningar som  t.e.x. pollare är heller inte planerade. Trafikborgarrådet föredrog att hänvisa till polisens säkerhetsbedömningar och därifrån hade inget hörts.

  Stockholms inriktningsmål

  Sedan flera år tillbaks har Stockholm fyra inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman, är klimatsmart, är ekonomiskt hållbart, är demokratiskt.

  Målen är som synes lagom politiskt diffusa och medlen för att förverkliga målen knappast mindre diffusa. Under sammanträdet, som föregicks av revisions-berättelser och hade rubriken Årsredovisning, kunde därför allehanda ämnen efter vars och ens tycke och smak debatteras. Därför tog enbart den här punkten sina modiga tre timmar och skarpaste ordväxlingen rörde hedersförtryck och vad majoriteten gjort, inte gjort och bort göra (anm. undertecknad erinrar med tanke på insteg av främmande kultur om det gamla ordstävet ”som man bäddar får man ligga”)

  Avfallsplan för Stockholm var en omfattande, visionär punkt som i huvudsak inte fanns några invändningar emot. SD fick dock inte svar på sina frågor om vad som gällde för dem som åstadkommer avfall, d.v.s. i människorna. Hur blev det med källsortering, avfallskvarnar, textilinsamling, överfyllda containrar för papper, flaskor m.m.?

  Bostadsbyggande

  Ett av de stora bostads-/kontorsprojekten är slakthusområdet på söder. Nu slås det igen och skall återuppstå ute i Farsta (Larsboda). Problemet är, som vanligt, att det blir helt andra hyror på det nya stället och de storslagna planerna har måst väsentligt reducerats.

  Som bekant byggs det mycket i Stockholm för närvarande, i vart fall planeras det mycket. Nu skall det byggas nära Södra Ängby tunnelbanestation och uppemot Blackeberg (Islandstorget). Samma gäller för Hässelby Strands centrum. Nödvändigt, förmodligen, med tanke på stadens bostadssituation, men det är alltid öppna ytor som försvinner.

  Stockholms Stadsbibliotek & Liljevalchs Konsthall

  Kommande upprustning av Stockholms stadsbibliotek är ett kärt och återkommande ämne. Och fortfarande är det hela på planeringsstadiet. Nu fick man ytterligare 25 miljoner för att planera hur omfattande arbetena får vara. En huvudfråga är användningen av basarbyggnaderna vid Sveavägen.

  Sen var det dags för ännu ett kulturprojekt, nämligen Liljevalchs konsthall. Eftersom klockan slagit 11 på kvällen började en del ledamöter krokna. Dock inte SD-arna som var uppe och kritiserade flera 100 miljoners rullning när det gäller kostnader och bristande förundersökningar av  grundförhållanden. SD, som citerade biskop Brasks ord om ”härtill är jag nödd och tvungen”, fick dock som övriga ledamöter konstatera att projektet måste fullföljas trots fördyringar.

   

  Per Ossmer

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige