Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 6

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Distriktsstyrelsen 2017-2018

  Av jennyribsskog den 13 mars, 2017
  0

  SD Stockholms stads valda styrelse för 2017

  Styrelsen vill tacka alla medlemmar för fortsatt förtroende!

  Efter det mest välbesökta årsmötet i distriktets historia, och med en förkrossande majoritet, fick Nystart Stockholm med ordförande David Lång i spetsen förnyat förtroende att förbereda distriktet inför valrörelserna 2017 och 2018.

  Valberedningens förslag röstades igenom och styrelsen består nu av följande sammansättning:

  Ordförande: David Lång
  Vice ordförande: Jakob Eriksson
  Andre vice ordförande: Jenny Ribsskog

  Ledamöter:
  Dan Kareliusson
  Peter Wallmark
  Katja Nyberg
  Madeleine Eriksson
  Martin Westmont
  Leif Söderström

  Suppleanter:
  1. Linnéa Cortés
  2. Per Ossmer
  3. Lotta Nordfeldt
  4. Inge Pihlström
  5. Tobias Karlsson
  6. Per Sefastsson

  Ett stort tack till alla volontärer, och ett särskilt stort tack till Ungsvenskarna som starkt bidrog till att medlemmarna kunde lämna mötet med ett leende på läpparna.

 • Kommunfullmäktige 6 mars

  Av jennyribsskog den 10 mars, 2017
  0

  Underliga debatter, men de stora besluten i det tysta

  Många dussin interpellationer, det vill säga skriftliga frågor, ligger i pipeline. Och allteftersom tiden går blir de lätt mossbelupna.

  Många av frågorna rör arbetet i nämnder och där frågeställaren själv sitter i nämnden, men eftersom man hoppas på ett bättre medialt genomslag dras frågan i kommunfullmäktige. Varför man till exempel ställer frågor om diskussioner med Svenska Fotbollsförbundet och dettas krav på hög, dyr standard på fotbollsarenor är lite underligt , när man själv sitter i idrottsnämnden och rimligen deltagit i dessa diskussioner.

  Nu skall det byggas bostäder i Stockholm. Ibland har det tagit 15 år, som med kvarteret Persikan på Södermalm (SL:s bussdepåer vid Hammarby kanal). Det är ett stort projekt liksom ett annat, också stort projekt, byggande i Farsta mot Drevviken och i området för Farsta sjukhem mm. Mot Farstaprojektet fanns invändningar, också från SD, att det var för mycket punkthus och att en mera sammanhängande stadsbebyggelse hade varit önskvärd. Annars var man överens.

  Ny tunnelbanelinje

  Men det skall inte bara byggas bostäder utan också tunnelbanelinjer. Och de behövs. Beslutet handlade om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och söderort. De flesta miljarder står SL för, men staden skall bidra med drygt 4 miljarder kronor. Och alltid brukar det bli dyrare. Ärendet klarades av på några minuter. Det var helt enkelt för stort för församlingen att engagera sig i.

  Däremot fanns det en utredning om regional centrumutveckling i förorter, som handlade om  miljö, arkitektur, kommunikationer, affärsetableringar mm.

  På något sätt kom hela den långa debatten  i stället handla om vems fel det var – vänstermajoritetens eller alliansens –  att folk känner sig otrygga i olika förortscentrum.

  Eftersom beslutsärendena klarades av  förhållandevis snabbt blev det tid att behandla motioner.

  En lite lustig motion, men med seriös bakgrund, rörde ett förslag om att det skulle finnas skolor där elever för att vara mera utsövda kunde börja senare om mornarna. Förslaget, som har en viss vetenskaplig grund, mötte lite förvånande stort motstånd även i de (vänster)radikala kretsarna.

  Freetrade

  Den allra underligaste diskussionen rörde en liberal motion om att Stockholm ska vara en ”freetrade-stad”. Med freetrade menas att ekonomiska bidrag ska lämnas för en ”rättvis handel”. Exempelvis skall Stockholm stad köpa dyrare bananer från Västafrikas fattiga bönder istället för billigare från Honduras mera effektiva plantager.

  Nu går det inte att göra så eftersom upphandlingslagstiftningen föreskriver att en kommun i första hand skall välja det billigaste alternativet (om kvalitén är samma). Den borgerliga alliansen övergav plötsligt marknadsekonomin och röstade för motionen. Inom vänstermajoriteten, som senare avslog motionen, framträdde representanter för V, Fi och Mp, vars hjärtan klappade för världens fattiga, och anslöt sig entusiastiskt till freetrade idéerna. Men de röstade som sagt för avslag!

  Freetrade diskussionen medförde att en moderat (!) motion (2015:60) om bussning av elever från fel (språk)områden/skolor till andra (”svenska”) skolor inte kom upp till behandling. Det blir nästa gång. Och då kommer SD att säga NEJ.

  Avslutningsvis registrerades en SD interpellation (2017:2) om att det är dags att bygga simhallar och sporthallar inom tullarna, inte bara i förorterna.

  SD:s motion (2016:89) om inrättande av en s.k. förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar har nu fått ett skriftligt svar. SD:s förslag om att dessa elever successivt efter svenskstudier ska ”inplanteras” i vanliga klasser möter motstånd hos samtliga övriga partier.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2017-2018

  Av jennyribsskog den 27 februari, 2017
  0

  Presidiet med Jakob Eriksson, David Lång och Jenny Ribsskog

  Ordförande: David Lång
  Vice ordförande: Jakob Eriksson
  Andre vice ordförande: Jenny Ribsskog

  Ledamöter:
  Dan Kareliusson
  Peter Wallmark
  Katja Nyberg
  Madeleine Eriksson
  Martin Westmont
  Leif Söderström

  Föreslagna suppleanter:
  1. Linnéa Cortés
  2. Per Ossmer
  3. Lotta Nordfeldt
  4. Inge Pihlström
  5. Tobias Karlsson
  6. Per Sefastsson

  Här kan ni läsa mer om personerna som ingår i valberedningens förslag.

 • Kommunfullmäktige 13 februari

  Av jennyribsskog den 23 februari, 2017
  0

  Fastigheter och idrottsanläggningar i en lång rad

  Diskussionerna i fullmäktige kom mest att handla om fastigheter: byggande, byte, köp och flyttningar.

  I Slakthusområdet beslutades om vad som i realiteten är byten mellan olika staden förvaltningar; allt för att där med tiden skapa en ny stadsdel med kontor och boende. Stadens del i Söderhallarna försäljs till ett privat fastighetsbolag som redan äger hälften.

  Men sen brann det till med besked! Det stora tekniska nämndhuset har en gång varit tänkt att med personal flytta till Globen/Slakthusområdet. Nämndhuset skulle byggas om till bostäder (för att uttrycka det hela enkelt).  Nu menar majoriteten att projektet med flytt, ombyggnad, nytt hus blir för dyrt och att marken för det nya huset kan tas i anspråk för andra mer lönsamma investeringar. Stridshästar som sitter i och har suttit i Fastighetsnämnden i många år stegrade sig i talarstolen. Alliansen ville att de ursprungliga planerna om flytt skulle ligga fast. Majoritetens nya kalkyler om lönsamheten dömdes ut som ofullständiga. Mycket i diskussionen handlade om vem som var värst rättshaverist. SD röstade för en gång skull med majoriteten. Man kan bli klokare med åren och låta bli att kasta goda pengar efter dåliga. Nu kommer nämndhuset (från 50-talet) att renoveras och en del kompletterande bostäder byggs.

  Sedan var det dags för olika träningsarenor och hallar – närmare bestämt tre stycken i  Söderförorterna. När det gällde träning för bandy, där projektet några år suttit på avbytarbänken i Tallkrogen (som blev för dyrt) blir det en hall vid Gubbängens idrottsplats. SD röstade för, men var bekymrade över att nästan inga idrotts-/simanläggningar finns norr om Slussen. Dessutom undrade SD vad som skulle hända med den nya hallen om Gubbängen, enligt Vinter OS planerna, fick en jättearena med hastighetsåkning för skridsko (200 m lång, 100 m bred och 30 m hög). Ansvarigt borgarråd hade inget begripligt svar på den frågan.

  Det blev också i olika sammanhang en diskussion om spårvagnar i stan (d.s.k. NK-expressen). När nu enorma belopp satsats på detta projekt är det bra att förlängning sker till Kungsbron. Många ansåg också att det var på tiden att spårvägen förlängdes från Djurgårdsbron, förbi frihamnen och till nya Norra Djurgårdsstaden. En sådan utbyggnad förespråkas av en majoritet i fullmäktige och markreservationer har gjorts. Dock finns det en stoppbock för spårvagnen. SL som beslutar och betalar det mesta vill skjuta utbyggnaden in i framtiden.

   

  Per Ossmer
  Gruppledare, KF

   

 • Kommunfullmäktige 30 jan

  Av persefastsson den 2 februari, 2017
  0

  Flera bad om ursäkt för hur de röstade.

  Frågorna med social anknytning tog en hel del plats. Utanförskapsområden var en del, en annan hedersrelaterat våld. Både vänster/Fi majoriteten och det borgerliga blocket har ungefär samma recept – mer sociala insatser! SD ville ge en annan vinkling på dessa i många avseenden för Sverige självförvållade problem: mer ordning och reda, fler och bättre poliser, sätt förövare i förvar eller utvisa.

  Vänstermajoriteten är som bekant ingen anhängare av fri företagsamhet inom skola och omsorg. När de gäller hemtjänsten kommer upphandlingar att frysas och kraven, med hithörande kostnader, på olika detaljer som omklädningsrum att öka.

  Som vanligt var många byggnadsfrågor uppe. SD kritiserade de ständigt förekommande kostnadsöverskridandena, d v s dåliga kalkyler i stadens förvaltningar.

  En långkörare, snart 15 år (?) var uppe – kv Plankan på Söder Mälarstrand.

  Partierna har svängt hit och dit – inte minst kommunister och miljöpartister.

  Nu kommer det att byggas hus inne på den stora innegården. SD som hela tiden varit emot byggnationen begärde votering. Röstsiffrorna blev 92 Ja och 2 Nej –nedslående, men det roliga var att den ene efter den andra stegade fram och förklarade att egentligen hade man velat röst Nej men av olika (krystade) skäl så kunde man inte det.

  Vision Stockholm 40 – ett program med några hundra sidor ”snömos” om hur staden skall bli bäst i världen om 25 år behandlades för andra gången. Efter det att Visionen var uppe till behandling i höstas, blev vänsterns beslut överklagat och det hela fick tas om på grund av formfel. Nu handlade debatten inte så mycket om själva sakfrågan utan om det var fel eller inte att utnyttja befintliga lagar till överklaga och därmed försinka (?) de stolta planerna.

   

  Per OssmerPer Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige