Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 5

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Valmanifest för SD Stockholms stad 2018-2022

  Av westmont den 13 augusti, 2018
  0

  För att ta del av Sverigedemokraternas valmanifest för Stockholms stad klicka på länken nedan.

  Valmanifest2018-2022

 • SD Stockholms stad önskar alla en trevlig sommar!

  Av westmont den 26 juni, 2018
  0

  SD Stockholms stad önskar alla en riktigt trevlig sommar. Vi som verkar för partiet fortsätter arbetet med valrörelsen under sommaren. Ni når oss på stockholmsstad@sd.se.

   

 • Ny distriktsordförande för SD Stockholms stad

  Av westmont den 26 mars, 2018
  0

  Under lördagen den 24 mars valde medlemmarna Peter Wallmark till ny distriktsordförande för SD Stockholms stad. Peter får nu uppdraget att leda partiets stockholmsdistrikt under den kommande valrörelsen.

  Antalet ledamöter i styrelsen har också utökats, styrelsen består nu bland annat av alla våra sex kretsordföranden, representanter från kvinnoförbundet, ungdomsförbundet och kommunfullmäktige.

 • Kommunfullmäktige 19 mars – vinterkylan hade en dämpande inverkan på temperaturen i debatten

  Av westmont den 22 mars, 2018
  0

  Interpellationer

  Interpellationerna (d v s skriftliga frågor) var så där 1,5 år gamla men fortfarande aktuella. En handlade om tvångsgiften utomlands av mestadels unga invandrarflickor. I debatten frågande SD vilka resultat kommunens alla påstådda och dyra satsningar gett, d v s hur många tvångsgiften som avvärjts. Inget svar kunde lämnas av styrande politiker.

  En annan fråga gällde höjda lärarlöner för att erhålla de bästa lärarna i problemområden. (anm. läsaren skall vara medveten om att flera miljarder extra satsas på skolorna i dessa områden jämfört med innerstadsskolor). SD poängterade principen ”läraren skall vara bäst i klassen” och menade att lektorer borde anställas i gymnasierna i långt högre utsträckning än för närvarande.

   

  Frågestund

  Under frågestunden frågade Sverigedemokraterna om det finns några mätbara resultat av Lugna Gatans verksamhet. Lugna Gatan som ligger under Fryshuset har av Stockholms stad tilldelas ytterligare pengar. Finansborgarrådet Karin Wanngård ansåg att verksamheten var bra, dock finns det ingen statistik att ta del av, utan finansborgarrådet verkar helt och hållet gå efter Fryshusets egna beskrivning om att verksamheten gör skillnad.

   

  Beslutsärenden

  I många beslutsärenden förekom ingen debatt. När det gällde avfallshantering i Stockholm kan det dock vara bra att veta att fr o m nu har boende i ett flerbostadshus rätt att minst två gånger per år få en container för grovavfall  ställd utanför porten (§ 35 i föreskrifterna).

  Fatbursparken och Johan Helmich Romans park ligger i anslutning till Medborgarplatsen och parken vid Bofills båge. Fatbursparken och Romans park  har grävts upp på grund av stambanan och senare övertäckts. Nu ville staden bygga bostadshus på delar av den övertäckta marken, vilket självfallet skulle minska ytan för friluftsaktiviteter.

  SD och Cp sa nej, men det hjälpte inte.

  Frågan om renovering eller flyttning av Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan var uppe för 10:e gången under alla år (nästan) och alla gamla argument åberopades i högt tonläge. Den intresserade hänvisas till vår krönika 19 februari på denna hemsida. Beslutet blev att Nämndhuset skall ligga kvar och renoveras. Det kan noteras att alliansen för sitt förslag om flyttning till exempelvis Skärholmen åberopade ideologiska skäl (hjälpa förorter).

   

  Motioner

  Eftersom motionerna avverkades förhållandevis snabbt blev det tid över för motionerna. En motion (M) handlade om meningsfull fritid för barn och ungdom när skolan var slut. SD har också på tur en motion med liknande rubrik (nr 2016:103). Både SD och M vill kunna erbjuda aktiviteter som ökar barns och ungdomars fysiska och psykiska välmående, det må vara ridning, fotboll, programmering mm. Vänstermajoriteten gjorde ett stort nummer av att extra aktiviteterna kunde innebär krav på privata bidrag och övergick till en klasskampsretorik. Motionen (M) avslogs.

  Per Ossmer,  KF

   

   

 • 19 februari – en segdragen tillställning i kommunfullmäktige

  Av westmont den 21 februari, 2018
  0

  Sammanträdet i måndags pågick till dess att klockan närmade sig 12-slaget. Men det var också viktiga ärenden som klubbades.

  Frågestund

  Under frågestunden frågade Sverigedemokraterna om det kloka i att låta kinesiska/Hongkong baserade bolag sköta Stockholms hamn och den blivande storhamnen i Nynäshamn. Kinas expansion i snart sagt hela världen har väckt många undringar hos SÄPO och hos utländska säkerhetstjänster. Det blev ett icke-svar från ansvarigt borgarråd.

  Översiktsplan

  Viktigast för framtiden är den nya översiktsplanen för Stockholms stad. Den ska i stora drag styra byggandet i det växande Stockholm med beräknade 300.000 nya stockholmare 2040. Visionerna är en sammanhängande stad, god offentlig miljö, klimatsmart etc. Focusområdena är Farsta, Kista-Järva, Hagsätra – Rågsved och Skärholmen. Efter en lång diskussion med förslag om diverse ”rättelser” antogs majoritetens förslag.

  Nytt skolprogram

  Ett nytt skolprogram som nu inkluderar förskolan antogs. Likvärdigheten, det vill säga en god och likvärdig utbildning, oavsett var eleverna bor, var det bärande temat. (Hur det blir med placeringar, bussning av barn vet ingen).

  Förstärkning längs Söder Mälarstrand; Pålsundet

  Södra stranden av Pålsundet (mellan Långholmen och Södermalm) är en idyll med sina bryggor och båtar. Här måste enligt både majoriteten och alliansen träden huggas ner, omfattande schaktningar genomföras, och betongfundament användas – allt för att undvika sättningar och jordskred vid kompletterande cykelbanor och biltrafik.  Förvånande var att miljöpartiet helt slöt upp bakom majoritetens linje. Diskussionen blev något förvirrad, vilket ledde till att Sverigedemokraterna såg sig föranlåtna att rösta på avslag då man ansåg ingreppen kring Pålsundet var allt för omfattande.

  Trygghets- – och säkerhetsprogram

  Inget ämne har väl som rubricerade diskuterats lika ofta i fullmäktige.

  Nu fanns ett programförslag att ta ställning till. Både majoriteten och alliansen kör med samma gamla lok på samma gamla spår, det vill säga fler poliser, ordningsvakter (här bråkades om vem som föreslår flest), fler kameror. Men framförallt förebyggande socialt arbete, eller med andra ord mer resurser till socialtjänsten. Sverigedemokraterna ansåg att polisen inte ska ta ett steg tillbaks. Man borde ta lärdom från specialpolis i Frankrike, Guardia Civil i Spanien och Karabinjärer i Italien. Eftersom mycket när det gäller trygghet och säkerhet ligger utanför den kommunala kompetensen blir debatten i fullmäktige lite av ett självspelande piano med bara en melodi.

  Östermalms saluhall

  Nu var tiden långt liden och återstående byggnadsärenden m.fl. gick snabbt.

  I ett ärende: Upprustning och renovering av Östermalms saluhall där kostnaderna stiger mot miljarden framförde Sverigedemokraterna berättigad kritik mot dålig planering, dålig organisation, dåliga förberedande tekniska undersökningar mm. Precis som köttbärarna i statyn på Östermalmstorg bär sina bördor måste dock skattebetalarna fortsätta att bära sina bördor. Projektet kan inte stoppas.

   

  Per Ossmer, KF