Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 5

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Kommunfullmäktige 24 april

  Av jennyribsskog den 26 april, 2017
  0

  Livligt möte där SD kom att stå i centrum

  Terrordådet 7 april

  Mot bakgrund av terrordådet 7 april och de krav på fordonshinder som undertecknad ställt på trafikkontoret  vid fullmäktige 3 april ställdes nya frågor till trafikborgarrådet Daniel Helldén.  Som bekant svarade borgarrådet 3 april att inga åtgärder vidtagits eller planerades. Om det fanns ett ansvar så åvilade detta polisen. Som också bekant har borgarrådet numera, åtminstone delvis, ändrat uppfattning.

  Eftersom det med borgarrådets passiva inställning kunnat bli ett liknande händelseförlopp – låt oss säga om ett halvår – fanns det anledning att ställa frågan om borgarrådet funderade på att avgå. Särskilt som Trafikkontoret dessutom skakats av en korruptionsskandal och snöröjningen i höstas slutade i kaos. Borgarrådet föreföll dock inte ha några planer på att avgå.

   

  Stadshagen

  Stadshagen med grönområden och idrottsplats/fobollsplaner (”där som barn jag lekt”;  se Heidenstam) skattas nu i huvudsak åt förgängelsen. Där skall byggas hela 1.900 bostäder. Med hjälp av skohorn kommer det dock klämmas in en liten och en större fotbollsplan. En fullstor fotbollsplan skall nu istället placeras i Fredhällsparken. Utvecklingen måste, som det ju heter, ha sin gång.

   

  Upprörda inlägg

  Antalet beslutsärenden var inte många och kvällens tyngdpunkt kom att ligga på motionerna.

  I februari 2016 hade SD lagt en motion om att bland alla sifferuppgifter från Staden skulle det finnas en särredovisning av kostnaderna för flykting-invandring och illegala invandrare. Det kan gälla skola, bostäder, försörjningsstöd och många andra kostnader. En sådan särredovisning är inte  särskilt komplicerad, snarare är det fråga om bokföringskurs nr 1.

  Nu bröt stormen lös. Som i alla stormar är det svårt att redovisa allt som flög i luften. Men här är några exempel:

   

  Vänsterns epitet om SD

  Vidriga, lögnare, absurda, borde skämmas m.fl.

  Vänstern försök (?) till resonemang

  Man kan inte sätta pris på människor, kostnader spelar ingen roll, det är fel att ställa grupper mot varandra, inga barn kan avvisas, krama flyktingar hör till livets glädjeämnen  m fl

  Vänsterns sakliga argument

  Inga som hade med motionens förslag till redovisningstekniska åtgärder.

   

  Gråt och tandagnisslan

  Som nog kan förstås blev debatten minst sagt livlig och även helt konturlös.. Några  s.k. borgerliga deltog och det  ställdes bl.a. den underliga frågan om vem som skulle betala SD:s ledamöter pensioner.

  Att vänstern och många borgerliga gnisslar tänder mot SD är vanligt i fullmäktige men nu gick talare fram och grät i sin upprördhet över den ”ondska” man mötte i rådssalen, och det är onekligen mera ovanligt.

  När känsloutbrotten var över kom det till beslut. Som väntat: Avslag på motionen.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • SD Stockholms stad kräver trafikborgarrådets avgång

  Av jennyribsskog den 11 april, 2017
  0

  Under kommande kommunfullmäktige den 24 april så kommer Sverigedemokraterna att kräva trafikborgarrådet Daniel Helldéns avgång.

  Under en lång period har vi sett stora brister i Stockholms stads verksamheter. En snöröjning som inte fungerar, tiggare som tar över våra gator och nu senast en tragedi på Drottninggatan där politikers underlåtenhet att genomföra säkerhetsskapande åtgärder gjort det möjligt för terrorister att med hjälp av fordon mörda oskyldiga.

  Under kommunfullmäktiges frågestund den 3 april, ställde vi följande fråga till Helldén: ”Vilka skyddsåtgärder vidtar trafikkontoret mot terrordåd som innefattar användning av motorfordon för att köra på och skada människor?”

  Hans svar kan ses här

  Enligt Helldén är det inte Stockholms stads ansvar att vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra terrorbrott. Ett häpnadsväckande svar, självklart är det Stockholms stads ansvar att se till invånarnas säkerhet.

  Hans svar saknar verklighetsförankring och vi kommer utkräva ansvar. En del av detta ansvar ligger på Miljöpartiets Daniel Helldén och vi anser att han ska göra det enda rätta och ställa sin post som trafikborgarråd till förfogande.

 • Kommunfullmäktige 3 april

  Av jennyribsskog den 5 april, 2017
  0

  Ledamöterna manglades i nästan åtta timmar

  Under den allmänna frågestunden tog SD upp frågan vad staden, särskilt trafikkontoret, gör för att förhindra terrorattentat där förövaren använder sig av ett fordon för att döda och skada vanliga, oskyldiga människor. Särskilt gällde frågan platser som Stureplan, Kungsträdgården, Biblioteksgatan. Svaret blev, inte oväntat: Inget görs! Några skyddsanordningar som  t.e.x. pollare är heller inte planerade. Trafikborgarrådet föredrog att hänvisa till polisens säkerhetsbedömningar och därifrån hade inget hörts.

  Stockholms inriktningsmål

  Sedan flera år tillbaks har Stockholm fyra inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman, är klimatsmart, är ekonomiskt hållbart, är demokratiskt.

  Målen är som synes lagom politiskt diffusa och medlen för att förverkliga målen knappast mindre diffusa. Under sammanträdet, som föregicks av revisions-berättelser och hade rubriken Årsredovisning, kunde därför allehanda ämnen efter vars och ens tycke och smak debatteras. Därför tog enbart den här punkten sina modiga tre timmar och skarpaste ordväxlingen rörde hedersförtryck och vad majoriteten gjort, inte gjort och bort göra (anm. undertecknad erinrar med tanke på insteg av främmande kultur om det gamla ordstävet ”som man bäddar får man ligga”)

  Avfallsplan för Stockholm var en omfattande, visionär punkt som i huvudsak inte fanns några invändningar emot. SD fick dock inte svar på sina frågor om vad som gällde för dem som åstadkommer avfall, d.v.s. i människorna. Hur blev det med källsortering, avfallskvarnar, textilinsamling, överfyllda containrar för papper, flaskor m.m.?

  Bostadsbyggande

  Ett av de stora bostads-/kontorsprojekten är slakthusområdet på söder. Nu slås det igen och skall återuppstå ute i Farsta (Larsboda). Problemet är, som vanligt, att det blir helt andra hyror på det nya stället och de storslagna planerna har måst väsentligt reducerats.

  Som bekant byggs det mycket i Stockholm för närvarande, i vart fall planeras det mycket. Nu skall det byggas nära Södra Ängby tunnelbanestation och uppemot Blackeberg (Islandstorget). Samma gäller för Hässelby Strands centrum. Nödvändigt, förmodligen, med tanke på stadens bostadssituation, men det är alltid öppna ytor som försvinner.

  Stockholms Stadsbibliotek & Liljevalchs Konsthall

  Kommande upprustning av Stockholms stadsbibliotek är ett kärt och återkommande ämne. Och fortfarande är det hela på planeringsstadiet. Nu fick man ytterligare 25 miljoner för att planera hur omfattande arbetena får vara. En huvudfråga är användningen av basarbyggnaderna vid Sveavägen.

  Sen var det dags för ännu ett kulturprojekt, nämligen Liljevalchs konsthall. Eftersom klockan slagit 11 på kvällen började en del ledamöter krokna. Dock inte SD-arna som var uppe och kritiserade flera 100 miljoners rullning när det gäller kostnader och bristande förundersökningar av  grundförhållanden. SD, som citerade biskop Brasks ord om ”härtill är jag nödd och tvungen”, fick dock som övriga ledamöter konstatera att projektet måste fullföljas trots fördyringar.

   

  Per Ossmer

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • SD Stockholms stad i media

  Av jennyribsskog den 29 mars, 2017
  0

  Image may contain: 3 people, indoor

   

  Vi har samlat ett urval av debattartiklar, intervjuer och replikeringar av representanter från vårt distrikt.

  Sidan kommer att uppdateras löpande och finns under menyfliken ”Om oss”.

  Här kommer du direkt till sidan

   

   

 • Kommunfullmäktige 20 mars – följetonger i rad

  Av jennyribsskog den 22 mars, 2017
  0

  Under interpellationsdebatten (skriftliga frågor) togs b l a upp SD:s interpellation om stadens åtgärder mot hatbrott som drabbar HBT-personer i förorter. Det är väl känt att aktuella personer förföljs av (andra) invandrare som emellanåt kommer från länder, där till exempel homosexualitet är belagt med dödsstraff. Talarna från vänstermajoriteten, som delvis förnekade problemet, beskyllde SD för att utnyttja frågan som ett slagträ i invandringsdebatten. Visst stöd fick SD av KD:s representant som var väl bekant med förhållandena.

   

  Höjda tomträttsavgifter

  Sen till beslutsärendena. Och det var dags för följetongerna.  Först upp (för tredje gången) var beslut om majoritetens förslag till höjda tomträttsavgifter. Samma gamla argument tröskades ånyo.

  Det är i sig ofrånkomligt att avgifterna höjs efter mer än tio år, även om detta tyvärr kan drabba villaägare och hyresgäster som bor i fastigheter på ofri grund. SD anslöt sig dock till en borgerlig reservation ,som i praktiken innebar att man skulle  försöka vänta något åt med genomförandet i avvaktan på en lagstiftning om indexering, vilken i stället för chockhöjningar  skulle ge mindre höjningar varje år. Majoritetens förslag vann.

   

  Tekniska nämndhuset

  Så var det dags för nästa följetong. Oklart för vilken gång i ordningen. Den gäller flyttning av Tekniska nämndhusets tjänstemän till Söderstaden (gamla Hovets tomt). Tanken (2013?) var att bygga ett nytt  hus på Söder och att det nuvarande nämndhuset vid Klara Sjö helt eller delvis skulle användas för bostäder. Nu menar majoriteten att detta är en dålig affär. Det kostar för mycket med ett nytt hus jämfört med en renovering av det gamla nämndhuset och dessutom blir det en mycket god affär att sälja tomtmarken till kontor nära Globen. Den borgerliga oppositionen sköt sig som så många gånger tidigare in på att de affärsmässiga kalkylerna var för dåliga och att det framförallt av olika skäl var viktigt att stadens tjänstemän reste sig från sina taburetter i centrala Stockholm.Beslut: Stadens tjänstemän får sitta kvar.

  Därefter avverkades raskt  9 miljarder ärendet om att b l a lägga ner Bromma reningsverk och bygga en avloppstunnel till Henriksdals reningsverk.

  Vasa Real får en rejäl tillbyggnad mot nuvarande postkontoret vid Odengatan/Dalagatan och Stockholm Vatten och Avfall kan sälja sin gamla byggnad nära Centralens spårområde. SD påpekade dock att allt som kalkylen gav vid handen var inte vinst för Stockholm Vatten. Till skillnad från tidigare får man nu betala hyra ute i Ulvsunda.

   

  Ny terminal i Katarinaberget

  Kvällens kvantitativt tyngsta beslut, en utredning på 900 sidor, handlade om en bussterminal i Katarinaberget, allt  i anslutning till den pågående ombyggnaden av Slussen. I de 900 sidorna kunde man läsa om olika riskbedömningar bland annat om risken att få ett neddimpande flygplan i huvudet. SD som ställt sig skeptisk till utformningen av Slussenombyggnaden anmärkte på riskbedömningen vid attentat nere i berget och förordade en bussterminal i Nacka, som kunde byggas ut, samordnad med den nya tunnelbanan till Nacka. SD:s förslag vann ingen anklang. Stockholmarna får nu från tunnelbanan ta rulltrapporna in i Katarinaberget och till Nacka-/Värmdöbussarna.

  Bland motionerna fanns en gammal moderatmotion (2015:60) som egentligen handlade om ”bussning” av elever från invandrartäta områden till ”svensktalande” skolor. SD var givetvis uppe och kritiserade förslaget.

  Nu har det hänt saker på ett och ett halvt år i Stockholms skolvärld och motionen var inte riktigt aktuell längre. Det hela slutade med att den borgerliga oppositionen (?), hur underligt det än låter, lovprisade vänstermajoriteten för deras sätt att sköta undervisningen för nyanlända barn och ungdomar. I Stockholms stadshus gäller inte vad Anna Kinberg Batra kan ha sagt den senaste tiden. I Stadshuset står moderaterna fortfarande på Reinfeldtspåret från 2014.

   

  Per Ossmer

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige