Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

David Lång

Ordförande

David Lång
david.lang@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Kommunfullmäktige inleder höstterminen

  Av persefastsson den 8 september, 2016
  0

  Måndagen den 5 september startade höstens sammanträden i kommunfullmäktige

  Det var med glädje och arbetslust som vi Sverigedemokrater infann oss för första sammanträdet. Viktiga frågor avhandlades.

  Mest diskussion väckte två interpellationer som anmäldes redan i januari:

  ·         ”Tjejers rätt att bada utan att bli antastade”

  ·         ”Tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade”.

  Många hade synpunkter och SD höll flera anföranden. Tyvärr hade ansvariga borgarråd få svar på frågorna. Standardsvaren var att ”man gjorde allt vad man kunde”.

  För badhusen, särskilt Eriksdalsbadet, kunde man till exempel inte redovisa hur många som avvisats eller andra mer ingripande åtgärder. För festivalerna, särskilt ”We are Stockholm”, fanns det över huvud taget inga konkreta svar. Borgarråden, Fi med flera, talade helst om svenska mäns övergrepp i hemmen. SD ansåg att det inte hörde till ämnet.

  När det gäller festivalen, ”We are Stockholm”, föreslog SD två alternativ:

  ·         Uppdelning efter genus, så kallade ”boskapsfållor”

  ·         Lägg ner festivalen, som kostar flera miljoner i sin nuvarande form, och satsa pengarna på andra typer av arrangemang för ungdomar.

  Bland övriga ärenden fanns en viktig rapport om hur hemtjänsten skall fungera. För en gång skull hördes någorlunda kloka synpunkter från majoriteten, även om SD hade några reservationer.

  De olika byggärendena handlade om:

  ·         Att bygga bostäder på det sista öppna utrymmet i Hammarby Sjöstad, det gamla ”kära” Lugnet. Tänkta hyresrätter kommer att ha mycket hög hyra.

  ·         I Rinkeby vill man bygga om bostäder till kontor för polisen. Förhoppningsvis leder det till att polisen i större omfattning kommer ut på gator och torg.

  Moderaternas motion som behandlades ”Ett tryggt och snyggt offentligt rum” handlade om säkerhet, papperskorgar, olagliga boplatser, dubbdäck och så vidare. Den lite spretiga motionen ledde inte till något konkret. Den tog upp önskan om bättre samordning för byggandet i Stockholms city, framförallt vad gäller hushöjder, men också om att underlätta för ”stadsodling”. Ingen har väl något emot att det odlas på lämpliga hustak, men i det är en ganska sekundär fråga, särskilt som flertalet hus har tak som sluttar rejält.

   

  Per Ossmer

  Gruppledare

  Sverigedemokraterna Stockholms stad

 • Välbesökt medlemsmöte 23 augusti

  Av persefastsson den 30 augusti, 2016
  0

  Vid mötet med SD Stockholms stad i Landstingssalen berättade ordföranden och vice ordföranden i distriktet, David Lång respektive Jakob Eriksson, om de många arrangemang och andra verksamheter som drar igång nu under hösten.

  Många aktiviter kommer att bedrivas i de arbetsgrupper för kretsföreningar (6 stycken) som startats upp.

  David Lång redogjorde också för de kommande kyrkovalen och möjligheterna för SD att påverka frågor inom Svenska Kyrkan. Du som är intresserad att kandidera; kontakta oss!

  Per Ossmer, gruppledare i kommunfullmäktige, lämnade sin syn på hur det är att vara förtroendevald och hur arbetet går till i Stadshuset respektive i kommunfullmäktige.

  Nya möten äger rum 30 augusti då David Lång (ordförande och riksdagsledamot) skall redogöra för SD:s politiska syn i några viktiga frågor samt 6 september då PeterWallmark från distriktsstyrelsen berättar om partiets trygghetspolitik.

 • Sommarfestivalen 2016 – Sölvesborg

  Av persefastsson den 17 augusti, 2016
  0

  Denn 26:e – 27:e augusti bjuder Sverigedemokraterna in till en tvådagarsfestival i Sölvesborg. Här ges både möjlighet till att äta och dricka gott samt lyssna till nostalgisk livemusik tillsammans med sverigevänner från hela landet. Som grädde på moset håller även Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga sommartal. Vi räknar självklart med sommarens absolut bästa väder. Så gör som många andra, boka in Sommarfestivalen du med. Givetvis är inträdet till festivalområdet kostnadsfritt.

  Mer information om evenemanget kan du få genom att klicka här.

 • Kommunfullmäktige tar sommarferie

  Av persefastsson den 30 juni, 2016
  0

  Kommunfullmäktige höll 27 juni sitt sista sammanträde för säsongen.

  Den stora frågan var ändrade parkeringsbestämmelser/taxor i Stockholm med förorter. Förslaget från vänsterblocket hade vid förra sammanträdet skickats tillbaks för bearbetning (minoritetsåterremiss). Men man struntade i att göra något och förslaget kom tillbaks i oförändrat skick.

  Särskilt diskuterat blev regler för handikappades bilparkering. Som bekant är många stulna/förfalskade tillstånd i omlopp. Jag tycker nog att med dagens möjligheter till chips på tillstånden och snabba datakontroller är frågan något överdimensionerad.

  Men framförallt var det förslaget om betalning för MC, skoters och vissa mopeders parkering som ledde till meningsutbyten. SD:s uppfattning var att trafiksituationen inte förbättrades om MC förare ställde sin MC och körde bil istället och yrkade avslag.

  Förslaget andades mycket av miljöpartiets, som ingår i vänsterblocket, fientlighet mot motorfordon.

  Som vanligt vann vänstermajoritetens förslag och vi får bland mycket annat höjd avgift för boendeparkering (1100 kr/mån) och det blir inte säkert att grannar  boendes i nybyggda hus överhuvud kan få tillstånd till boendeparkering.

  Kravet på rekordbyggande gör att det kommer att byggas mycket kring Kristinebergs slott och vid den närliggande Essingeleden. Detaljplanen fastställdes. Om inte annat synd för de ekar som fälls och om hundägare och motionärer som får flytta på sig.

  Ett antal bordlagda motioner avverkades. Brunkebergs torg, som kommit i bakvattnet behöver utvecklas. Det är alla överens om. En moderat motion föreslog att den stora glasbubblan, Dome of Visions, som för tillfället står vid KTH, skulle flyttas till torget. SD yrkade avslag på detta underliga förslag och någon glasbubbla blir det inte heller på torget.

  Kansliet kommer att hålla stängt under juli och början av augusti.

  Men vi är (nästan) alltid anträffbara vid brådskade ärenden.

  Tfn gruppledaren 070-4678282.

  Kansliet önskar alla SD-medlemmar en trevlig sommar!

  Per Ossmer, gruppledare

 • Årsmöte och ny styrelse

  Av persefastsson den 16 maj, 2016
  0
  Den nyvalda styrelsen på SD Stockholms stads distriktsårsmöte. Foto: Sven Pernils

  Den nyvalda styrelsen på SD Stockholms stads distriktsårsmöte. Foto: Sven Pernils

  Under söndagen 15/5 höll Stockholms stad sitt distriktsårsmöte. 148 medlemmar hade trotsat regnet och tröttheten efter vårtalet för att göra sina röster hörda.

  Mötet gick städat till och många åsikter hördes. Efter långa debatter och otaliga omröstningar stod det sent under natten klart att förslaget ”Nystart Stockholm” i stort tagit hem segern.

  Efter mötet var dock alla förslagen överens om att vi tillsammans måste verka för Stockholm och Sveriges bästa, och att samarbete och god anda är av yttersta vikt för att klara detta.

   

  Den nya styrelsen består av:

  • David Lång, ordförande
  • Jakob Eriksson, vice ordförande
  • Jenny Ribsskog, andre vice ordförande
  • Dan Kareliusson, ledamot
  • Katja Nyberg, ledamot
  • Madeleine Eriksson, ledamot
  • Monica Skogman, ledamot
  • Peter Wallmark, ledamot
  • Linnéa Cortés, 1:a suppleant
  • Inge Pihlström, 2:a suppleant
  • Martin Westmont, 3:e suppleant
  • Per Ossmer, 4:e suppleant
  • Lotta Nordfeldt, 5:e suppleant
  • Per Sefastsson, 6:e suppleant

   

  För bilder och mer information, klicka här!

  Under veckan kommer hemsidan uppdateras med mer information om vår vision för distriktet och kontaktinformation!