Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 43

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Landsdagarna 2009

  Av stockholmsstad den 26 oktober, 2009
  0
  0

  Stockholmsstadsdistriktet var väl representerat under Sverigedemokraternas Landsdagar helgen den 16-18 oktober. Ca 140 ombud inklusive gäster och media slöt upp under det välorganiserade, trivsamma och gemytliga mötet där många kontakter knöts med Sverigedemokratiska företrädare från hela landet.
  Partisekreterare Björn Söder håller ett anförande under mötets gång

  SDU Stockholms ordförande och nya kanslist, Louise Erixon, valdes till Landsdagarnas mötessekreterare.
  Mötessekreterare Louise Erixon

  Flertalet intressanta diskussioner uppkom också då de olika motionerna kom upp på dagordningen. De innehöll allt från att förbjuda tvångsäktenskap till att tillåta gårdsförsäljning av vin.

  Linus Bylund, som är vice ordförande för SD Stockholmsstad lanserade och framförde vallåten för Sverigedemokraterna 2010 under lördagens middag. Den heter ”Vi är på gång nu” och gav oerhört mycket bra respons av Landsdagarnas deltagare.
  Sverigedemokratiska ombud från hela landet intar middagssalen

  – Jag är mycket nöjd med både mötets praktiska välplanering, dess innehåll och det var riktigt inspirerande att få företräda Stockholm under helgen, sa Dan Kareliusson som är ordförande för SD Stockholmsstad.
  SD Stockholmsstads ordförande Dan Kareliusson ses i vimlet bland middagsgästerna

 • Medlemsträffar med packning inför kyrkovalet

  Av stockholmsstad den 3 september, 2009
  0
  0

  Onsdagen den 26 augusti samlades Sverigedemokraterna i Stockholm i partikansliet för att packa material inför kyrkovalet. Tanken är att det framöver ska bli kontinuerliga träffar flera gånger i månaden för medlemmar och sympatisörer. Detta dels för att medlemmar på ett avslappnat sätt ska kunna lära känna sin lokalavdelning och vice versa. Men också dels för att praktiskt arbete snabbt ska kunna bli gjort inför valrörelser och kampanjer.

  Många människor dök upp under onsdagseftermiddagen och arbetet pågick ända till kvällen och bestod av trevliga diskussioner, fika och packning av valsedlar.

  – Det känns bra att vi nu har kommit igång på riktigt. Det finns många medlemmar där ute som vi vill knyta till oss och få med i verksamheten. Detta är ett riktigt bra startskott för de stora planer vi har för det kommande året, kommenterade Dan Kareliusson, ordförande SD Stockholmsstad.

  Vill du också hjälpa till när SD Stockholm packar valsedlar och träffas? Kontakta oss:
  Tele: 08-50 00 00 50
  Epost: dan.kareliusson@sverigedemokraterna.se

 • SD kraftigt framåt i Stockholm

  Av stockholmsstad den 31 augusti, 2009
  0
  0

  Sverigedemokraterna går kraftigt framåt och erhåller ett väljarstöd på hela 5,1 procent i Stockholm, enligt Aftonbladet/United Minds.

  Enligt en undersökning gjord av Aftonbladet/United Minds går Sverigedemokraterna kraftigt framåt i Stockholm och erhåller 5,1 procent, vilket är en framgång med 3,2 procentenheter sedan valet 2006. En framgång som enligt statsminister Fredrik Reinfeldt ”är en återspegling av att det finns samhällsproblem som Sverigedemokraterna profiterar på”.

  Undersökningen visar samtidigt att samtliga partier i Alliansen och Socialdemokraterna tappar kraftigt i Stockholm; allianspartierna backar tillsammans med 7,6 procentenheter samtidigt som Socialdemokraterna backar med 5,0 procentenheter till låga 20,1 procent.

  – Vi Sverigedemokrater är inte förvånade över den här framgången och det glädjer oss att det vi länge har kännt av nu har blivit bekräftat, säger Dan Kareliusson som är ordförande för SD Stockholm stad.

 • Moskébyggnad Skärholmen

  Av stockholmsstad den 22 augusti, 2009
  0
  0

  Skrivelse Skärholmens stadsdelsnämd

  Skärholmens stadsdelsnämd
  Box 503
  127 26 Skärholmen

  Angående Skärholmens Islamiska kulturförenings ansökan om plats för moskébyggnad i Skärholmen.

  Vi Sverigedemokrater i Stockholms stad har tagit del av Skärholmens Islamiska kulturförenings ansökan om att få bygga en moské i Skärholmens centrum. Med anledning därav vill vi framföra våra synpunkter till Skärholmens stadsdelsnämd.

  Vår uppfattning är att ett mångkulturellt samhälle leder till motsättningar mellan människor och utgör en grogrund för samhällskonflikter. Varje människa har rätt till sin tro samt att utöva denna. Detta är dock inte detsamma som att vissa minoriteter med en aggresiv troslära har rätt att genom byggnader eller på annat sätt dominera sin omgivning och påverka samhället.

  En moské är en iögonfallande byggnad som inte hör hemma i svensk byggnadstradition. Det kan uppfattas som att Islam är förenlig med västerlandets kristna värderingar, men detta är vilseledande. I moskéerna sprids hat mot västerlandet och andra kulturer i världen, inte minst mot judarna och staten Israel. I moskéernas stora rum har kvinnor och flickor i bästa fall sin plats längst ner i entrén. Vanligast är att de vid fredagsbönen får deltaga i ett angränsande rum och då via teveskärm förja mötet.

  Vi Sverigedemokrater delar inte uppfattningen om att en moské i Skärholmen skulle motverka fördomar och förebygga utanförskap och isolering från den västerländska kulturen vars fundament är kristna värderingar. Ett moskérum kan inrymmas i en neutral byggnad och bör inte som föreslagits utgöra en egen byggnad på en för andra människor viktig central plats.

  Vi yrkar således på att Skärholmens stadsdelsnämd avslår Skärholmens Islamiska kulturförenings framställan om att få disponera cantralt belägen mark för en moskébyggnad.

  Stockholm den 2008.08.01.
  Dan Kareliusson
  Ordförande Sverigedemokraterna Stockholms stad.
  På uppdrag av styrelsen