Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 4

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Kommunfullmäktige 2 oktober – Inga sensationer

  Av jennyribsskog den 4 oktober, 2017
  0

  Kommunfullmäktige har de senaste gångerna börjat redan kl. 15.00 (annars kl. 16.00) Detta för att den stora högen av interpellationer (skriftliga frågor) snabbare skall avverkas.

  Interpellationer skall egentligen handla om aktuella frågor. I praktiken blir många interpellationer årsgamla och tiden har sprungit ifrån dem. Ett ytterligare problem är att vissa interpellationer gång på gång bordläggs.

  En interpellation, visserligen ett år gammal, handlade om Årstaskogen. Men träd kan ju bli gamla, så det spelar i och för sig ingen roll. Särskilt som det nu har dykt upp planer på att bygga uppemot tusen lägenheter i (norra) kanten av skogen. Turerna har under åren varit många och partier har hunnit med att byta uppfattningar. Man tycks dock vara överens om att det skall bli ett naturreservat som även skall innefatta Årsta holmar (mellan Årsta och Södersjukhuset). Reservatets omfattning och hur det skall gå med ett koloniområde verkar man  inte överens om. Här gäller mer än vanligt: Den som lever får se!

  Frågestund

  Under frågestunden tog SD upp de problem som följer när socialtjänsten av skumma företag hyr (dåliga) lägenheter till bostadslösa, ofta s.k. nyanlända. Hyrorna  kan vara tre gånger grundhyran. Svaret kan sammanfattas som att man var så illa tvungen.

  En annan fråga från SD var om det vid Skeppsholmen upptäckta vraket av ett av Gustav II Adolfs flaggskepp skulle leda till något tillfällig visningsplats. Svaret var att frågan i första hand ankom på statliga myndigheter.

  Beslutsärenden

  De sex första beslutsärendena var av mera tråkig karaktär (revisionsberättelser mm), men sedan brände det till. Vad skulle gälla för barn vars föräldrar hade jobb på obekväma tider och inte kunde vara hemma hos barnet på natten?

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

  Vänstermajoriteten tyckte att barnen kunde vistas på särskilda förskolor som då tog emot flera barn. Alliansen ville se till ”barnets bästa” och ansåg att barnet skulle få sova hemma under överinseende av en ”nattvakt”. Efter en lång diskussion med delvis känslomässiga argument blev det en s k minoritets-återremiss, d v s majoriteten skall återigen se över sitt förslag.

  Bordlagda motioner

  Eftersom beslutsärendena med ett undantag enligt ovan avverkade snabbt  blev det en hel del tid för motioner. En 1,5 år gammal moderat motion rörde ”Tillträdesförbud till stadens simhallar”. Men som bekant är frågan om sexuella trakasserier fortfarande aktuell. Så där värst mycket har inte hänt men vikarierande borgarrådet Mirja Räihä verkade trots allt mer beslutsam än ordinarie borgarråd. Som undertecknad påpekade i sitt anförande så finns det problem med vår lagstiftning om utestängning av misskötsamma. Den handlar om idrottsarrangemang (till exempel fotbollsmatcher) och vanligt badande är inget arrangemang. Vår justitieminister tycks tyvärr inte vara benägen att utvidga lagstiftningen.

  I övrigt så  förekom det motioner om ”evighetsämnen” som trygghet i skolan och samverkan mellan skola och socialtjänst.

  Sista motionen (två år gammal) handlade om laddstolpar/stationer för elcyklar. Nu har det hänt mycket under tiden. Regeringen föreslår subventioner för elcyklar och staden skall få tillgång till 5000 elcyklar via ett privat företag. Majoriteten pekade med viss rätt bl.a. på risken för stölder av batterier under laddning på gatan och det blev avslag på motionen.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

   

 • Kommunfullmäktige mjukstartar 4 september för säsongen

  Av jennyribsskog den 5 september, 2017
  0

  Det finns så många resterande s k interpellationer, d v s skriftliga frågor, att kommunfullmäktige f rom hösten börjar kl. 15.00 (tidigare kl. 16.00) och slutar tidigast kl. 22.00. På så vis skall förhoppningsvis de ibland årsgamla, ibland närmast nattståndna, interpellationerna vara avverkade före hösten 2018.

  SD engagerade sig i en debatt om boendeparkering där det med de nya reglerna framstår som lätt absurt att de som bor i ett äldre hus har tillstånd till boendeparkering medan andra i det nybyggda grannhuset saknar tillstånd.

  Överhuvud förefaller majoriteten och särskilt miljöpartiet i fullmäktige som alltmer bilfientliga och verkar också vilja driva igenom så mycket som möjligt före valen 2018.

   

  Frågestund

  Frågestunden var nog annars det mest intressanta. Finansborgarrådet Karin Wanngård fick frågan av SD varför hon i media kritiserat den norska invandrarministern vid hennes besök i Kista, nattdagis eller passning i hemmet  för barn vars föräldrar arbetar om nätterna var en annan fråga. En tredje fråga rörde en vänsterpolitikers mycket positiva uttalande om situationen i diktaturens Venezuela. Här fritog sig Wanngård (S) och hänvisade till (V).

   

  Östlig förbindelse läggs i malpåse

  Lite av knallsensation var att det framkom att det rödgrönrosa styret i Stockholm i dagarna tackat nej till en förbindelse (tunnel) mellan Nacka och Stockholm via Djurgården. Staden vill inte satsa sin del, 2,5 miljarder. Det främsta skälet till Nej tycks vara att en tunnel inte anses tillföra någon nytta till staden vad gäller bostäder och jobb. Och så var det nog det här med bilarna och miljöpartiet! I den här frågan kan vi räkna med att det under de närmaste åren kommer att flyta en hel del vatten över den tilltänkta tunneln. SD har ställt sig positiv till idén om en tvärförbindelse.

   

  Valkretsindelning

  Det blir fortfarande sex valkretsar i Stockholm, men förutom 90 fasta mandat i fullmäktige blir det nu 11 utjämningsmandat (vi är 101 st. i stadshuset). Det är en fråga med komplicerad matematik, men förmodligen gynnas mindre partier.

   

  Byggen

  Ett antal nyproduktioner och detaljplaner fastställdes. Visst byggs det i Stockholm – men de räcker inte. I Skärholmen kommer det att satsas mycket. Fullmäktige godkände stadsutvecklingsprojekt Focus Skärholmen med 6000 nya bostäder.

   

  ”Vasaboulevarden”

  Rubriken ovan är undertecknads påhitt. Bakgrunden är att Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget helt kommer att omgestaltas. Visionerna är: bredare gångbanor för alla gående/resande, flera cykelbanor, planteringar. Men bilar och bussar får nöja sig med ett körfält (nu två)! Vad som händer med dagens hektiska  trafik, vart i City tar den vägen undrade bl.a. SD.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

   

  PS: Läs gärna bifogad motion (2017:48) – Motion om bistånd till illegala invandrare

   

   

 • Kyrkovalet 2017 – Sverigedemokraternas kampanjfilm

  Av fredrik.lindahl den 10 juli, 2017
  0

  Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin identitet.

  Vill du som vi se en kyrka som står upp för sina traditioner gör då din röst hörd. Ta diskussionen på kafferasten. Dela nyhetsartiklar. Prata med dina vänner och bekanta. Det är dags att säga ifrån och stå upp för det som är rätt. För att lyckas krävs att vi alla hjälps åt. Rösta i kyrkovalet 2017 och bli medlem i Sverigedemokraterna.

 • Kommunfullmäktige 12 juni

  Av jennyribsskog den 14 juni, 2017
  0

  Stockholmarna ger generöst kommunstöd till papperslösa

  Kommunfullmäktige 12 juni blev lite av vårterminsavslutning och slutade på kvällen traditionsenligt med en (helt torrlagd) båtfärd på Mälaren.

   

  Frågor

  SD väckte frågan om kommunens stöd till papperslösa, ofta sådana som hade erhållit besked om förpassning ur riket. Att detta sedan inte verkställs av en ineffektiv statsmakt är en annan fråga.

  Genom en färsk dom från Högsta Författningsdomstolen är det klarlagt att en kommun inte har skyldighet att ge  (försörjnings)bidrag till papperslösa och andra illegala invandrare. Men det är heller inte förbjudet för en rik(?) kommun att ge bidrag. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen kunde inte ge något svar på SD:s fråga varför Stockholms stad friskostligt skall ge bidrag. Hennes svar var närmast robotaktiga upprepningar: ”Vi måste ta vårt ansvar, vi måste ta vårt ansvar…”
  (Se frågan på vår youtube-kanal)

   

  Interpellationer

  Som vanligt var tryggheten i olika förorter uppe till debatt. Och som vanligt blev svaren från majoritet och även opposition de vanliga: Sociala insatsgrupper, fler hembesök, flytt av stadens förvaltningar mm. SD förordade mera handfasta lösningar.

   

  Beslutsärenden

  Den stora frågan som passerade närmast obemärkt  rörde d s k Sverigeförhandlingen och byggnad av tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan, Spårväg Syd, Roslagsbanan till City och  Tunnelbanestation Hagalund.

  SD Stockholm hade inga egentliga invändningar.

  Stockholm satsar 3 miljarder, men Staten, SL och kranskommunerna tar den största bördan.

  För dem som bor nära Kronobergsparken kan det noteras att det inte blir totalförbud mot alkohol i parken. I Farsta centrum blir det däremot hårdare tag mot flaskbärare.

  De s.k. Stockholmshusen är ett slagnummer från majoriteten. Husen skall på många sätt bli bra och framförallt ha låga hyror. Hur det hela skall gå till förstår ingen och inga hus är heller färdiga för inflyttning. I kanten av Nackareservatet skall nu uppföras 600 bostäder.

  Riktlinjer för den framtida bostadsförsörjningen diskuterades. Inget nytt under solen. Alla vill bygga mer. Eftersom livet för många kretsar kring bostad och arbete kunde i stort sett vad som helst diskuteras under denna punkt, exempelvis sådant som feministiskt byggande.

  En speciell bostadsfråga rörde förändringar i avtalet med byggaktören Oscar Properties ute i Hagaområdet. Nu släpper staden i ett höghus fyra våningsplan som var avsedda för olika kulturaktiviteter mot  en blygsam ersättning om 32 miljoner kr. Byggaktören kan tjäna många 10-tals miljoner på affären. SD menade att avtal skal hållas och kultur skall inte säljas ut på det här sättet. Ett mycket märkligt beteende av en vänstermajoritet vars intentioner normalt borde varit helt annorlunda.

  Två motioner om i huvudsak trafiksäkrande åtgärder och hastighetsgränser i staden med förorter var uppe till beslut. Sedan förslagen nu innefattade en 30 km gräns vid alla skolor och liknande institutioner var i stort sett alla nöjda.

  Upphandling av vård-och omsorgsboende är en komplex fråga. Även om man kanske inte tänker på det så är det primärt kommunens ansvar att sköta de här frågorna. Sedan kan det  många gånger vara bättre att använda privata entreprenörer när de åstadkommer bättre kvalitet med mindre skattepengar. Kritiken mot majoriteten bottnade främst i att kommunen av politiska skäl inte ville upphandla i konkurrens där drift i egen regi ställdes mot privata lösningar.

  I förra veckan kom en begränsad opinionsundersökning (SCB). Stockholm är som bekant jämfört med landet i övrigt ett svårskött pastorat för SD. Siffrorna för SD i Stockholm var svårbedömbara men hur som helst  kan de bli ännu bättre. Med andra ord alla SD-are måste ligga i med att sprida vårt budskap!

   

  Under juli och början av augusti är kansliet i Stadshuset i huvudsak stängt (vi närvarar bl.a. i Almedalen).

  Enklast når Du då oss på;

  per.osssmer@sd.se eller ring 070-4678282
  martin.westmont@sd.se
  jenny.ribsskog@sd.se

   

  Vi önskar er alla en trevlig sommar!

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktige 29 maj

  Av jennyribsskog den 31 maj, 2017
  0

  Skåpen töms innan sommaren

  Så här innan sommaren försöker man tömma skåpen på interpellationer och motioner som ofta hunnit ligga till sig något år eller mer och som tidens gång gjort mer eller mindre inaktuella. Eftersom borgarråd och ledamöter var frånvarande och mycket fick bordläggas blev det en ganska så stillsam debatt.

  Enkla frågor

  SD (Martin Westmont) frågade borgarrådet Anna-Margaretha Livh om hyresnivån för de av allmännyttan planerade s.k. Stockholmshusen, vilka skall bli såväl bra som billiga. Inget svar om hyran gavs. Bara krumbuktanden om hur dyrt det är att bygga i nuvarande högkonjunktur.

  Beslutsärenden

  Det fanns bara fyra beslutsärenden och två av dem var enbart av formell natur och lockade inga talare.

  Laddstolpar för elbilar

  Stockholm skall 2040, om de rödgrönrosa får bestämma, inte ha kvar några bensin-/dieselbilar. Den stora satsningen skall ske på elbilar som i sin tur kräver särskilda laddningsstolpar. Nu var det aktuellt med ytterligare 500 st. Går det som planerat skulle det bli 25.000 st här i Stockholm 2030. Ett problem är att så många laddstolpar omöjligen kan få plats på gatorna. Ett annat är att det blir väldigt dyrt i Stockholm jämfört med mindre kommuner. I till exempel Simrishamn är det 15 ggr billigare. Monopolist och nätägare här är som bekant Fortum, numera med namnet Ellevio.

  SD konstaterade att den tekniska  utvecklingen för närvarande går rasande fort. Vi har den gamla bensinmotorn (s.k. Ottomotor) och dieselmotorn med bortåt 125 år på nacken som ständigt förfinas. Vi har batteribilar, el-hybrider, induktionsmotorer (ström från ledningar i gatan), bränsleceller (vätgas). Vart utvecklingen tar vägen är svårt att säga. Därför ville SD att man skulle titta om hörnet och skynda långsamt så att mångmiljardinvesteringar i staden inte blev värdelösa, se vår youtube-kanal för mitt anförande i debatten.

  Ett socialt hållbart Stockholm

  I Stockholm finns något som heter hållbarhetskommissionen. Hur många som försörjs av denna  kommission är oklart.

  Nu presenterades på 400 sidor fyra delrapporter

  • Hållbar skolutveckling
  • Ungas etablering på arbetsmarknaden
  • Medborgarna inflytande på staden beslutsprocesser
  • Offentliga rummets (d.v.s. torg, bibliotek, kulturhus m.fl.) betydelse för en socialt hållbar samhällsutveckling.

  Svåra, oöverblickbara frågor som synes, särskilt som de var paketerade i ett socialistiskt/sociologiskt omslagspapper. Så svåra att undertecknad som är ganska van vid svåra texter inte riktigt hängde med och med sedvanlig blygsamhet avstod från att yttra sig.

  Detta gjorde däremot inte de många talarna som alla i princip var överens om något och som på olika sätt uttryckte sin uppfattning om hur Stockholm på något sätt skall bli bättre.

  Motioner

  Några motioner hanns också med.

  Om parkeringsgarage vid Nobelcentret, om det nu blir av (en konstig moderat motion) , om begravningsavgiften i staden ( som dessbättre tycks kunna stanna kvar på en låg nivå om Stockholm får fortsätta att sköta sitt begravningsväsende och slipper subventionera olika småkommuner ute landet), om felparkering av diplomatbilar (som inte är mycket att göra något åt med de konventioner som stater sin emellan ingått), om meningsfulla feriejobb för ungdomar ( där majoriteten och borgarna försökte övertyga varandra om att  det går att lösa ekvationen med att stampa fram 10-tusentals tillfälliga jobb som samtidigt skall vara kvalificerade och meningsfulla)

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige