Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 38

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

David Lång

Ordförande

David Lång
david.lang@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • SD kraftigt framåt i Stockholm

  Av stockholmsstad den 31 augusti, 2009
  0
  0

  Sverigedemokraterna går kraftigt framåt och erhåller ett väljarstöd på hela 5,1 procent i Stockholm, enligt Aftonbladet/United Minds.

  Enligt en undersökning gjord av Aftonbladet/United Minds går Sverigedemokraterna kraftigt framåt i Stockholm och erhåller 5,1 procent, vilket är en framgång med 3,2 procentenheter sedan valet 2006. En framgång som enligt statsminister Fredrik Reinfeldt ”är en återspegling av att det finns samhällsproblem som Sverigedemokraterna profiterar på”.

  Undersökningen visar samtidigt att samtliga partier i Alliansen och Socialdemokraterna tappar kraftigt i Stockholm; allianspartierna backar tillsammans med 7,6 procentenheter samtidigt som Socialdemokraterna backar med 5,0 procentenheter till låga 20,1 procent.

  – Vi Sverigedemokrater är inte förvånade över den här framgången och det glädjer oss att det vi länge har kännt av nu har blivit bekräftat, säger Dan Kareliusson som är ordförande för SD Stockholm stad.

 • Moskébyggnad Skärholmen

  Av stockholmsstad den 22 augusti, 2009
  0
  0

  Skrivelse Skärholmens stadsdelsnämd

  Skärholmens stadsdelsnämd
  Box 503
  127 26 Skärholmen

  Angående Skärholmens Islamiska kulturförenings ansökan om plats för moskébyggnad i Skärholmen.

  Vi Sverigedemokrater i Stockholms stad har tagit del av Skärholmens Islamiska kulturförenings ansökan om att få bygga en moské i Skärholmens centrum. Med anledning därav vill vi framföra våra synpunkter till Skärholmens stadsdelsnämd.

  Vår uppfattning är att ett mångkulturellt samhälle leder till motsättningar mellan människor och utgör en grogrund för samhällskonflikter. Varje människa har rätt till sin tro samt att utöva denna. Detta är dock inte detsamma som att vissa minoriteter med en aggresiv troslära har rätt att genom byggnader eller på annat sätt dominera sin omgivning och påverka samhället.

  En moské är en iögonfallande byggnad som inte hör hemma i svensk byggnadstradition. Det kan uppfattas som att Islam är förenlig med västerlandets kristna värderingar, men detta är vilseledande. I moskéerna sprids hat mot västerlandet och andra kulturer i världen, inte minst mot judarna och staten Israel. I moskéernas stora rum har kvinnor och flickor i bästa fall sin plats längst ner i entrén. Vanligast är att de vid fredagsbönen får deltaga i ett angränsande rum och då via teveskärm förja mötet.

  Vi Sverigedemokrater delar inte uppfattningen om att en moské i Skärholmen skulle motverka fördomar och förebygga utanförskap och isolering från den västerländska kulturen vars fundament är kristna värderingar. Ett moskérum kan inrymmas i en neutral byggnad och bör inte som föreslagits utgöra en egen byggnad på en för andra människor viktig central plats.

  Vi yrkar således på att Skärholmens stadsdelsnämd avslår Skärholmens Islamiska kulturförenings framställan om att få disponera cantralt belägen mark för en moskébyggnad.

  Stockholm den 2008.08.01.
  Dan Kareliusson
  Ordförande Sverigedemokraterna Stockholms stad.
  På uppdrag av styrelsen