Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sida 2

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Stadsfullmäktige 16 oktober – allt från råttor i stan till stadens bidrag till utvisade/papperslösa barn

  Av jennyribsskog den 18 oktober, 2017
  0

  Som synes så var det varierande frågor som fullmäktige hade att behandla. Råttproblemen i stan som egentligen inte är något att skratta åt även om råttorna möjligen minskar för tillfället – beroende av väderlek och vilka gifter som får användas- gav upphov till en del lustiga inpass. I New York låter man terriers  få syssla med sin gamla specialitet, nämligen att jaga råttor. Och SD påminde om att långt in på 30-talet (?) betalade kommunen fickpengar för uppvisade råttsvansar, där banemännen var ynglingar med fällor eller luftgevär.

   

  Frågestund

  Under frågestunden var kulturborgarrådets Mogert medialt uppmärksammade och starkt kritiserade artikel i SvD om ordningen på biblioteken uppe flera gånger – givetvis även från SD:s sida. Mogert skrev b l a att de som vill ha tyst på biblioteken och bara talar om stök och bråk går de högerextrema krafternas väg. De biblioteksanställda (brottsoffren) har också med all rätt blivit förbannade på honom. Eller menade han vad hans skrev? Själv tyckes han nu mena att han ville fästa uppmärksamheten på hur mycket biblioteken hade att erbjuda den bildningstörstige. Ja, f-n troet!

  Beslutsärendena handlade nästan undantagslöst om fastighetsaffärer, försäljning av tomter eller byggande. Och de ärendena avverkades mycket snabbt. Men så körde man fast.

   

  Nytt polishus i Rinkeby

  Det gällde då ”AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby – Reviderat genomförandebeslut”. Nu var det inte vilken fastighet som helst – det var den sedan många år efterfrågade polisstationen i Rinkeby, som plötsligt kostade 350 milj. kronor mer än tidigare planerat. Debatten handlade inte så mycket om byggnationen utan desto mer om majoritetens ansvar för (bristen på)  trygghet m.m. i Rinkeby, varför det tagit så lång tid att få spaden i jorden (vi är inte där än) och givetvis kostnaden. Ordföranden hade också fullt schå med att återföra talarna till ämnet, d.vs. byggandet.

   

  Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

  Men kvällens egentliga bromskloss blev ärendet som handlade om ”Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd”. Socialtjänsten har riktlinjer som egentligen är en (bra) handledning, Nu gällde det bistånd till barn utvisade tillsammans med sina föräldrar. Att redogöra för lagstiftning och migrations-verkets riktlinjer med alla invandrarvänliga undantag låter sig inte här göras. Klart är att kommuner sedan domstolsutslag i somras inte har någon skyldighet att ge försörjningsstöd till papperslösa och andra som illegalt uppehåller sig i riket. Det är emellertid inte förbjudet för en kommun som ändock vill använda sina skattemedel.

  Nu ville majoriteten att barn till de som illegalt uppehåller sig i landet skulle få ekonomiskt bistånd, främst kläder, materiella ting och förmodligen övriga förmåner på hälso-/skolområdet mm. För vuxna menar man att akut nödbistånd kan komma i fråga (anm. hur lång tid sträcker det sig?). Förslaget från staden skapar en motstridighet mot andan i lagstiftningen och mot Migrationsverkets arbetssätt och åligganden. Sverigedemokraterna har också i augusti i motion (2017: 48) krävt att överhuvud inga medel skall utbetalas till dem som illegalt uppehåller sig i landet. Så SD:s inställning är helt klar.

  Alliansen var ganska så splittrad och konturlös i sin uppfattning. Moderaterna gick mest på laglighetslinjen och yrkade dock avslag även om man som alla, förutom SD, uttryckte att man ”tyckte synd om barnen som inte fick vinterkläder”.

  Under debatten ställde undertecknad frågan: Vad händer om ett skepp kommer lastat med 1000 st. (riktiga) 10-åringar från exempelvis Marocko. Det kommer ju ta något år innan man i bästa fall lyckats skeppa ut dem till hemlandet. Får de liksom andra papperslösa och utvisade barn tillgång till ekonomiskt bistånd och övriga förmåner?

  På denna fråga gavs inget svar!

   

  Majoritetens förslag vann som vanligt bifall.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

 • Kommunfullmäktige 2 oktober – Inga sensationer

  Av jennyribsskog den 4 oktober, 2017
  0

  Kommunfullmäktige har de senaste gångerna börjat redan kl. 15.00 (annars kl. 16.00) Detta för att den stora högen av interpellationer (skriftliga frågor) snabbare skall avverkas.

  Interpellationer skall egentligen handla om aktuella frågor. I praktiken blir många interpellationer årsgamla och tiden har sprungit ifrån dem. Ett ytterligare problem är att vissa interpellationer gång på gång bordläggs.

  En interpellation, visserligen ett år gammal, handlade om Årstaskogen. Men träd kan ju bli gamla, så det spelar i och för sig ingen roll. Särskilt som det nu har dykt upp planer på att bygga uppemot tusen lägenheter i (norra) kanten av skogen. Turerna har under åren varit många och partier har hunnit med att byta uppfattningar. Man tycks dock vara överens om att det skall bli ett naturreservat som även skall innefatta Årsta holmar (mellan Årsta och Södersjukhuset). Reservatets omfattning och hur det skall gå med ett koloniområde verkar man  inte överens om. Här gäller mer än vanligt: Den som lever får se!

  Frågestund

  Under frågestunden tog SD upp de problem som följer när socialtjänsten av skumma företag hyr (dåliga) lägenheter till bostadslösa, ofta s.k. nyanlända. Hyrorna  kan vara tre gånger grundhyran. Svaret kan sammanfattas som att man var så illa tvungen.

  En annan fråga från SD var om det vid Skeppsholmen upptäckta vraket av ett av Gustav II Adolfs flaggskepp skulle leda till något tillfällig visningsplats. Svaret var att frågan i första hand ankom på statliga myndigheter.

  Beslutsärenden

  De sex första beslutsärendena var av mera tråkig karaktär (revisionsberättelser mm), men sedan brände det till. Vad skulle gälla för barn vars föräldrar hade jobb på obekväma tider och inte kunde vara hemma hos barnet på natten?

  Barnomsorg på obekväm arbetstid

  Vänstermajoriteten tyckte att barnen kunde vistas på särskilda förskolor som då tog emot flera barn. Alliansen ville se till ”barnets bästa” och ansåg att barnet skulle få sova hemma under överinseende av en ”nattvakt”. Efter en lång diskussion med delvis känslomässiga argument blev det en s k minoritets-återremiss, d v s majoriteten skall återigen se över sitt förslag.

  Bordlagda motioner

  Eftersom beslutsärendena med ett undantag enligt ovan avverkade snabbt  blev det en hel del tid för motioner. En 1,5 år gammal moderat motion rörde ”Tillträdesförbud till stadens simhallar”. Men som bekant är frågan om sexuella trakasserier fortfarande aktuell. Så där värst mycket har inte hänt men vikarierande borgarrådet Mirja Räihä verkade trots allt mer beslutsam än ordinarie borgarråd. Som undertecknad påpekade i sitt anförande så finns det problem med vår lagstiftning om utestängning av misskötsamma. Den handlar om idrottsarrangemang (till exempel fotbollsmatcher) och vanligt badande är inget arrangemang. Vår justitieminister tycks tyvärr inte vara benägen att utvidga lagstiftningen.

  I övrigt så  förekom det motioner om ”evighetsämnen” som trygghet i skolan och samverkan mellan skola och socialtjänst.

  Sista motionen (två år gammal) handlade om laddstolpar/stationer för elcyklar. Nu har det hänt mycket under tiden. Regeringen föreslår subventioner för elcyklar och staden skall få tillgång till 5000 elcyklar via ett privat företag. Majoriteten pekade med viss rätt bl.a. på risken för stölder av batterier under laddning på gatan och det blev avslag på motionen.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

   

 • Kommunfullmäktige mjukstartar 4 september för säsongen

  Av jennyribsskog den 5 september, 2017
  0

  Det finns så många resterande s k interpellationer, d v s skriftliga frågor, att kommunfullmäktige f rom hösten börjar kl. 15.00 (tidigare kl. 16.00) och slutar tidigast kl. 22.00. På så vis skall förhoppningsvis de ibland årsgamla, ibland närmast nattståndna, interpellationerna vara avverkade före hösten 2018.

  SD engagerade sig i en debatt om boendeparkering där det med de nya reglerna framstår som lätt absurt att de som bor i ett äldre hus har tillstånd till boendeparkering medan andra i det nybyggda grannhuset saknar tillstånd.

  Överhuvud förefaller majoriteten och särskilt miljöpartiet i fullmäktige som alltmer bilfientliga och verkar också vilja driva igenom så mycket som möjligt före valen 2018.

   

  Frågestund

  Frågestunden var nog annars det mest intressanta. Finansborgarrådet Karin Wanngård fick frågan av SD varför hon i media kritiserat den norska invandrarministern vid hennes besök i Kista, nattdagis eller passning i hemmet  för barn vars föräldrar arbetar om nätterna var en annan fråga. En tredje fråga rörde en vänsterpolitikers mycket positiva uttalande om situationen i diktaturens Venezuela. Här fritog sig Wanngård (S) och hänvisade till (V).

   

  Östlig förbindelse läggs i malpåse

  Lite av knallsensation var att det framkom att det rödgrönrosa styret i Stockholm i dagarna tackat nej till en förbindelse (tunnel) mellan Nacka och Stockholm via Djurgården. Staden vill inte satsa sin del, 2,5 miljarder. Det främsta skälet till Nej tycks vara att en tunnel inte anses tillföra någon nytta till staden vad gäller bostäder och jobb. Och så var det nog det här med bilarna och miljöpartiet! I den här frågan kan vi räkna med att det under de närmaste åren kommer att flyta en hel del vatten över den tilltänkta tunneln. SD har ställt sig positiv till idén om en tvärförbindelse.

   

  Valkretsindelning

  Det blir fortfarande sex valkretsar i Stockholm, men förutom 90 fasta mandat i fullmäktige blir det nu 11 utjämningsmandat (vi är 101 st. i stadshuset). Det är en fråga med komplicerad matematik, men förmodligen gynnas mindre partier.

   

  Byggen

  Ett antal nyproduktioner och detaljplaner fastställdes. Visst byggs det i Stockholm – men de räcker inte. I Skärholmen kommer det att satsas mycket. Fullmäktige godkände stadsutvecklingsprojekt Focus Skärholmen med 6000 nya bostäder.

   

  ”Vasaboulevarden”

  Rubriken ovan är undertecknads påhitt. Bakgrunden är att Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget helt kommer att omgestaltas. Visionerna är: bredare gångbanor för alla gående/resande, flera cykelbanor, planteringar. Men bilar och bussar får nöja sig med ett körfält (nu två)! Vad som händer med dagens hektiska  trafik, vart i City tar den vägen undrade bl.a. SD.

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige

   

   

   

  PS: Läs gärna bifogad motion (2017:48) – Motion om bistånd till illegala invandrare

   

   

 • Kyrkovalet 2017 – Sverigedemokraternas kampanjfilm

  Av fredrik.lindahl den 10 juli, 2017
  0

  Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin identitet.

  Vill du som vi se en kyrka som står upp för sina traditioner gör då din röst hörd. Ta diskussionen på kafferasten. Dela nyhetsartiklar. Prata med dina vänner och bekanta. Det är dags att säga ifrån och stå upp för det som är rätt. För att lyckas krävs att vi alla hjälps åt. Rösta i kyrkovalet 2017 och bli medlem i Sverigedemokraterna.

 • Kommunfullmäktige 12 juni

  Av jennyribsskog den 14 juni, 2017
  0

  Stockholmarna ger generöst kommunstöd till papperslösa

  Kommunfullmäktige 12 juni blev lite av vårterminsavslutning och slutade på kvällen traditionsenligt med en (helt torrlagd) båtfärd på Mälaren.

   

  Frågor

  SD väckte frågan om kommunens stöd till papperslösa, ofta sådana som hade erhållit besked om förpassning ur riket. Att detta sedan inte verkställs av en ineffektiv statsmakt är en annan fråga.

  Genom en färsk dom från Högsta Författningsdomstolen är det klarlagt att en kommun inte har skyldighet att ge  (försörjnings)bidrag till papperslösa och andra illegala invandrare. Men det är heller inte förbjudet för en rik(?) kommun att ge bidrag. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen kunde inte ge något svar på SD:s fråga varför Stockholms stad friskostligt skall ge bidrag. Hennes svar var närmast robotaktiga upprepningar: ”Vi måste ta vårt ansvar, vi måste ta vårt ansvar…”
  (Se frågan på vår youtube-kanal)

   

  Interpellationer

  Som vanligt var tryggheten i olika förorter uppe till debatt. Och som vanligt blev svaren från majoritet och även opposition de vanliga: Sociala insatsgrupper, fler hembesök, flytt av stadens förvaltningar mm. SD förordade mera handfasta lösningar.

   

  Beslutsärenden

  Den stora frågan som passerade närmast obemärkt  rörde d s k Sverigeförhandlingen och byggnad av tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan, Spårväg Syd, Roslagsbanan till City och  Tunnelbanestation Hagalund.

  SD Stockholm hade inga egentliga invändningar.

  Stockholm satsar 3 miljarder, men Staten, SL och kranskommunerna tar den största bördan.

  För dem som bor nära Kronobergsparken kan det noteras att det inte blir totalförbud mot alkohol i parken. I Farsta centrum blir det däremot hårdare tag mot flaskbärare.

  De s.k. Stockholmshusen är ett slagnummer från majoriteten. Husen skall på många sätt bli bra och framförallt ha låga hyror. Hur det hela skall gå till förstår ingen och inga hus är heller färdiga för inflyttning. I kanten av Nackareservatet skall nu uppföras 600 bostäder.

  Riktlinjer för den framtida bostadsförsörjningen diskuterades. Inget nytt under solen. Alla vill bygga mer. Eftersom livet för många kretsar kring bostad och arbete kunde i stort sett vad som helst diskuteras under denna punkt, exempelvis sådant som feministiskt byggande.

  En speciell bostadsfråga rörde förändringar i avtalet med byggaktören Oscar Properties ute i Hagaområdet. Nu släpper staden i ett höghus fyra våningsplan som var avsedda för olika kulturaktiviteter mot  en blygsam ersättning om 32 miljoner kr. Byggaktören kan tjäna många 10-tals miljoner på affären. SD menade att avtal skal hållas och kultur skall inte säljas ut på det här sättet. Ett mycket märkligt beteende av en vänstermajoritet vars intentioner normalt borde varit helt annorlunda.

  Två motioner om i huvudsak trafiksäkrande åtgärder och hastighetsgränser i staden med förorter var uppe till beslut. Sedan förslagen nu innefattade en 30 km gräns vid alla skolor och liknande institutioner var i stort sett alla nöjda.

  Upphandling av vård-och omsorgsboende är en komplex fråga. Även om man kanske inte tänker på det så är det primärt kommunens ansvar att sköta de här frågorna. Sedan kan det  många gånger vara bättre att använda privata entreprenörer när de åstadkommer bättre kvalitet med mindre skattepengar. Kritiken mot majoriteten bottnade främst i att kommunen av politiska skäl inte ville upphandla i konkurrens där drift i egen regi ställdes mot privata lösningar.

  I förra veckan kom en begränsad opinionsundersökning (SCB). Stockholm är som bekant jämfört med landet i övrigt ett svårskött pastorat för SD. Siffrorna för SD i Stockholm var svårbedömbara men hur som helst  kan de bli ännu bättre. Med andra ord alla SD-are måste ligga i med att sprida vårt budskap!

   

  Under juli och början av augusti är kansliet i Stadshuset i huvudsak stängt (vi närvarar bl.a. i Almedalen).

  Enklast når Du då oss på;

  per.osssmer@sd.se eller ring 070-4678282
  martin.westmont@sd.se
  jenny.ribsskog@sd.se

   

  Vi önskar er alla en trevlig sommar!

   

  Per Ossmer

   

  Per Ossmer
  Gruppledare SD
  Stockholms stads kommunfullmäktige