Ordförande Christoffer Dulny lämnar styrelsen, vice ordförande Mia Danielsson tillträder som ställföreträdande | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Ordförande Christoffer Dulny lämnar styrelsen, vice ordförande Mia Danielsson tillträder som ställföreträdande

Christoffer Dulny har under dagen meddelat partiet att han avser att avsäga sig sina kandidaturer samt förtroendeuppdrag inom partiet. Med anledning av det har medlemsutskottet inte genomfört någon granskning i detta fall. Christoffer Dulny lämnar följande kommentar:

– Mot bakgrund av den uppkomna situationen och vad som ligger i partiets bästa och det framtida arbetet i Stockholms stadhus har jag landat i att lämna mina uppdrag i partiet. Partiet har viktigt arbete framöver i Stockholms stadshus som ny politisk kraft och jag vill inte på något sätt vara en belastning i detta mycket viktiga arbete. Jag vill samtidigt passa på och tacka väljare och partikamrater för allt stöd jag fått den senaste tiden.

Ställföreträdande ordförande Mia Danielsson kommenterar

– Christoffer har föregått med ett gott föredöme och på ett moget sätt i och med att han avsagt sig sina uppdrag. Jag tillträder som ordförande med ett helt lag bakom mig: styrelsen och medlemmarna. Vi är redo att slutföra denna valrörelse med Stockholms bästa politik. Vi står enade bakom vår vision för ett sammanhållet, vackert Stockholm och för att hela landet ska få erfara vad sverigedemokratisk politik kan göra för dem. Tillsammans arbetar vi för att den 14:e september ta steget in i stadshuset.

Läs mer om bakgrunden här