Ny distriktsordförande för SD Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Ny distriktsordförande för SD Stockholms stad

Under lördagen den 24 mars valde medlemmarna Peter Wallmark till ny distriktsordförande för SD Stockholms stad. Peter får nu uppdraget att leda partiets stockholmsdistrikt under den kommande valrörelsen.

Antalet ledamöter i styrelsen har också utökats, styrelsen består nu bland annat av alla våra sex kretsordföranden, representanter från kvinnoförbundet, ungdomsförbundet och kommunfullmäktige.