Ny anti förtätningskampanj på Södermalm | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Ny anti förtätningskampanj på Södermalm

Anti förtätning

Vi vänder oss mot förtätning och förespråkar ett grönt Stockholm

Efter den senaste tidens debatt kring höghuset i Tanto med tillhörande rivning av Tobaksmonopolets huvudkontor lanserar SD Stockholms stad vår anti förtätningskampanj på Södermalm. Vi vill minska förtätningen, bevara och rusta upp gamla byggnader och sluta bygga igen innergårdar.

Vi har i och med detta tagit fram ett flygblad och kommer även att dela ut detta kring Tantolunden med omnejd nu på torsdag  28 augusti kl 16:00 och framåt.
Ni kan ta del av flygbladet här

För kontakt
Christoffer Dulny
Ordförande SD Stockholms stad
christoffer.dulny@sverigedemokraterna.se