Nu är vi igång! | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Nu är vi igång!

Den 7:e maj blev vi erkända som distriktsstyrelse för SD Stockholms stad. Klicka här för att komma till en kort presentation av styrelsen. Sedan dess har vi arbetat för fullt med att hitta ett representativt kontor i Stockholms innerstad.

På grund av de formella oklarheterna rörande vårt årsmöte den 1:a mars och uteslutningen av vår ordförande William Hahne och suppleanten Anton Stigermark har det tyvärr dröjt flera månader innan den nya styrelsens reguljära verksamhet har kunnat komma igång.

Vi beklagar den allvarliga förseningen såväl som dess orsaker, främst naturligtvis uteslutningen, men också den utdragna behandlingen av klagomålen om årsmötets förlängning. Det har varit frustrerande att inte kunna ge något tillfredsställande svar när medlemmar hört av sig och undrat vad som händer, eller snarare varför ingenting händer.

Efter kontakt med vår partisekreterare Richard Jomshof och genom Jimmie Åkessons uppbackning har dock till slut de hinder och missförstånd som stått i vägen kunnat undanröjas och klaras upp.

Vi planerar nu ett första medlemsmöte, där vi avser att följa upp förra vårens möten. Styrelsen samrådde då med medlemmarna om den politik vi avsåg föra i stadshuset och landstinget. Vi försökte också tillsammans lägga en grund för skapandet av kretsföreningar i distriktet, och inriktade oss till att börja med på tre lokala grupper, SD Innerstaden, SD Västerort och SD Söderort; nu hoppas vi att den stora medlemstillströmningen gör att vi kan satsa direkt på arbetsgrupper för sex kretsföreningar!

Vi återkommer med inbjudan så snart som möjligt, och hoppas på stort engagemang med många synpunkter och förslag! Även den övriga framtida verksamheten kommer diskuteras.