Möte i kommunfullmäktige  26 september  – oppositionen får man leta efter. | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Möte i kommunfullmäktige  26 september  – oppositionen får man leta efter.

Eftersom vänstermajoriteten och den så kallade borgerliga oppositionen i förväg gjort upp om alla viktiga frågor var det mest samförstånd som präglade mötet. Den verkliga oppositionen, d v s SD, kallades visserligen ”avskyvärd” och en f.d. SD-ledamot fick ett vredesutbrott mot ordföranden. Men på något sätt tillhör sådana beklagliga händelser förmodligen de enda spänningsmomenten för de fåtaliga åhörarna.

Mest intressant var nog frågestunden.

Moderaterna tog med finansborgarrådet Karin Wanngård upp frågan om den ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vars misskötsel, särskilt gynnande av anhöriga från samma land som han, uppmärksammats mycket i massmedia på senare tid. Wanngård beklagade det som skett, men ville först och främst hänvisa till Miljöpartiet som ordföranden tillhör.

SD ställde bl.a. frågan om burkinis skall tillåtas i våra simbassänger.  Hygieniska skäl måste beaktas.  Svaret från ansvarigt borgarråd Emilia Bjuggren var något överraskande: ”Fritt fram för burkini och alla får bada och simma i de kläder/textilier (i obegränsad mängd) som de tycker passar för tillfället, bara det är hygieniskt.”

Hur det hygieniska vid klädsim skall kontrolleras gick borgarrådet, som vänstern applåderade, inte in på. (Anm. den enda regel som tycks finnas är att könsdelar skall vara övertäckta)

Den stor frågan var ett generalprogram om 14 punkter för nyanlända och asylsökande i Stockholm stad och gällde bl.a. boende, arbetsmarknad, skolor och samhällsorientering. En total mobilisering av stadens nämnder och tjänstemän skall ske. Det blev en lång (pseudo)debatt där alla utom SD anslöt sig till vänsterns förslag. Det var t.o.m. så att vänsterns borgarråd tackade de borgerliga blocket för deras ”samarbetsvilja”.

SD yrkade självfallet avslag på förslaget som kommer att medföra stora kostnader för staden och negativa undanträngningseffekter för många nu boende i Stockholm. (Vill du veta mer i denna komplexa fråga, finns här mer info)

 

Per Ossmer, gruppledare