Kultur & idrott | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kultur & idrott

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Att kultur som bejakar det svenska kulturarvet ska premieras

  • Ge ökat stöd till projekt med fokus på svensk kultur och det svenska språket

  • Ge mer resurser till talang och mindre till ideologiska provokationer

  • Ställa nya och högre krav på dem som ska få kulturstöd

  • Omfördela kulturstöd från utlandskultur till svensk kultur

  • Fördela stadens stöd till olika idrotter mer rättvist

  • Bygga fler inomhushallar

  • Arbeta aktivt för att bevara våra innerstadsparker

Sverigedemokraterna vill se ett kulturliv som riktar sig till den breda allmänheten,  vi vill stödja och uppmuntra kulturella uttryck som hjälper till att bevara och utveckla den svenska kulturen. Kulturarvet är en viktig del av vår identitet och en påminnelse om vilka vi har varit och vad som har skapat grunden för vilka vi är.

Stöd till invandrarföreningar förfelar sitt syfte genom att ytterligare skapa distans till det svenska samhällets normer, värderingar och slå bort incitament för anpassning till det svenska samhället. Det bidrar därmed till ytterligare segregation och utanförskap.

Kulturstöd ska premiera uttryck som syftar till att utveckla utövarens kreativitet och talang, och som också kan komma allmänheten till godo. Vi vill se att fler satsningar görs på stockholmare som besitter en stor talang inom sitt specifika kulturområde – musik, dans, litteratur, måleri m.m.

Vi vill se ett ökat medborgarinflytande i planeringen av stadens större kulturprojekt. Vid stora projekt som sådant som berör offentliga byggnader eller konstverk, ska medborgarna tillfrågas innan beslut fattas. Vi vill att frågor som har stor påverkan på det offentliga rummet avgörs genom folkomröstningar.

Stödet till idrottande stockholmare fördelas idag orättvist. Stadens stöd missgynnar i många fall flickors idrottande. Skattebetalarnas pengar används huvudsakligen till att främja de stora lagidrotterna, och inom dessa idrotter är pojkar mest aktiva. Den som sysslar med ishockey får mer pengar än exempelvis den som utövar ridsport. Vi vill se en mer rättvis fördelning av resurser mellan olika idrotter.

Det är idag brist på inomhushallar i Stockholms stad, resultatet blir att många får svårt att syssla med sin fritidssysselsättning. Det här är en fråga som Sverigedemokraterna prioriterar.