Kommunfullmäktiges sammanträde 8 februari – skarpt meningsutbyte om etableringen av skolpaviljonger på skolgårdar för så kallade ensamkommande flyktingbarn | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktiges sammanträde 8 februari – skarpt meningsutbyte om etableringen av skolpaviljonger på skolgårdar för så kallade ensamkommande flyktingbarn

 Vi måndagens frågestund tog SD:s Martin Westmont upp de farhågor som många föräldrar har för sina barns säkerhet när 4200 asylsökande barn och ungdomar, till hösten eller tidigare, placeras på ett drygt 20 tal skolor i Stockholm. De kommer i första hand att undervisas i förhyrda paviljonger.

Någon som helst förståelse för Westmonts synpunkter visade inte skolborgarrådet Olle Burell (S). Tvärtom anklagades SD:s ledamot för nazistiska åsikter.

Vill du höra meningsutbytet, läs http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/s-toppens-ordattack-i-talarstolen-pa-brunsvart-sd-politik/aRKpbh!QEVo9cKbLbA8TkrzeFrOQ/

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydqoyeKKGRc

 

SD i Stashuset har, som bekant, till förvaltningsrätten överklagat utbildningsnämndens beslut som i strid med kommunallagen inte avses prövas av kommunfullmäktige.

 

Den rödgrönrosa majoriteten trumfade också igenom sitt program för Stadens upphandling och inköp som innehåller klart företagsfientliga regler och som kommer att försvåra för mindre företag att lämna anbud.

En annan fråga som engagerade var planläggningen för upprustning, ombyggnad och utveckling av stadens, näst slottet, mest kända byggnad – Stadsbiblioteket vid Sveavägen/Odengatan.  I stora delar var många överens om behovet av åtgärder, men när det gäller basarernas framtid och användning skiljde sig åsikterna. SD betonade vikten av en kostnadskontroll.

Per Ossmer, vice gruppledare i Stadshuset