Kommunfullmäktige tar sommarferie | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige tar sommarferie

Kommunfullmäktige höll 27 juni sitt sista sammanträde för säsongen.

Den stora frågan var ändrade parkeringsbestämmelser/taxor i Stockholm med förorter. Förslaget från vänsterblocket hade vid förra sammanträdet skickats tillbaks för bearbetning (minoritetsåterremiss). Men man struntade i att göra något och förslaget kom tillbaks i oförändrat skick.

Särskilt diskuterat blev regler för handikappades bilparkering. Som bekant är många stulna/förfalskade tillstånd i omlopp. Jag tycker nog att med dagens möjligheter till chips på tillstånden och snabba datakontroller är frågan något överdimensionerad.

Men framförallt var det förslaget om betalning för MC, skoters och vissa mopeders parkering som ledde till meningsutbyten. SD:s uppfattning var att trafiksituationen inte förbättrades om MC förare ställde sin MC och körde bil istället och yrkade avslag.

Förslaget andades mycket av miljöpartiets, som ingår i vänsterblocket, fientlighet mot motorfordon.

Som vanligt vann vänstermajoritetens förslag och vi får bland mycket annat höjd avgift för boendeparkering (1100 kr/mån) och det blir inte säkert att grannar  boendes i nybyggda hus överhuvud kan få tillstånd till boendeparkering.

Kravet på rekordbyggande gör att det kommer att byggas mycket kring Kristinebergs slott och vid den närliggande Essingeleden. Detaljplanen fastställdes. Om inte annat synd för de ekar som fälls och om hundägare och motionärer som får flytta på sig.

Ett antal bordlagda motioner avverkades. Brunkebergs torg, som kommit i bakvattnet behöver utvecklas. Det är alla överens om. En moderat motion föreslog att den stora glasbubblan, Dome of Visions, som för tillfället står vid KTH, skulle flyttas till torget. SD yrkade avslag på detta underliga förslag och någon glasbubbla blir det inte heller på torget.

Kansliet kommer att hålla stängt under juli och början av augusti.

Men vi är (nästan) alltid anträffbara vid brådskade ärenden.

Tfn gruppledaren 070-4678282.

Kansliet önskar alla SD-medlemmar en trevlig sommar!

Per Ossmer, gruppledare