Kommunfullmäktige inleder höstterminen | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige inleder höstterminen

Måndagen den 5 september startade höstens sammanträden i kommunfullmäktige

Det var med glädje och arbetslust som vi Sverigedemokrater infann oss för första sammanträdet. Viktiga frågor avhandlades.

Mest diskussion väckte två interpellationer som anmäldes redan i januari:

·         ”Tjejers rätt att bada utan att bli antastade”

·         ”Tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade”.

Många hade synpunkter och SD höll flera anföranden. Tyvärr hade ansvariga borgarråd få svar på frågorna. Standardsvaren var att ”man gjorde allt vad man kunde”.

För badhusen, särskilt Eriksdalsbadet, kunde man till exempel inte redovisa hur många som avvisats eller andra mer ingripande åtgärder. För festivalerna, särskilt ”We are Stockholm”, fanns det över huvud taget inga konkreta svar. Borgarråden, Fi med flera, talade helst om svenska mäns övergrepp i hemmen. SD ansåg att det inte hörde till ämnet.

När det gäller festivalen, ”We are Stockholm”, föreslog SD två alternativ:

·         Uppdelning efter genus, så kallade ”boskapsfållor”

·         Lägg ner festivalen, som kostar flera miljoner i sin nuvarande form, och satsa pengarna på andra typer av arrangemang för ungdomar.

Bland övriga ärenden fanns en viktig rapport om hur hemtjänsten skall fungera. För en gång skull hördes någorlunda kloka synpunkter från majoriteten, även om SD hade några reservationer.

De olika byggärendena handlade om:

·         Att bygga bostäder på det sista öppna utrymmet i Hammarby Sjöstad, det gamla ”kära” Lugnet. Tänkta hyresrätter kommer att ha mycket hög hyra.

·         I Rinkeby vill man bygga om bostäder till kontor för polisen. Förhoppningsvis leder det till att polisen i större omfattning kommer ut på gator och torg.

Moderaternas motion som behandlades ”Ett tryggt och snyggt offentligt rum” handlade om säkerhet, papperskorgar, olagliga boplatser, dubbdäck och så vidare. Den lite spretiga motionen ledde inte till något konkret. Den tog upp önskan om bättre samordning för byggandet i Stockholms city, framförallt vad gäller hushöjder, men också om att underlätta för ”stadsodling”. Ingen har väl något emot att det odlas på lämpliga hustak, men i det är en ganska sekundär fråga, särskilt som flertalet hus har tak som sluttar rejält.

 

Per Ossmer

Gruppledare

Sverigedemokraterna Stockholms stad