Kommunfullmäktige 30 jan | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 30 jan

Flera bad om ursäkt för hur de röstade.

Frågorna med social anknytning tog en hel del plats. Utanförskapsområden var en del, en annan hedersrelaterat våld. Både vänster/Fi majoriteten och det borgerliga blocket har ungefär samma recept – mer sociala insatser! SD ville ge en annan vinkling på dessa i många avseenden för Sverige självförvållade problem: mer ordning och reda, fler och bättre poliser, sätt förövare i förvar eller utvisa.

Vänstermajoriteten är som bekant ingen anhängare av fri företagsamhet inom skola och omsorg. När de gäller hemtjänsten kommer upphandlingar att frysas och kraven, med hithörande kostnader, på olika detaljer som omklädningsrum att öka.

Som vanligt var många byggnadsfrågor uppe. SD kritiserade de ständigt förekommande kostnadsöverskridandena, d v s dåliga kalkyler i stadens förvaltningar.

En långkörare, snart 15 år (?) var uppe – kv Plankan på Söder Mälarstrand.

Partierna har svängt hit och dit – inte minst kommunister och miljöpartister.

Nu kommer det att byggas hus inne på den stora innegården. SD som hela tiden varit emot byggnationen begärde votering. Röstsiffrorna blev 92 Ja och 2 Nej –nedslående, men det roliga var att den ene efter den andra stegade fram och förklarade att egentligen hade man velat röst Nej men av olika (krystade) skäl så kunde man inte det.

Vision Stockholm 40 – ett program med några hundra sidor ”snömos” om hur staden skall bli bäst i världen om 25 år behandlades för andra gången. Efter det att Visionen var uppe till behandling i höstas, blev vänsterns beslut överklagat och det hela fick tas om på grund av formfel. Nu handlade debatten inte så mycket om själva sakfrågan utan om det var fel eller inte att utnyttja befintliga lagar till överklaga och därmed försinka (?) de stolta planerna.

 

Per OssmerPer Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige