Kommunfullmäktige 3 april | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 3 april

Ledamöterna manglades i nästan åtta timmar

Under den allmänna frågestunden tog SD upp frågan vad staden, särskilt trafikkontoret, gör för att förhindra terrorattentat där förövaren använder sig av ett fordon för att döda och skada vanliga, oskyldiga människor. Särskilt gällde frågan platser som Stureplan, Kungsträdgården, Biblioteksgatan. Svaret blev, inte oväntat: Inget görs! Några skyddsanordningar som  t.e.x. pollare är heller inte planerade. Trafikborgarrådet föredrog att hänvisa till polisens säkerhetsbedömningar och därifrån hade inget hörts.

Stockholms inriktningsmål

Sedan flera år tillbaks har Stockholm fyra inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman, är klimatsmart, är ekonomiskt hållbart, är demokratiskt.

Målen är som synes lagom politiskt diffusa och medlen för att förverkliga målen knappast mindre diffusa. Under sammanträdet, som föregicks av revisions-berättelser och hade rubriken Årsredovisning, kunde därför allehanda ämnen efter vars och ens tycke och smak debatteras. Därför tog enbart den här punkten sina modiga tre timmar och skarpaste ordväxlingen rörde hedersförtryck och vad majoriteten gjort, inte gjort och bort göra (anm. undertecknad erinrar med tanke på insteg av främmande kultur om det gamla ordstävet ”som man bäddar får man ligga”)

Avfallsplan för Stockholm var en omfattande, visionär punkt som i huvudsak inte fanns några invändningar emot. SD fick dock inte svar på sina frågor om vad som gällde för dem som åstadkommer avfall, d.v.s. i människorna. Hur blev det med källsortering, avfallskvarnar, textilinsamling, överfyllda containrar för papper, flaskor m.m.?

Bostadsbyggande

Ett av de stora bostads-/kontorsprojekten är slakthusområdet på söder. Nu slås det igen och skall återuppstå ute i Farsta (Larsboda). Problemet är, som vanligt, att det blir helt andra hyror på det nya stället och de storslagna planerna har måst väsentligt reducerats.

Som bekant byggs det mycket i Stockholm för närvarande, i vart fall planeras det mycket. Nu skall det byggas nära Södra Ängby tunnelbanestation och uppemot Blackeberg (Islandstorget). Samma gäller för Hässelby Strands centrum. Nödvändigt, förmodligen, med tanke på stadens bostadssituation, men det är alltid öppna ytor som försvinner.

Stockholms Stadsbibliotek & Liljevalchs Konsthall

Kommande upprustning av Stockholms stadsbibliotek är ett kärt och återkommande ämne. Och fortfarande är det hela på planeringsstadiet. Nu fick man ytterligare 25 miljoner för att planera hur omfattande arbetena får vara. En huvudfråga är användningen av basarbyggnaderna vid Sveavägen.

Sen var det dags för ännu ett kulturprojekt, nämligen Liljevalchs konsthall. Eftersom klockan slagit 11 på kvällen började en del ledamöter krokna. Dock inte SD-arna som var uppe och kritiserade flera 100 miljoners rullning när det gäller kostnader och bristande förundersökningar av  grundförhållanden. SD, som citerade biskop Brasks ord om ”härtill är jag nödd och tvungen”, fick dock som övriga ledamöter konstatera att projektet måste fullföljas trots fördyringar.

 

Per Ossmer

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige