Kommunfullmäktige 29 maj | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 29 maj

Skåpen töms innan sommaren

Så här innan sommaren försöker man tömma skåpen på interpellationer och motioner som ofta hunnit ligga till sig något år eller mer och som tidens gång gjort mer eller mindre inaktuella. Eftersom borgarråd och ledamöter var frånvarande och mycket fick bordläggas blev det en ganska så stillsam debatt.

Enkla frågor

SD (Martin Westmont) frågade borgarrådet Anna-Margaretha Livh om hyresnivån för de av allmännyttan planerade s.k. Stockholmshusen, vilka skall bli såväl bra som billiga. Inget svar om hyran gavs. Bara krumbuktanden om hur dyrt det är att bygga i nuvarande högkonjunktur.

Beslutsärenden

Det fanns bara fyra beslutsärenden och två av dem var enbart av formell natur och lockade inga talare.

Laddstolpar för elbilar

Stockholm skall 2040, om de rödgrönrosa får bestämma, inte ha kvar några bensin-/dieselbilar. Den stora satsningen skall ske på elbilar som i sin tur kräver särskilda laddningsstolpar. Nu var det aktuellt med ytterligare 500 st. Går det som planerat skulle det bli 25.000 st här i Stockholm 2030. Ett problem är att så många laddstolpar omöjligen kan få plats på gatorna. Ett annat är att det blir väldigt dyrt i Stockholm jämfört med mindre kommuner. I till exempel Simrishamn är det 15 ggr billigare. Monopolist och nätägare här är som bekant Fortum, numera med namnet Ellevio.

SD konstaterade att den tekniska  utvecklingen för närvarande går rasande fort. Vi har den gamla bensinmotorn (s.k. Ottomotor) och dieselmotorn med bortåt 125 år på nacken som ständigt förfinas. Vi har batteribilar, el-hybrider, induktionsmotorer (ström från ledningar i gatan), bränsleceller (vätgas). Vart utvecklingen tar vägen är svårt att säga. Därför ville SD att man skulle titta om hörnet och skynda långsamt så att mångmiljardinvesteringar i staden inte blev värdelösa, se vår youtube-kanal för mitt anförande i debatten.

Ett socialt hållbart Stockholm

I Stockholm finns något som heter hållbarhetskommissionen. Hur många som försörjs av denna  kommission är oklart.

Nu presenterades på 400 sidor fyra delrapporter

  • Hållbar skolutveckling
  • Ungas etablering på arbetsmarknaden
  • Medborgarna inflytande på staden beslutsprocesser
  • Offentliga rummets (d.v.s. torg, bibliotek, kulturhus m.fl.) betydelse för en socialt hållbar samhällsutveckling.

Svåra, oöverblickbara frågor som synes, särskilt som de var paketerade i ett socialistiskt/sociologiskt omslagspapper. Så svåra att undertecknad som är ganska van vid svåra texter inte riktigt hängde med och med sedvanlig blygsamhet avstod från att yttra sig.

Detta gjorde däremot inte de många talarna som alla i princip var överens om något och som på olika sätt uttryckte sin uppfattning om hur Stockholm på något sätt skall bli bättre.

Motioner

Några motioner hanns också med.

Om parkeringsgarage vid Nobelcentret, om det nu blir av (en konstig moderat motion) , om begravningsavgiften i staden ( som dessbättre tycks kunna stanna kvar på en låg nivå om Stockholm får fortsätta att sköta sitt begravningsväsende och slipper subventionera olika småkommuner ute landet), om felparkering av diplomatbilar (som inte är mycket att göra något åt med de konventioner som stater sin emellan ingått), om meningsfulla feriejobb för ungdomar ( där majoriteten och borgarna försökte övertyga varandra om att  det går att lösa ekvationen med att stampa fram 10-tusentals tillfälliga jobb som samtidigt skall vara kvalificerade och meningsfulla)

 

Per Ossmer

 

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige