Kommunfullmäktige 29 januari – naturreservat i Årsta | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 29 januari – naturreservat i Årsta

Årets första sammanträde med kommunfullmäktige tillhörde väl inte de mest publikdragande, men åtminstone på sikt fattades många beslut av betydelse för stockholmarna.

Under frågestunden väckte Sverigedemokraterna frågan om varför staden upphandlar entreprenörer som saknar kapital, inte har några anställda och saknar erfarenhet av byggande. Borgarrådet Livh (V) hade inga bra svar och meddelade också plötsligt att staden vad gällde modulhus i Örby (Älvsjömässan) hävt den redan sedan länge försenade entreprenaden. Man kan från SD:s utgångspunkt tro att förseningar inte är något att gråta över, men problemet är att nykomlingarna, som har laglig rätt till bostad, pressas in förbi andra köande för bostad.

De många besluten gällde bland annat bostäder i Vårberg, Bagarmossen och på Lilla Essingens västra sida (Primusområdet), upprustning av Kulturhuset, upprustning av Globen Arena, jättestor avloppsledning från Bromma till reningsverket i Henriksdal, tunnelbana Akalla – Barkarby. Som förstås var det fråga om miljardbelopp.

 

Tekniska Nämndhuset

Kvarteret Klamparen 7, dvs Tekniska Nämndhuset vid Klara Sjö har länge varit en stridsfråga där positionerna växlat. Den borgerliga oppositionen har förordat en flyttning till Söderstadion området och ombyggnation/rivning av nuvarande hus för ombildning till bostäder. För stunden verkar det dock oklart om ett nytt nämndhus kan ligga vid Söderstadion.

Vänstermajoriteten menar att en renovering kostar 1,1 miljarder, att ett nytt hus på Söder kostar minst två miljarder, att den då inte bebyggda tomten kan säljas för 700 miljoner via Globens upprustning.

Kalkyler är som bekant kalkyler. De borgerliga i landstinget  har helt orealistiskt spekulerat i att kunna sälja den gamla huvudbyggnaden på Karolinska med ett pris på 10 miljarder. Det blir i bästa fall 2,5-3 miljarder. Tekniska Nämndhusets byggmassa kommer nog inte inbringa de belopp som de borgerliga tänker sig.

Sverigedemokraterna gick på majoritetens linje, dels av ekonomiska skäl, dels för att de borgerligas uppfattning om att allt blir bättre när Stadens förvaltningar flyttar ut till Akalla eller Skärholmen inte är riktig. Särskilt gäller detta de centrala (bygg) förvaltningar som sitter i Tekniska Nämndhuset och som ofta besöks av ”vanliga” människor. Nu blev det heller inte denna gång ett avgörande. Den borgerliga oppositionen utnyttjade  på nytt sin rätt till minoritets återremiss för ännu fler utredningar.

 

Per Ossmer, KF