Kommunfullmäktige 28 november | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 28 november

Snöröjning och mycket annat

Vid frågestunden tog SD upp den bristande snöröjningen för några veckor sedan. Undertecknad hade studerat kontrakten med entreprenörer och kunde konstatera att på ett stort antal punkter hade inte kontraktet följts. Bl.a. gällde detta den s.k. manuella insatsen, d.v.s. snöskottning vid busshållplatser, övergångsställen, trappor m.m. Ansvarigt borgarråd beklagade men gav inget svar utan hänvisade till kommande utredning i en (avlägsen?) framtid.

SD frågade också vad vänstern menade när man slog på trumman för fler kommunala folkomröstningar.  Här gavs ett tydligt, men något beklämmande svar. De stora, viktiga frågorna skulle avgöras i kommunfullmäktige. Mindre, för någon stadsdel specifik fråga som rörde någon miljon kunde invånarna i stadsdelen få rösta om.

 

En mycket lång debatt följde om uppföljning av stadens budget per 31 aug 2016.

SD  uppmärksammade i talarstolen de kommande stora kostnaderna för nyanlända: vandrarhem, hotellplatser (40 milj.), tillfälliga boenden och förhyrningar. Summa minst 200 milj. kr.

Finansborgarådet valde att uttrycka sitt och vänsterns missnöje med SD:s allmänt ”människofientliga” budskap.

 

Länsstyrelsens stor hus med angränsande lokaler på Hantverkargatan, nära Kungsholms torg, skall hyras för skolverksamhet under 25 år (2.200 elever). Hyreskostnaderna blir mycket höga. Ursprungligen hade de nya fastighetsägarna tänkt att bygga om till bostadsrätter, något som normalt är lukrativt.

Nu fick man ett ännu bättre bud från staden/skattebetalarna. SD och M yrkade förgäves på avslag.

 

Per OssmerPer Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige