Kommunfullmäktige 24 april | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 24 april

Livligt möte där SD kom att stå i centrum

Terrordådet 7 april

Mot bakgrund av terrordådet 7 april och de krav på fordonshinder som undertecknad ställt på trafikkontoret  vid fullmäktige 3 april ställdes nya frågor till trafikborgarrådet Daniel Helldén.  Som bekant svarade borgarrådet 3 april att inga åtgärder vidtagits eller planerades. Om det fanns ett ansvar så åvilade detta polisen. Som också bekant har borgarrådet numera, åtminstone delvis, ändrat uppfattning.

Eftersom det med borgarrådets passiva inställning kunnat bli ett liknande händelseförlopp – låt oss säga om ett halvår – fanns det anledning att ställa frågan om borgarrådet funderade på att avgå. Särskilt som Trafikkontoret dessutom skakats av en korruptionsskandal och snöröjningen i höstas slutade i kaos. Borgarrådet föreföll dock inte ha några planer på att avgå.

 

Stadshagen

Stadshagen med grönområden och idrottsplats/fobollsplaner (”där som barn jag lekt”;  se Heidenstam) skattas nu i huvudsak åt förgängelsen. Där skall byggas hela 1.900 bostäder. Med hjälp av skohorn kommer det dock klämmas in en liten och en större fotbollsplan. En fullstor fotbollsplan skall nu istället placeras i Fredhällsparken. Utvecklingen måste, som det ju heter, ha sin gång.

 

Upprörda inlägg

Antalet beslutsärenden var inte många och kvällens tyngdpunkt kom att ligga på motionerna.

I februari 2016 hade SD lagt en motion om att bland alla sifferuppgifter från Staden skulle det finnas en särredovisning av kostnaderna för flykting-invandring och illegala invandrare. Det kan gälla skola, bostäder, försörjningsstöd och många andra kostnader. En sådan särredovisning är inte  särskilt komplicerad, snarare är det fråga om bokföringskurs nr 1.

Nu bröt stormen lös. Som i alla stormar är det svårt att redovisa allt som flög i luften. Men här är några exempel:

 

Vänsterns epitet om SD

Vidriga, lögnare, absurda, borde skämmas m.fl.

Vänstern försök (?) till resonemang

Man kan inte sätta pris på människor, kostnader spelar ingen roll, det är fel att ställa grupper mot varandra, inga barn kan avvisas, krama flyktingar hör till livets glädjeämnen  m fl

Vänsterns sakliga argument

Inga som hade med motionens förslag till redovisningstekniska åtgärder.

 

Gråt och tandagnisslan

Som nog kan förstås blev debatten minst sagt livlig och även helt konturlös.. Några  s.k. borgerliga deltog och det  ställdes bl.a. den underliga frågan om vem som skulle betala SD:s ledamöter pensioner.

Att vänstern och många borgerliga gnisslar tänder mot SD är vanligt i fullmäktige men nu gick talare fram och grät i sin upprördhet över den ”ondska” man mötte i rådssalen, och det är onekligen mera ovanligt.

När känsloutbrotten var över kom det till beslut. Som väntat: Avslag på motionen.

 

Per Ossmer

 

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige