Kommunfullmäktige 20 mars – följetonger i rad | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 20 mars – följetonger i rad

Under interpellationsdebatten (skriftliga frågor) togs b l a upp SD:s interpellation om stadens åtgärder mot hatbrott som drabbar HBT-personer i förorter. Det är väl känt att aktuella personer förföljs av (andra) invandrare som emellanåt kommer från länder, där till exempel homosexualitet är belagt med dödsstraff. Talarna från vänstermajoriteten, som delvis förnekade problemet, beskyllde SD för att utnyttja frågan som ett slagträ i invandringsdebatten. Visst stöd fick SD av KD:s representant som var väl bekant med förhållandena.

 

Höjda tomträttsavgifter

Sen till beslutsärendena. Och det var dags för följetongerna.  Först upp (för tredje gången) var beslut om majoritetens förslag till höjda tomträttsavgifter. Samma gamla argument tröskades ånyo.

Det är i sig ofrånkomligt att avgifterna höjs efter mer än tio år, även om detta tyvärr kan drabba villaägare och hyresgäster som bor i fastigheter på ofri grund. SD anslöt sig dock till en borgerlig reservation ,som i praktiken innebar att man skulle  försöka vänta något åt med genomförandet i avvaktan på en lagstiftning om indexering, vilken i stället för chockhöjningar  skulle ge mindre höjningar varje år. Majoritetens förslag vann.

 

Tekniska nämndhuset

Så var det dags för nästa följetong. Oklart för vilken gång i ordningen. Den gäller flyttning av Tekniska nämndhusets tjänstemän till Söderstaden (gamla Hovets tomt). Tanken (2013?) var att bygga ett nytt  hus på Söder och att det nuvarande nämndhuset vid Klara Sjö helt eller delvis skulle användas för bostäder. Nu menar majoriteten att detta är en dålig affär. Det kostar för mycket med ett nytt hus jämfört med en renovering av det gamla nämndhuset och dessutom blir det en mycket god affär att sälja tomtmarken till kontor nära Globen. Den borgerliga oppositionen sköt sig som så många gånger tidigare in på att de affärsmässiga kalkylerna var för dåliga och att det framförallt av olika skäl var viktigt att stadens tjänstemän reste sig från sina taburetter i centrala Stockholm.Beslut: Stadens tjänstemän får sitta kvar.

Därefter avverkades raskt  9 miljarder ärendet om att b l a lägga ner Bromma reningsverk och bygga en avloppstunnel till Henriksdals reningsverk.

Vasa Real får en rejäl tillbyggnad mot nuvarande postkontoret vid Odengatan/Dalagatan och Stockholm Vatten och Avfall kan sälja sin gamla byggnad nära Centralens spårområde. SD påpekade dock att allt som kalkylen gav vid handen var inte vinst för Stockholm Vatten. Till skillnad från tidigare får man nu betala hyra ute i Ulvsunda.

 

Ny terminal i Katarinaberget

Kvällens kvantitativt tyngsta beslut, en utredning på 900 sidor, handlade om en bussterminal i Katarinaberget, allt  i anslutning till den pågående ombyggnaden av Slussen. I de 900 sidorna kunde man läsa om olika riskbedömningar bland annat om risken att få ett neddimpande flygplan i huvudet. SD som ställt sig skeptisk till utformningen av Slussenombyggnaden anmärkte på riskbedömningen vid attentat nere i berget och förordade en bussterminal i Nacka, som kunde byggas ut, samordnad med den nya tunnelbanan till Nacka. SD:s förslag vann ingen anklang. Stockholmarna får nu från tunnelbanan ta rulltrapporna in i Katarinaberget och till Nacka-/Värmdöbussarna.

Bland motionerna fanns en gammal moderatmotion (2015:60) som egentligen handlade om ”bussning” av elever från invandrartäta områden till ”svensktalande” skolor. SD var givetvis uppe och kritiserade förslaget.

Nu har det hänt saker på ett och ett halvt år i Stockholms skolvärld och motionen var inte riktigt aktuell längre. Det hela slutade med att den borgerliga oppositionen (?), hur underligt det än låter, lovprisade vänstermajoriteten för deras sätt att sköta undervisningen för nyanlända barn och ungdomar. I Stockholms stadshus gäller inte vad Anna Kinberg Batra kan ha sagt den senaste tiden. I Stadshuset står moderaterna fortfarande på Reinfeldtspåret från 2014.

 

Per Ossmer

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige