Kommunfullmäktige 2 oktober – Inga sensationer | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 2 oktober – Inga sensationer

Kommunfullmäktige har de senaste gångerna börjat redan kl. 15.00 (annars kl. 16.00) Detta för att den stora högen av interpellationer (skriftliga frågor) snabbare skall avverkas.

Interpellationer skall egentligen handla om aktuella frågor. I praktiken blir många interpellationer årsgamla och tiden har sprungit ifrån dem. Ett ytterligare problem är att vissa interpellationer gång på gång bordläggs.

En interpellation, visserligen ett år gammal, handlade om Årstaskogen. Men träd kan ju bli gamla, så det spelar i och för sig ingen roll. Särskilt som det nu har dykt upp planer på att bygga uppemot tusen lägenheter i (norra) kanten av skogen. Turerna har under åren varit många och partier har hunnit med att byta uppfattningar. Man tycks dock vara överens om att det skall bli ett naturreservat som även skall innefatta Årsta holmar (mellan Årsta och Södersjukhuset). Reservatets omfattning och hur det skall gå med ett koloniområde verkar man  inte överens om. Här gäller mer än vanligt: Den som lever får se!

Frågestund

Under frågestunden tog SD upp de problem som följer när socialtjänsten av skumma företag hyr (dåliga) lägenheter till bostadslösa, ofta s.k. nyanlända. Hyrorna  kan vara tre gånger grundhyran. Svaret kan sammanfattas som att man var så illa tvungen.

En annan fråga från SD var om det vid Skeppsholmen upptäckta vraket av ett av Gustav II Adolfs flaggskepp skulle leda till något tillfällig visningsplats. Svaret var att frågan i första hand ankom på statliga myndigheter.

Beslutsärenden

De sex första beslutsärendena var av mera tråkig karaktär (revisionsberättelser mm), men sedan brände det till. Vad skulle gälla för barn vars föräldrar hade jobb på obekväma tider och inte kunde vara hemma hos barnet på natten?

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Vänstermajoriteten tyckte att barnen kunde vistas på särskilda förskolor som då tog emot flera barn. Alliansen ville se till ”barnets bästa” och ansåg att barnet skulle få sova hemma under överinseende av en ”nattvakt”. Efter en lång diskussion med delvis känslomässiga argument blev det en s k minoritets-återremiss, d v s majoriteten skall återigen se över sitt förslag.

Bordlagda motioner

Eftersom beslutsärendena med ett undantag enligt ovan avverkade snabbt  blev det en hel del tid för motioner. En 1,5 år gammal moderat motion rörde ”Tillträdesförbud till stadens simhallar”. Men som bekant är frågan om sexuella trakasserier fortfarande aktuell. Så där värst mycket har inte hänt men vikarierande borgarrådet Mirja Räihä verkade trots allt mer beslutsam än ordinarie borgarråd. Som undertecknad påpekade i sitt anförande så finns det problem med vår lagstiftning om utestängning av misskötsamma. Den handlar om idrottsarrangemang (till exempel fotbollsmatcher) och vanligt badande är inget arrangemang. Vår justitieminister tycks tyvärr inte vara benägen att utvidga lagstiftningen.

I övrigt så  förekom det motioner om ”evighetsämnen” som trygghet i skolan och samverkan mellan skola och socialtjänst.

Sista motionen (två år gammal) handlade om laddstolpar/stationer för elcyklar. Nu har det hänt mycket under tiden. Regeringen föreslår subventioner för elcyklar och staden skall få tillgång till 5000 elcyklar via ett privat företag. Majoriteten pekade med viss rätt bl.a. på risken för stölder av batterier under laddning på gatan och det blev avslag på motionen.

 

Per Ossmer

 

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige