Kommunfullmäktige 15 maj | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 15 maj

En dag för återhämtning

Jämfört med föregående möte 3 maj var kommunfullmäktige 15 maj en lugn tillställning. Den var t.o.m. så lugn att oppositionsborgarrådet  Anna König Jerlemyr (M) inte visade sig i talarstolen.  På sätt och vis symptomatiskt; majoritet och opposition i Stockholm är överens i nästan alla principiella frågor, även om detaljer kan skilja.

Interpellationerna (långt tidigare inlämnade frågor) med åtföljande debatt,  rörde förhållanden som i huvudsak varit aktuella för något år sedan, exempelvis underskott i stadsdelsnämnders verksamhet, som numera åtgärdats.

Beslutsärenden

Skolbiblioteken minns av många med varma känslor. Under senare decennier har de som ansett att de räcker med kommunala bibliotek haft högljudda förespråkare. Nu har vinden vänt och skolbiblioteken skall återigen få en viktig i roll i skolorna. Den diskussion som förekom rörde den mycket tunna strategiplan som majoriteten lagt fram och som inte gav så mycket vägledning.

Många visste nog inte att Stockholm har en filmstrategi, inte undertecknad heller. Nu skall staden på olika sätt främja Stockholmsbilden och förenkla tillståndsprocessen vid filminspelningar i det fria.

Den beslutsfråga som väckte mest debatt var förslaget om höjning av felparkeringsavgifter. Sverigedemokraterna som tidigare i höstas motsatt sig den nya parkeringsstrategin ville tillsammans med oppositionen lindra den föreslagna höjningen vid ”vanlig enkel” felparkering, exempelvis vid tidsöverskridande.

Om denna hundralapp stod stridens vågor höga. Nu blir avgiften som majoriteten bestämde: 1.200 kr vid uppställning i exempelvis i cykelfält, 850 kr vid lindrigare förseelse och 750 kr vid s.k. mindre trafikstörande uppställning av fordonet.

De i och för sig stora frågorna om tunnelbanestation vid Haga och en omfattande utbyggnad i Stockholms närhet av Mälarbanan lockade inga talare. Till saken hör dock att de därmed sammanhängande ekonomiska frågorna i huvudsak skall hanteras av Landstinget och kranskommuner.

Eftersom beslutsärendena kunde avverkas på några timmar gavs tid för behandling av motioner. Några skall nämnas.

Demokratisäkra stöd till föreningar

Alla var för en gång skull överens om att krav skulle ställas på vissa föreningar, främst sådana med förankring i utomeuropeiska länder och sådana med en jihadistisk/salafistisk inriktning. Som alltid gäller det att ställa de rätta frågorna. Att som majoriteten i stadens respektive nämnder fråga ”är ni demokrater?” är givetvis ett skämt. Sverigedemokraterna menar att konkreta frågor om kvinnans roll, arv till kvinnor, rätt att gifta sig av kärlek, kav på klädedräkt och många andra ”kontrollfrågor” måste ställas.

Rivningar i Stockholm

Stopp för ett hämningslöst rivande i Stockholm ville en liberal motion. Undertecknad höll med och nämnde b.l.a. Astoriahuset och citerade Strindbergs kritiska dikt om Esplanadsystemet; ”här rivs det för att få luft och ljus” ….. osv. Men samtidigt måste man inse att allt som är gammalt behöver för den skull inte vara bra. Det krävs (svåra)avvägningar. Se f.ö. Youtube här på hemsidan.

Inkluderande design

Detta var en motion från Centerpartiet som ganska så ofta här i Stockholm framstår som ett lätt vänsterradikalt parti.

För dem som inte vet vad som är inkluderande design kan nämnas att med detta menas att stadens byggnader, parker med bänkar och andra allmänna platser på något oklart sätt skall vara ”välkomnande” för alla. Inga armstöd på bänkar, som hindrar folk att sova, inga avspärrningar vid byggnader som hindrar boplatser. Bland såväl majoriteten som många borgerliga fanns det många som tyckte att motionen var bra.

 

PS: Många frågor kommer via stadsdelsnämnder till kommunfullmäktige. Gå därför och lyssna på nämnderna när de sammanträder.

 

Per Ossmer

 

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige