Kommunfullmäktige 13 februari | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 13 februari

Fastigheter och idrottsanläggningar i en lång rad

Diskussionerna i fullmäktige kom mest att handla om fastigheter: byggande, byte, köp och flyttningar.

I Slakthusområdet beslutades om vad som i realiteten är byten mellan olika staden förvaltningar; allt för att där med tiden skapa en ny stadsdel med kontor och boende. Stadens del i Söderhallarna försäljs till ett privat fastighetsbolag som redan äger hälften.

Men sen brann det till med besked! Det stora tekniska nämndhuset har en gång varit tänkt att med personal flytta till Globen/Slakthusområdet. Nämndhuset skulle byggas om till bostäder (för att uttrycka det hela enkelt).  Nu menar majoriteten att projektet med flytt, ombyggnad, nytt hus blir för dyrt och att marken för det nya huset kan tas i anspråk för andra mer lönsamma investeringar. Stridshästar som sitter i och har suttit i Fastighetsnämnden i många år stegrade sig i talarstolen. Alliansen ville att de ursprungliga planerna om flytt skulle ligga fast. Majoritetens nya kalkyler om lönsamheten dömdes ut som ofullständiga. Mycket i diskussionen handlade om vem som var värst rättshaverist. SD röstade för en gång skull med majoriteten. Man kan bli klokare med åren och låta bli att kasta goda pengar efter dåliga. Nu kommer nämndhuset (från 50-talet) att renoveras och en del kompletterande bostäder byggs.

Sedan var det dags för olika träningsarenor och hallar – närmare bestämt tre stycken i  Söderförorterna. När det gällde träning för bandy, där projektet några år suttit på avbytarbänken i Tallkrogen (som blev för dyrt) blir det en hall vid Gubbängens idrottsplats. SD röstade för, men var bekymrade över att nästan inga idrotts-/simanläggningar finns norr om Slussen. Dessutom undrade SD vad som skulle hända med den nya hallen om Gubbängen, enligt Vinter OS planerna, fick en jättearena med hastighetsåkning för skridsko (200 m lång, 100 m bred och 30 m hög). Ansvarigt borgarråd hade inget begripligt svar på den frågan.

Det blev också i olika sammanhang en diskussion om spårvagnar i stan (d.s.k. NK-expressen). När nu enorma belopp satsats på detta projekt är det bra att förlängning sker till Kungsbron. Många ansåg också att det var på tiden att spårvägen förlängdes från Djurgårdsbron, förbi frihamnen och till nya Norra Djurgårdsstaden. En sådan utbyggnad förespråkas av en majoritet i fullmäktige och markreservationer har gjorts. Dock finns det en stoppbock för spårvagnen. SL som beslutar och betalar det mesta vill skjuta utbyggnaden in i framtiden.

 

Per Ossmer
Gruppledare, KF