Kommunfullmäktige 12 juni | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommunfullmäktige 12 juni

Stockholmarna ger generöst kommunstöd till papperslösa

Kommunfullmäktige 12 juni blev lite av vårterminsavslutning och slutade på kvällen traditionsenligt med en (helt torrlagd) båtfärd på Mälaren.

 

Frågor

SD väckte frågan om kommunens stöd till papperslösa, ofta sådana som hade erhållit besked om förpassning ur riket. Att detta sedan inte verkställs av en ineffektiv statsmakt är en annan fråga.

Genom en färsk dom från Högsta Författningsdomstolen är det klarlagt att en kommun inte har skyldighet att ge  (försörjnings)bidrag till papperslösa och andra illegala invandrare. Men det är heller inte förbjudet för en rik(?) kommun att ge bidrag. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen kunde inte ge något svar på SD:s fråga varför Stockholms stad friskostligt skall ge bidrag. Hennes svar var närmast robotaktiga upprepningar: ”Vi måste ta vårt ansvar, vi måste ta vårt ansvar…”
(Se frågan på vår youtube-kanal)

 

Interpellationer

Som vanligt var tryggheten i olika förorter uppe till debatt. Och som vanligt blev svaren från majoritet och även opposition de vanliga: Sociala insatsgrupper, fler hembesök, flytt av stadens förvaltningar mm. SD förordade mera handfasta lösningar.

 

Beslutsärenden

Den stora frågan som passerade närmast obemärkt  rörde d s k Sverigeförhandlingen och byggnad av tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan, Spårväg Syd, Roslagsbanan till City och  Tunnelbanestation Hagalund.

SD Stockholm hade inga egentliga invändningar.

Stockholm satsar 3 miljarder, men Staten, SL och kranskommunerna tar den största bördan.

För dem som bor nära Kronobergsparken kan det noteras att det inte blir totalförbud mot alkohol i parken. I Farsta centrum blir det däremot hårdare tag mot flaskbärare.

De s.k. Stockholmshusen är ett slagnummer från majoriteten. Husen skall på många sätt bli bra och framförallt ha låga hyror. Hur det hela skall gå till förstår ingen och inga hus är heller färdiga för inflyttning. I kanten av Nackareservatet skall nu uppföras 600 bostäder.

Riktlinjer för den framtida bostadsförsörjningen diskuterades. Inget nytt under solen. Alla vill bygga mer. Eftersom livet för många kretsar kring bostad och arbete kunde i stort sett vad som helst diskuteras under denna punkt, exempelvis sådant som feministiskt byggande.

En speciell bostadsfråga rörde förändringar i avtalet med byggaktören Oscar Properties ute i Hagaområdet. Nu släpper staden i ett höghus fyra våningsplan som var avsedda för olika kulturaktiviteter mot  en blygsam ersättning om 32 miljoner kr. Byggaktören kan tjäna många 10-tals miljoner på affären. SD menade att avtal skal hållas och kultur skall inte säljas ut på det här sättet. Ett mycket märkligt beteende av en vänstermajoritet vars intentioner normalt borde varit helt annorlunda.

Två motioner om i huvudsak trafiksäkrande åtgärder och hastighetsgränser i staden med förorter var uppe till beslut. Sedan förslagen nu innefattade en 30 km gräns vid alla skolor och liknande institutioner var i stort sett alla nöjda.

Upphandling av vård-och omsorgsboende är en komplex fråga. Även om man kanske inte tänker på det så är det primärt kommunens ansvar att sköta de här frågorna. Sedan kan det  många gånger vara bättre att använda privata entreprenörer när de åstadkommer bättre kvalitet med mindre skattepengar. Kritiken mot majoriteten bottnade främst i att kommunen av politiska skäl inte ville upphandla i konkurrens där drift i egen regi ställdes mot privata lösningar.

I förra veckan kom en begränsad opinionsundersökning (SCB). Stockholm är som bekant jämfört med landet i övrigt ett svårskött pastorat för SD. Siffrorna för SD i Stockholm var svårbedömbara men hur som helst  kan de bli ännu bättre. Med andra ord alla SD-are måste ligga i med att sprida vårt budskap!

 

Under juli och början av augusti är kansliet i Stadshuset i huvudsak stängt (vi närvarar bl.a. i Almedalen).

Enklast når Du då oss på;

per.osssmer@sd.se eller ring 070-4678282
martin.westmont@sd.se
jenny.ribsskog@sd.se

 

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

 

Per Ossmer

 

Per Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige