Kommentar till de rödgrönas vision om Stockholm. | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kommentar till de rödgrönas vision om Stockholm.

1901328_578517768944122_4160419949743109894_n

Kära stockholmare:

Jag hoppas att du tar dig tid att läsa det här. Noga. Inte det jag skriver, utan länken nedan. Det som idag presenteras som planen för oss stockholmare för de nästa fyra åren. Det som är den röd-grön-rosa politiken.

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/stockholms-nya-styre-haller-presstraff_4011689.svd

Här är min sammanfattning, med kommentarer, frågor och SD Stockholms politik:

 

S/V/MP/Fi: Höjda skatter – SD Stockholm skulle vilja se de oförändrade.

S/V/MP/Fi: Resurser för trängselskatt går till kollektivtrafik – SD skulle satsa på både och, och inte öronmärka trängselavgiften för endast kollektivtrafik. Vi behöver förbifarten och andra vägbyggen också. Märk dock, SD är emot trängselskatten till att börja med. Vi vill finansiera kollektiva- och vägbyggnadssatsningar med andra pengar och bespara bilisterna vägtullar.

S/V/MP/Fi: Mindre klasser i de lägre årskurserna – där är vi överens.

S/V/MP/Fi: Satsa på fritidshem – även här håller SD Stockholm med.

S/V/MP/Fi: Tillfälliga anställningar för att bryta utanförskapet – SD Stockholm tycker detta låter mycket vagt. SD Stockholm säger starkt nej till all form av positiv särbehandling.

S/V/MP/Fi: 40 000 nya bostäder till 2020 – låter bra, men kan de leverera, och hur gör de med förtätningen av världens vackraste stad?

S/V/MP/Fi: Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040 – SD Stockholm håller inte med. Varken i dagsläget realistiskt och inte ekonomiskt hållbart.

S/V/MP/Fi: Prioritera bilpooler, satsningar på cykel och minskad biltrafik vid nybyggen – SD tycker det är fel att bara fokusera på att minska bilresandet. Orealistiskt. Inte fel att öka det de nämner, men inte på bekostnad av det fria valet att använda bil för de som vill/kan/måste.

 

S/V/MP/Fi: Barn- och ungdomsvården ska skärpas. Socialsekreterarna ska få de resurser de behöver. Vi ska ta ansvar för alla i Stockholm. Kvinnojourer ska få mer resurser – SD håller med.

S/V/MP/Fi: Vi ska sänka trösklarna för att få en bostad, vi ska ta hand om de som är mest utsatta i Stockholm – SD, absolut! Men för vagt. Vi vill tillägga: för de svenskar som redan lever i utanförskap. De som är illegalt här ska inte prioriteras över våra egna medborgare.

S/V/MP/Fi: Bygga fler hyresrätter och bygga klimatsmart – SD håller med.

S/V/MP/Fi: Öka personaltätheten inom äldreomsorgen – SD, självfallet. En huvudfråga för oss.

S/V/MP/Fi: Makt, möjligheter och resurser ska fördelas jämnt mellan invånarna – SD, va? Oklart vad de menar.

S/V/MP/Fi: Genusbudgetering ska införas – SD, nej tack.

S/V/MP/Fi: Staden ska jobba för att Bromma flygplats ska göras om till bostäder senast 2022 (givet att jobben inte hotas…) – SD, absolut inte! Bromma flygplats är väldigt viktigt för tillväxten i regionen, är rödgrönrosa blocket emot tillväxt?

S/V/MP/Fi: Majoriteten har även kommit överens om att alla pengar från trängselskatten ska gå till kollektivtrafik under sju år. Efter det ska det delas 50/50 mellan kollektivtrafik och vägar. Det innebär att det saknas mångmiljardbelopp för att bygga klart Förbifarten, som till största delen skulle finansieras med trängselskatt. – SD tycker detta är oacceptabelt. Förbifarten minskar biltrafiken i innerstaden och bidrar till en bättre trivsel och levnadsmiljö.

Vi i SD Stockholm undrar: har S helt svikit några av sina viktigaste vallöften till väljarna?

Sverigedemokraterna kommer alltid att sätta Stockholm först!

/Maria Danielsson
Gruppledare i kommunfullmäktige för SD Stockholm
Ordförande SD Stockholm